Aktualności

Fundusze zazieleniają gospodarkę
19.09.2014 - aktualizacja: 19.09.2014
Podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu w dniach 16-18 września br. odbyły się Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014. Na wspólnym stoisku wystawienniczym wszystkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wojewódzkie i...
OZE i ENERGETYKA - jednym z tematów Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu
19.09.2014 - aktualizacja: 19.09.2014
W dniach 16-18 września br. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu, podczas którego zostały poruszone ważne problemy związane z ochroną środowiska w Polsce. Podczas trzech dni obrad uczestnicy starali się podsumować dokonania...
Kolejna umowa w ramach POIiŚ podpisana
16.09.2014 - aktualizacja: 16.09.2014
15 września 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap I”. 34 Beneficjentem środków unijnych w...
22.09.2014r. - uruchomienie kolejnego naboru wniosków na 2014 rok
16.09.2014 - aktualizacja: 16.09.2014
Informujemy, że z dniem 22.09.2014r., do wyczerpania alokacji, zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu: z dziedziny ochrona przyrody: Program 2014-OP-48 pn. „Ochrona różnorodności biologicznej” (wysokość alokacji 620.000 zł,...
I Międzynarodowe Forum Ekologiczne rusza 16 września br.
15.09.2014 - aktualizacja: 15.09.2014
Już we wtorek 16 września br. rozpoczyna się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. Forum to będzie miejscem do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska. Przedstawiciele samorządów...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl