Aktualności

„Uczymy ekologii”
25.07.2014 - aktualizacja: 25.07.2014
Informujemy, że w Kronice Mazowieckiej - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 7-8 (137-138) 2014 rok został opublikowany tekst dot. finansowania zadań proekologicznych z zakresu edukacji ekologicznej przy wsparciu...
Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok
17.07.2014 - aktualizacja: 17.07.2014
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
Spotkanie z Wnioskodawcami w sprawie udziału w Programie KAWKA
09.07.2014 - aktualizacja: 10.07.2014
W dniu 4 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne z wnioskodawcami zainteresowanymi realizacją inwestycji w ramach programu pn. "Poprawa jakości powietrza - KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost...
10.07.2014r. - uruchomienie II naboru wniosków w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
02.07.2014 - aktualizacja: 02.07.2014
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 01.07.2014r. podjął decyzję o uruchomieniu II naboru wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” (Program 2014-OZ-21 II...
Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok zatwierdzona
30.06.2014 - aktualizacja: 30.06.2014
Informujemy, że Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 63/14 z dnia 24.06.2014r. zatwierdziła „Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl