Aktualności

2 marca br. - otwarcie naboru wniosków w ramach programów OZ-12, EE-13 i EE-15
02.03.2015 - aktualizacja: 02.03.2015
Informujemy, że z dniem 02.03.2015 r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach programów: z dziedziny ochrona powierzchni ziemi: Program 2015-OZ-12 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” z dziedziny...
Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania w ramach konkursu 2015-EE-14 (I nabór)
27.02.2015 - aktualizacja: 27.02.2015
W dniu 24.02.2015 r. Uchwałą Nr 171/15 Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zatwierdził listę rankingową wniosków spełniających kryteria do dofinansowania w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna 2015-EE-14 pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w...
Ponad 2,5 mln zł ze środków POIiŚ na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Białobrzegi
26.02.2015 - aktualizacja: 26.02.2015
W dniu 24 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (...
55 umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu podpisana z Gminą Miasta Kobyłka
20.02.2015 - aktualizacja: 20.02.2015
19 lutego 2015 r. Artur Dąbrowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał 55 umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-ściekowa -...
Gmina Karczew wybuduje kanalizację z wykorzystaniem unijnych środków
20.02.2015 - aktualizacja: 20.02.2015
W dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 (...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl