Aktualności

Konsultacje w sprawie programu KAWKA
31.07.2014 - aktualizacja: 31.07.2014
W dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się spotkanie konsultacyjno - informacyjne z potencjalnymi beneficjentami, którzy planują przystąpić do programu pn. „Poprawa jakości powietrza - KAWKA - likwidacja niskiej emisji...
Mazowieckie obchody Święta Policji
31.07.2014 - aktualizacja: 31.07.2014
Mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku w Płocku. Obchodzone w 95. rocznicę powstania polskiej Policji święto połączone było z otwarciem nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji właśnie w tym mieście. W uroczystościach wziął udział...
„Uczymy ekologii”
25.07.2014 - aktualizacja: 25.07.2014
Informujemy, że w Kronice Mazowieckiej - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 7-8 (137-138) 2014 rok został opublikowany tekst dot. finansowania zadań proekologicznych z zakresu edukacji ekologicznej przy wsparciu...
Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok
17.07.2014 - aktualizacja: 17.07.2014
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
Spotkanie z Wnioskodawcami w sprawie udziału w Programie KAWKA
09.07.2014 - aktualizacja: 10.07.2014
W dniu 4 lipca br. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne z wnioskodawcami zainteresowanymi realizacją inwestycji w ramach programu pn. "Poprawa jakości powietrza - KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl