kwI+WH6NYmMZa+8MsrUEB0azEynld9PB8PiFbcQRBROpBb3fqgTyITxvyJ7yNzqQ/ZSLTQxAvbSxL/tGZwvk4KWIvxLL7aVOLNGrY07Y6oIgoXwQfc3++jv1FqfZlunaVHEboIOTuP6y54AiD+8ydYnlBpF00accZN6RbFaunUBC8XwxQ+PStWBF18qbb0z4GGlCykfOPmMmev9eSbdjcihNaM63PBgL024j3BFQ2VT4AhMUe7s67U9QBGViG0vnswYvgQpM0QsLdtFCYRDrpBPJ7aDmi1DW8tM12SBamlqXe6oEJTORzwgx5pXNhpG3ZKZb3p14cINvUaiILEQ9YY/rTYfSQ5RDuUIzhxTMLoYuBS279v3LFRW/AA6aOeR4qbd0eSubmw6O3thEC/hn0gQKGgWVzGK1SkH9TwXr49I=pExdURrJGEtrPszVqZ5Untwol7uhDP8VdRCEKqTVqFrQ7o6dNlRpgNk25T9Midk7xVY/+VxA00Glp1BE/HVaYTnQ7I3+83jhNaDso4krWlM2pAI0f00vmPkNYFDe5ttKF5BDQwCHPul1XBbfRHnkAkw1LuSfHjpw9bUfShjiS9zj8KK50PU6jyDnLyQS8A12t5Jp9e8lFkVLqXRxvweU9iERpQe5ryoQfCYoBnRucKVpniST/IbhUjxp4awjhiMP3IiX4t6x/460DtChNl+DNRWRylW2wu4gtjJTENbgi4qUobhN0Rxe4mml/nH3VOjudZWHIsoldtlrQeSk/kpRnRzodULqxRd0YHonssKWdqK6B3cJ7WlBCK9wpaRVSd9YrZ1cp43ui1f8ppL+Z4JY+dTslFyhHsGsLS0CnXha2FI2Bh3dUw5kirpVJUMWwL9GcOaXGxwHeNpE3cG9y7L8w+Qg86WnQxFxUpKEQUHmAt/GiyP1zHFZMz64Ve9jBagTmA8UIYNO/XzRIDOUNqaaRM9uqLi8vOT8dObe20jxFrJGREBB87tQcCCEcC3QK6jSwgjiyVIK4zIFDShXLWYseM2pRT4kwro0sQiKz6VqRBns7ATXKfl9oUJU9DnC9TQ4Lp5XVl3uVmEr5Vlb9tMA02snJExrQY2oKqRvozRmNBI=

Aktualności

05-17 września 2016r. rozpoczęcie III naboru wniosków dla EE-16 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej
28.07.2016 - aktualizacja: 28.07.2016
Informujemy, że w dniach 05-17.09 2016 roku trwa III nabór wniosków dla EE-16 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej dla zadań realizowanych od 01.10.2016 roku.
„Tańsze oświetlenie” dzięki środkom z WFOŚiGW w Warszawie
25.07.2016 - aktualizacja: 25.07.2016
Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 8 (162) 2016 rok został opublikowany tekst pt. „Tańsze oświetlenie” dot. oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
WFOŚiGW w Warszawie finansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
21.07.2016 - aktualizacja: 21.07.2016
Od 1 lipca br. WFOŚiGW w Warszawie prowadzi nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O pieniądze mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Pomoc finansowa może być...
12 lipca 2016r. godz 15:30 - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu 2016-OP-24 „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego”.
13.07.2016 - aktualizacja: 13.07.2016
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 12.07.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 12.07.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach...
Zaproszenie na III Forum Ekologiczne w Kołobrzegu
05.07.2016 - aktualizacja: 05.07.2016
WFOŚiGW w Warszawie zaprasza do udziału w III Forum Ekologicznym, które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 roku w Kołobrzegu. Temat przewodni tegorocznej konferencji to „Z poszanowaniem ojczystej przyrody”. Patronat honorowy nad wydarzeniem...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl