Aktualności

Konferencja „Odnawialne źródła energii”
25.11.2014 - aktualizacja: 25.11.2014
W dniu 20 listopada 2014r. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego o/Poświętne w Płońsku odbyła się konferencja pt. „Odnawialne źródła energii” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa...
14.11.2014 r. godz. 15.30 - zamknięcie naborów wniosków na 2014 rok
14.11.2014 - aktualizacja: 14.11.2014
Informujemy, że zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez WFOŚiGW w Warszawie w 2014 roku nastąpiło w dniu 14.11.2014 r. godz. 15.30 - zarówno dla dofinansowania w formie dotacji jak i pożyczki. Podstawa: Uchwała...
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIIŚ – XV runda konkursowa
14.11.2014 - aktualizacja: 14.11.2014
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15...
„EKOpozytyw MAZOWSZA” - podsumowanie
13.11.2014 - aktualizacja: 13.11.2014
Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 11 (141) 2014 rok został opublikowany tekst pt. „EKOpozytyw MAZOWSZA” dot. podsumowania konkursu dla najlepszych beneficjentów...
10 listopada 2014 r. - dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Warszawie
07.11.2014 - aktualizacja: 07.11.2014
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/14 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w WFOŚiGW w Warszawie w 2014 r., dzień 10 listopada...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl