Aktualności

„Korzystajmy ze słońca” - nowy materiał w „Kronice Mazowieckiej”
30.04.2015 - aktualizacja: 30.04.2015
Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 4 (146) 2015 rok został opublikowany tekst pt. „Korzystajmy ze słońca” dot. oferty programowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...
Studencki Dzień Energetyki na SGH
30.04.2015 - aktualizacja: 30.04.2015
14 kwietnia 2015 r. na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbył się najbardziej oczekiwany projekt studencki związany z tematyką energetyki - Dzień Energetyki 2015. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Artur Dąbrowski - Prezes...
OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
28.04.2015 - aktualizacja: 29.04.2015
Informujemy, że z uwagi na wchodzącą w życie z dniem 04.05.2015 r. Ustawą o odnawialnych źródłach energii nabór wniosków został wstrzymany do czasu dostosowania programu do zapisów Ustawy.
OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła
28.04.2015 - aktualizacja: 29.04.2015
Informujemy, że z uwagi na wchodzącą w życie z dniem 04.05.2015 r. Ustawą o odnawialnych źródłach energii uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej zostało wstrzymane do czasu dostosowania Programu do...
GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
28.04.2015 - aktualizacja: 29.04.2015
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 28.04.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 28.04.2015 r. godzina 15.30

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl