gLRk+0WFYzqjXirOCp2mpZrbk25NzXZPtRalv4JSUNDhWa2w42Sv6f6x//uzeZMpK0xKq6ejfyrJZJdaJbiIXIzhP+Di1wFHLpasfECXtyEZsnTHkZbZciew9bKAlJ9QDbfu0WWYggSzBfIp6WmeeHiTyG1hyM9vshuh+cCXGoYpL+WPG709wicls/yjktIrPUmhUBY6yGyI8Oe+OEkI3+LasBbEVt8ka05FwdREwIGqygodOgQdFr/7umh8Fl5zCWEhbNKhXjya2DixocyakuPfeDbKqB6jd6vRFCZa77H0cMpCsjnJkMYoSyLAfX4YaCYkahabumUQaEydWWad3CGPEkOTw/dneRnyYtUVRSPxO0iuHTdL6c7DbcxP0dwwV4YeRuZLMzZCOVjYcEiQiT8DIqtTYT7nR9qzZAnHdXI1YKrPw+cztsVZyOOOXsbGhchaoW80j47e7rvaBbc0z/YihOU0J+W7ZiwTERJ1MwYa/tPzTz+T2Mo2aBaciX/pnA3F/xMbt6pWP8Ss+tI2iZe30jgHZK4KhHYbIfBLxOyc6IxMXNJ2jayyDJSiQu2yQLt3gG+851DpQdPL/GwG5d2A0vLbLw3y9uXO+r/EMka0j9xK7cijQmKbTaJomnmh7FGlJ6XPdCUgnhbXn8t8aJAxLWV38mxrAnBFfo6c+zAV5gE3jAmAqif8mwQ1KlmiDx6OvYXL36BpgbvhtKylbwDPNnfj4+DRVCZDRYqg9wIAUPSVnIyVwgTUqDfRs0Vzisx5ALFLcrNS9Nltbw0vUoc9b8jrHJNCaEO1z2JOAFmqhhrkqBcOAQzUQpJ3f7etjxWJgCbHWtY7rVvtUMRKpCDIUvLcxLEjAZBXQyzj+cGpeFTFqbVQd+wethXgC6jEhErGzX3SEjhA6OjswszonzuyQtdrqNhySzTQkMZvtS8=NJvnKMyZncjj8RsVI3ghhdC+y1IMEse54cNo0U47QmKeWcznHm3ssGt5lwA7iXVNqNMQ/I0LNALYVkcUKOL11GjvxovyUF9a/Ltqy+aXMGANqUje+Ke+JBr/LwukBs5bbF+AaIXrot40ivYZelP1oH3dBdM14HQrfsuiwmR9Lg5nqAvASUWhttrUiNl1Qz/NoLTCfeQtT8jq8U70+s7GWVArAPNSl9oDlivFNub5tRjucnjZPisSPxrOd9/LR4rfXyML8Qn06TeOSyLwyTdskjyTm2XaFzSDjei3pwlxwL914yYGzVOMWTiWhIzU/bz+pUFoziRxGJ6zh1U9utP0VSv5MTMjYDvXd7EBInMS/vRgdKhTeF/lU7NrzyBDADgoyM1nMq2dkeXRpsz3wZfv99ZjFxIJeMvPcz7mlGqe0ACCXd7eqKNBG3t6mJWXHk/u9/wbqdCSJcTjgIRGUJ1uzb8nNHBLUMxVdPxFtll7cUiiVn4ZmMLja5iufrH7A/Sx2IaitxTP/nghMQyEHu1nRM4bZl4P+/G14SdCPjXZTfFjFnDvsPV+aKRk4wEoeWIT+XC5VLbugAxE+u5BAuTOd0k68TPo8sraBi+RLxeAMsh5J4bjbNryG+XaHaGlv3jycxjFKrAQ/5t/ljaVzxA3cohrbKB9Zhm1XwrMt3MHEEwYAYMowKqTJLHMlInmAz59xdew+vsoIShBkxF6b/7LOCwA8FtariLXKfEgczndqjJ3UjQliYsuBT7N/Eojvlvi5LRwo1LLFTTwV6DgD3/feubBIw80BrMcyZhyOnDdewzcquxyPsDaQHC0Tgdn3xi5+gvs0jFJkas1r/K2VzqzydqYfhJseFR+tUq2jyAGfGAPf9GrfTk5YlDJlqUlSp4nqHgtXHIl1u5zPTDtcq89WWnf1IdokHLZNPt36gCRp8p7gsCSZiSb8NQ3N7nahyQaS3SCiqh+B4uM0zTICNCymWWGO3xrU5OsEEBX2v9IyPOMwv83TJDzSXmMuBPRU3JOFDGr6R6zQtSrHyoEAJT7lQZpreICkqrBFcc8CuKEPyNeZNKBI210BnPZRq2IL86L2O/1dX9Wwdy5EQ5fgDy7qph21aCOIuOWkWpGmBMA2WYlvYrfo4kzX9y71RJjGGGTM+tQ+l7QaLzDaHkqAzLs/tnxyX7FuRR6hPvCPdf2cG7NQzSj2s6dYyV4ZHoHAOi0ZKlVhtGqsvWhQ4Getstx7f0GUFiisobXTOT7UwrcA/W/WcZFZo7133BxPSYkJNXiK42x/Ejkg43lVjlZCMAa0fqy3mCP32sdY6UItAbAfBG3r7b8+4BCF7jEWMYfXoiioaBly38md9jLwYNsJBR+eRMHAz3T623rWygjZqSlCY9rBLvg3meMqlkFUxgYEtQnXj0NZxueU8F3TmGGzOWYBNz5L1+/VAgbWJZUuhsiguPOsQE724gQ5GNfdOrLYa3bsOT3sp1K4rM8nnY/bF+5cFbqpc1GUqM0e95rqgi5ZNnLmA6w9Az+zlmK1DF2v0X+C4k11PJt86NWSHsrzS985du3RCQeW7Qikqpkt5B/ceE=

< 14 tys. Euro

25.03.2014 - aktualizacja: 04.04.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę artykułów biurowych, oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZO_6_2014 Zapytanie ofertowe[...
07.03.2014 - aktualizacja: 18.03.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Naprawę powierzchni podłogowej wraz z położeniem wykładziny w lokalu użytkowym, będącym współwłasnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszczącego, się przy ul. Grzybowskiej 4/6...
06.03.2014 - aktualizacja: 19.03.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 5/7  w Warszawie oraz dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul....
20.02.2014 - aktualizacja: 27.02.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
05.02.2014 - aktualizacja: 13.02.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl