7A6xK9aKVXmkUV2k4gZy28ux+vaeUddg3dvRjbTt/F0QdzEEIQp6nksPCwha1R/l4O0OrxcSi+AWvKCsziKNHaEOqJVtM2fHJ+5fHrKYMGuuSsZdHoPIpamZGyEFWG/9q+UA4/Z7ZnphbCvLPKNpGS7vP3nAuNz26zOpDYPizlmdBHnv8i0fi/JblP94g1XQvwVhsv7iZ5zIfg6gkaCLHSeKINnx6YADBpsq0DQ/mU7PnfbU9vraDZZGdNUC+DRoXRWb/ah4IZTWtg2w1gJrfQWG4gZ/8apNVmJYWtDKmBQRv+0reJceWVZ+GByazMJLVEuG18kWfwFgWF2MAebLZy9hK58IK0Ccx9GNGbDtyPR/iEaJTl5Us5Ns0YXJlusMi1KY3x+VZ2EJ5G8pUt6QYGc2fGaZIHRjguCR0PnjztTBn/JvS4lpaj3V3gw8aKhjHDZd4dYLvcINfZ+ABbu9xVRTilqRD7XTYyhS2gCCTgCxFWJNgBGdx5ZVCn4Muw0og0Vs2ZIphWNEsOmWE+R3MNNtUpFQVjSvJtnCAOywECU8iz9fd0GxYH7HfDTsM30BU/mnWgAarTgKYnW4+Ry1nAkjjgmAfhxT27BirTfq2GmrtK/HbMb6+sxgKS2Ma4bW6PVMF41FbbeBf6ctFqGIrATjdKfKluKheU9z5/EXFGwolNx/vdcbYWM64NP9YXpLuoHOKb6DXwWIHILxFq83ajb8HZAcdzFWu0wsp6m7rUhgLOmb0ekuieXWqMtBYbD41dGG/SdJzIgsnSGKIScH1doxMC+MUqe8/a/UbWQ8NFH+7K3HGoAVRbK/RNYlgu7eMGUtiQo71Thz2Ja9XYWUQjsapilR6seDAf6tccrW3SgBJ5dwb8iv/fh2+bKOL0WarLl2JJiWSSjrDFan5P56kTXGrn4qKT7lHWApKMTTJ3d7nTLMl5uAF1fyWrtnQ+RGLOzxjHynKw6yP7NyKV4jh1iHxnFix7P7PEwzEk2vL4DnW9P4QEHlG4ipVn7+KH5KgoyPvW+fhwWgxL97prkhegL6s8xYCRUCUYoQrqw932/VASTT0JwY3pPtPpPHG9MVayZVgyNSc6AcKWSl1n0McIXRWldYyUebF4OqsrefhPMLwouVkDHhOMBMvA5eIF82nXOfTw+a/HJC4TikmSMjRjlrn0IUm4RjI7t1QgI7MhPxUm9NKKpYsFZuwLQjkNz1X7HEojMpduytPEBUHDKdEeB70J1AnG2vPyWjfJVlIMcWkxGumligoE3sGUQvlVeP+ehUhZEqy4tjNzezkF3+RgTPA1qlPPF82FUe1JpgSWBGEbRxiwDNVReNlR6aRg+obP20bXMH7zraW8qt6vcFl0SXGjbzKeL+UKLBBT7T636oLNiHIg7FVy6aVSWspFEd6Ij7oHfZ4t7i1y0wfqdd+Awt2o2NjuBql4kt1zSGZ0VM5Q8OaUZJIkpq2FLO0mwL+jKtZpkhIjyHJwkFdmLKeJD0P29BlC3cXBI/5f6Zbqnv/rcYiCFE6K+1LeblyEWyOjFaX9ieSa+1hyWJzPF1Q/UVw5O4dXVMcfYJJ/p632L2jonn1evPMuMvmzruu+j6iP4akL9s5222Qkwemy2pmWExF8Su1SDJoKHQ2SyguAyCZ06yD+11qoCXS3D+Wq+VBO4FN7X0XliGVymnFH2A3cAKF4xCQm/0b0Jhwhg00FvEiWHyZ0EuzkkJcOMz8lrzIcY/OL6uqe0x+Q+Zfs59EZDYz0qU1gUYIvyTHCg6lGEIGzj3S739/Y0zHkeXYTh927opMNiyLV0SEwOQ4yN4IIES/OAAyu48sgqI2T+d5+VmNzhk4eaYqg+rbcZOLyJ+oAy2U3q9QisbyXxSQ2mfwyq3laqmjdiaeqfVmRMEa0XwMTD8kRkDPUHcLKZZbKcjdrXw19a97jY2RX9MKNh9VgYp96GG3rFEaPMe7ajMm6k=2Rc0KbSalnXdRkgsh9m3Ez290ZIf6Mf/cm+L6wufLCBKHoO3IsWQZkR9ASPxlIQKdLfGQO83lw97098Uubk58n3Qr3PX0a8jnBGFQYXcKLyzyY5/jS8YlAvuJBP46CXr9wU/xQ6OqgvchWSlpkjuHiBv5qYT64GDyl80AIamW4uLH9mCBp6IGgNwDOmCeHXmYiHPWxqVH/mkEN9WUEkZxKWlFQpD+ckrVJyUlF9zGgJJeiOnhFVB6QYxuOzyBPLOBO6xF6BLJqYnxzWCa6bmuuaraI8mK9mfXUsD1+KMrXWNSPMRRmCO0kuJe+Y6sHM5n/xQjCYQURF8xJZ3h3g29bUtqeVD0RpGRuU7Y/slRNghUwAanPUI9uYBCStqRBNna9MLBbOXFhVMbmssW+DuLDFbAr/+CoILqrw7xIzI561aDQmma0FM06U1w2q5K0YNoBgtNy1jOdfvlSOO+kC2sEbJXopLPCVIu83DgdKXVw1MOMLHJwo73baIOTNlEx5iG0gf7YBp/acr+ZFkvhWVQSFlFdlxNWKS+YGSJs+E3CreJQun/oJGew4Gfh96QsgnhaQHhovTCaAQDfgU8vm7jvn+1eFWb9EfKXnwX0ayUAOx1GhSgTGR5Ze9R/hwYn5ooMr2nHQN08CfsByNapB1iqxPFARTMINRmIQhTnvr96c=

< 14 tys. Euro

26.11.2013 - aktualizacja: 06.12.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieZapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
22.11.2013 - aktualizacja: 04.12.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami[pobierz] Informacja o wyborze...
14.11.2013 - aktualizacja: 26.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
08.11.2013 - aktualizacja: 31.12.2013
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: „Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2013 rok”. Zapytanie ofertowe[pobierz]
25.10.2013 - aktualizacja: 14.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl