Ae2xWa0AfTqJBcNTLqqDYv7ItQn+5Tr4Rs4VIpB44shVwmG6dOTRoP+2xF7XLvURszHNkkbOP99ofASdFFCzk/h2cSYlcDJArSqjL1X3PK6UVRtWrcmm0+oYdh6ncuIrQSCr4zXlQY+nWQdc45Kh6BMOmufSZX8Pk+KW51gDMfQ2kCyjkaAIR1s2xbsxMeG3JvtRxnTAMBGo192E63QTtYQCFVH5LuiZn7p+gXE6I/wnTwxl07Bw48xbBEvCFo7Np1W93INWWRGzWyYu2LPqqDwz3BhyfppHHEIdbfRaZm/+XSUQKI0seUZeucBeyF6zilwUNZpJCA1sWmTe82hWBpJ/EOOKJ8RRBxANfZ4luF5KjoW+IgLyaOZchkoqtpS/mXWkrnYPwXYRakHgtscCO9+2KO3Ifbw1xUZPSZdk6oWCEKocHaKWQXT4Kt1xPDlP39HFgWLPIdAOsTj6mUK4E103cK7B3So5l0sgrh5y6Nm7Ow5Z8w3Dln9RUkLhesddDi/v2y3YnwriN70zN7ZeWSvXaV+SxXHCNmzlai9MzAtzKbubApImB0WC5/CnX5DnEIgbh6VEUNNOKFNRAL3h+FMHPY+4YpW3NdgrX6pOwNCj4esBIibmjcAYXctqbj4Yqc3Go0rMPF6fll+08Xw7Kc/oy41ghIyTUTQcVwZZwhPBcp70lm2M0R1Su04pNQuqjx5hEdk2jd3KyoLWF3No8ld2Cu2+IwlPCD4rJXTOheu4JQ9H1uxdEhxyQsv+ONQVK9c7Ainwq9GpAPNP6jHS/9VwF67qF98iPfnPtE9kSE88Zhn7jbZbo+PRW/LLBuEsZdpEA/9i7XEIUA5DZBGpMWqzOoxP8D5aanZL1T7cCTHlJvV4P1CSlxRAuh9aUJHW5/8RG53KzAqhp7Ou2wll0nZPbZ1CV8MWowDIlR5ccf6OdlBIslxRqMer9fCRAKe0LeIjps/CATjK87Ospb1Ka1TTgLO7Cmo9AYGGxpUpHqCsu/BnkMAT5enQX6QTN1iDWMESji+uT0IUcYyYhvYrPstIaJCU+6rgJXq8ywdlAiQ0apV6AzIX+frA/J9xcBkVijeWJz94CNL5cVwQt20kuJe5Plzq2WVv9xr7LOyfAu/26lGKZP9RiO/CsMI91ZGitUgyZbY+0ogc3cHGzoPA3B4tULeMfagS0VzpbqwnOd2IjllH4CIZonEBYd0dK6LrpYOsxujk5saevkYINeAiIsISK6+nD3eMMOkYAR70G7eECcT2QhCmk7LSuAQNE7wS/qhGmj4YojOeKnNDkSW8xRc/eEn2GAYohFAxiHS6skeRP70ssJisaC4Ag29ECo1/PLD6cQ1p6LAVl5eZDxtg/U2iLFF4e4GTpPJ0ltpzXNWaYNk57NojzV2n59CKQrh8S9+V8g4zBlJGDWbEbxYkyD22OlOTBKruEdIHLj6w3qRsy61T3j3XMyZ3hsBiS5fjWdwC85z23nQyHK82iDyPAy/dOzs/IV/sE9PON7j68wwrdNF8hb8W/YraNbGITgsvNsNiBhMI+Xevm2pe6qwBukQ8lGfz2C47nKTcM3JZtuuP4lb4D+gk4hFpVN/Z7riyT21lnYVEE0D99ZjyeBq2sTTzWWnJriC/iHdMRpg2NZgs/2t/58bB8/1GUxI+PhV5lNqThSPJdSLRLhaxnQO5p5neN2BoGeC2nRvGxla2v9aHg0hr0lbaUAC6KRR5BcQ0XlIxeyMFN6ECMuQqe4ECsc/KBh4rQ8wHXGqAsmSqFqkqGD6yA4WXX8yerNIiatGDc54NZSF7B/To5sSmcuQacEYkNcYymwkFVcSev54bTrVDtVwOTkVGkHGeQ4NJJuV+/Z8TrbseqxZtcHA14swABq3wJ0fJD34epIWfHJ1aiNZ7w1lR6RGg4ZK+d/5VdApLPG6SlKtUGShFeKHneOqc+z3Am2uxomiSOntuKazT7s4V47as9G85jXaYOwYAaFBLU6X/onhovviJvIuZfqHJWDBS6jHgJfafZgiKKDeCPRw+1jh1Z2Gh3zliVG7gXmV0JzNTNugI92fNgPJcAeT1HX6w0h+8Cnj0TvlfF9u5aMsGBtdoZWW/1mlc/RZ4SopOK5Cx9xUhAV/TlS/nD15HepajW5X56kTErRoX4Cr90HDjAyqfqAmH1Wx5v0OFcxszfBgVQ58K4EalIx1RMjeCw4cGd6TWMq5NDlu+KK2f6ZIiI2VQAGv9HUVp/gdgA80UvErtgNUcmv9+NluSkGmSCHrnN6p3RUNKgVBpns0423p7t7rLdUGAXWjEvD8AFHz82ijpa39aAYq6NEd4n7oOQt/eSsTkQJk1d/5xKv4sfKTMkuZ4zxc51wMUJEnWCiGn5/65wm2dp3xupN30wMUNUJebFEdDHVLzye9TQkzfFKaY+q2SFHTTmUY2p9sRdGaTjFIxoz6LK4yx7iT+xrIWmhl+wZWNEAZnBoB86nLmvZkfSyyHC3vyJzmK404cO0MBpJVc2HWl7SU2hTMjTXOnnDHvN3enfcMElY+XzzYOcHqd1BAdzI7uH8Qg/odQ8oY1ToxJIeZ/fK5d2Mdw2K0sK1g0jIGxss5vo4gc/3kM+js=

< 14 tys. Euro

24.10.2013 - aktualizacja: 12.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostarczenie routerów Fortigate wraz wdrożeniem  i szkoleniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
18.10.2013 - aktualizacja: 31.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
01.10.2013 - aktualizacja: 25.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Naprawę  instalacji wody lodowej polegająca na wymianie pompy obiegowej i zaworów odcinających w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik...
25.09.2013 - aktualizacja: 25.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę papieru toaletowego oraz papierowych ręczników ZZ dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.
05.09.2013 - aktualizacja: 13.09.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych oraz wody, napojów oraz soków dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl