7v2DWLtEyXm9fiJCddg+IQfnSP5fZ/WdWMPZhnYqk1/L36j8XVycuqlKhehskSY9KfRcfYZJVlC3A1sJl4DFizqyAEDpwMBvhMesjhhuLUU0dgrfgcPti92y+9EmGsOhQiu9aOhoPiukWUUXY4X8CT9sYsqxC3G2AOE9T7ZR+TjzOJDZ5evC0xdRvYtYnrRq+wswVCxpK3ZHUgQaZeXr/FgTEnuvz/SX9BB9Tytwcf8IOlinzuhzwDXUk/v4kTzoQK/hr7BqRVqmnd7bHIzethkrNmbfhGmiAa4zzxLypSitE1qe1WuKRISezc7tsSsIx1JP1rFfy75/iOR3gTRuf1KrebkHqatlzjbBKUEtZ6MTcCvfVSXuuI5yziJ9iU8a8gDROIfLVumvCYY5NpopGo6GcuSZRbNp5kCu035m88fUCaCA5PxseW+oKYEhFVGDiPaZQq/bxdn5Y0xgWphnU+1QEDNguWLYEH33nVnCpHnTjrfIrXH13lZXeF5VSllO6zTE/VqHmeCvVSaeEk+1WIhz7WL4kK/vvfVcM2LBZrctQvLuf+BL0hiXkhpDbrsU37er5BxugooDpV/3Mx0I/kkRPv+6GGMg2D5ofYWpcJc76WiPdc9U4OLNF4521Rv5jWoU6hemOV/DnJBq6ckppvO5TsRW6P54Op3KR4OmgDaF4N637UxWhCPouISXcunTnxlaMO35/lR6os9VZ/5JzA==2M5aPe/J6xB0fvmUnvYc0JXfdhfwnWh9FHVQglIf2Tanpp+mjzWdHDTsGde9l0MgHMRmsfsbt+VI1zd5r90z3+zBR7vM4A8E1ANLsvpluF4Rpnsvh0c7+WunI2eJ9xlC8nbTDBcmmyGPK3hLymuMm4LrbmaenqdGpuR269woTPj+1MVXHvEugmoyDwOAFDfODbwaCcN79JrRru37PT/Qh5hkjOqC3A9thHxDe3rqyrbvCsrpYGVDBDaG4+psLEeBYG6YFubRJeozj7lV3zFpqjyDO1VboPBLxepB3figFx8J+sjTV7tasYnoASC7Sr2Z2h8o78UpP3ts2EujSYHbx+deMPeDDAmrmAcV+cGBsgMfTsd2oSLWvFkdfp6xbCetN59/qGBNhDeqZXMaJfUpUrK7fxXMbsGNqFlp9irq1SNDXDoA5g+qOooBiBcjqu2RV97lRX4MGb1jiDmH+tFAaYEueAAaM9irlg9rH7ZRfqp5nchhyGIdb1X1v/LP+kpD2kAq0iPqG61UnXZ1VOeCD2e7PNLuT2PTRBcAQ6RyVEtUuI+AokFLED07MTIPrr83xwObX3jg9AZB13LWU7JMKhoDw7M8ZzpebYTNgMynHu/FIjvM8Tgwvpg0MzX/XNehcsmiGUd9Ok0Jcz4I7xQ+4HkgoAfR01XrlzdLRN5QwXKWWDFsoFSQAIW93RcWeZVW2eyvXUNW2sfrdN0Z4/2H9fft4Yx4TJSDmCFBYHpQMSDwk9JmiTN4qvdxO4b6XF90DohS+De80NYTpk+2F//f8j9ufFS9UcXGwhIESj1c4zU+YArNqy6sUQE/pk7IVi3soDO10LgKd1qmsA40OUBXUPcG+m/OE+02ZggpAQPC55/UuGR8MlW/iJ95UhNqE4fPO3EBCwM2a6Q/5o/JRIvpsg1wX1Pda9vnB3XM5x/RAGk=V93nKLEMdSNBxoz85KZmy312dxl4JvyQate9eQbZDKt0BeqtKXrRVDhPjl22ZiADSJhBXxnSeq3E9UmjJxvWvwnQeF9Jr0h8Z9uPFYIvxcZ5YKtZIsKteAmH0Q60EA0c2t/Ok2Urdd17gUL8ZY2HnLWiVDI/Q2x30orGSCGohjwXlSVUremqZg2DyGJj3pKLSMQ1LGlNC14WO4jS7wNNAGwyiqcKemVruoQ/GWVgExDk0npnrAm8clOBHHhoNwliwExiyjtk6VV2L2hgfjyTSW9pbw7sdp7GfHNWNlf+vTUPScImXwW8E58i4/2hmcxTy6ODG8h9vJLChIQWp4D1T5gm8VDC7fpaEKEaad9VGKOgoj+4PS3TA509bBnz1oBeXd+reWNirFN6Mx7qyolot5y4zXQEZcCjsaboov4uFzXrONUKuka4HHxGdfqONT5FWAxwmOi1cs5nMKiXwh8DsNmjEGY3j/zfWp9mVguj2Np7MX+QlbosqVOY030PBHzBpWMpGowrv3BNQd9jwN5QXOiozVTWG7GSukKAFXG1Nbnh1EnUrdPXWLMiG0BWrXYtQyO/e7NX4XQ5rX98lYPYTVvio5dv5DAH8bvjkadLzYmagMQTHBv+j9l3F+effMG3Cd7iEXRNaiB37Hp5RLIHM/U1g+fTrt6SK87Sd1OvbRqaarqhIgATezXGdPGNpAh5Mv4E9Mpn4uy4Wt3G3bCGBtPOt28QURS7FWKPMo1v8pXOwVL9phggr9WTXKFuqDJMHP700forYAq7CipRESfxy/0SaEl+LOLZktSJnTaMReI=

< 14 tys. Euro

02.09.2013 - aktualizacja: 17.09.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie prac związanych z naprawą izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz]
22.08.2013 - aktualizacja: 30.08.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie prac związanych z naprawą izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz]
22.08.2013 - aktualizacja: 02.09.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej budynku zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr  - Formularz ofertowy [pobierz]
14.08.2013 - aktualizacja: 22.08.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie prac związanych z naprawą izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
19.03.2013 - aktualizacja: 04.04.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zapytanie ofertowe [pobierz] Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl