/mobJkFui+fqJr7T7wkY5V74dXe9aWeWli4gwHBP+jHpiZQito68/cniPZUiP3K2KchJlpVirIVdGHNDtHlAgOxGEDNMdJsd/y8jgcWeCnifTnPJmK7E1QNBi3U772W7gTYSwarV/aLpzR7aa/Kmen6fKNSN483Tmsy3kRj9siZQASjlmBHBgApceXBaYl0lBjVS/rVRb5GzPuimColyR30DFiVIWC85cRkMhFHfSp4gJIUvm/qTV4922AtvxNPaKEa//74Df4JGC+De3Kc/weNqp+zru90EYh4rob+wxnPctFwy3yZ9RsPP8IUFfWw+KIpO677JQ9yjjpZtTGi/L3mV5wLDx106JGHnir2abkkvsSvM4spuBG2M79LBnw7N5e1Zk7ofzDg/koWuJItNBXt78FK8Xs0lzcgU25zUNlSMAdNoGBbTvHjPJ91V/iSXCPb7rcwROAgn0tkxEwzaD+Ogbmth6g1ZPUGtEcdGXs8NRYbo8y4NwMY6tk+uqDJ5f5HZMJhD8QjfqqGycRhVTB8cPLCgYkfVb5qHOvA6LEcoroz0X8q/3ZCxRo8qibgLFUXe76GnNyS8syToQ/atLTIvLtUCM4/wmQJ1+jHyxeOCP0e0oNR/KS5ZnVx9uh14Onb38DTW6k+hKY/njVG4HVi4Easr6KBN+LUw3GBz1yo=txQskljVMPhIPJeFedulQDBtU6eFmlD/vXOi6HLpgCPSnk/jEmAX9doPZRXxR9hWZyPUCM1AfyiwdTAp6LeM9K5/wMo01XROf/U+169rfKMqwkgcZ1TraiHo99y1zn6uSJyS/J9WP1eeo0cb0A/wUwTRfcLgWyg2rQ6u3mx1pG/jLi9ghf4doFAUqegvdAvLom9BhcreCMw+oPzhqEXUiDs6y1QAA0z8odNNz4UAJSy94bDIpf6CkmrQEgEaln2j9U0fza25iV/nWsUe1i6eKAtdeDE8X7IEUPsBnxZDWv+Sh7RnR0DNa5ErEkPjOAYqGfQtRA+R5YzJwoXkPdqxTvABjxB9pO6wDAG6KPd10IA8tmYRI/g68o5QYijHqGJkZK+dZKsAVgSJRx3qavQtWNYZy9tSNlnCp+2CXiX5xzoT5RTZpFz3pXNlBLLbGsajN74D0pnz7MnS72XhxILsxFJKK9zRpTJI6VCFb3FsWdaw1a+MNMc2CF6zxF4lauE2OYfaO203S+nouAgk4dKO5nLCbJvSZ4lYMA6GdFPX73qyx5aommwmaXyFNrd0RyUCIa5L4K9gLfKbB7RJbANSrKCsRBtg8buJZGwuNbKbzTlWPyVe/NyzcvOttSE312HQy/sJg8+wDrg3HiV5LCRgCHWyFM/VK/aeFuSjJNJ98OE=tZeKstnAl9EwXGGFh1bHDbgfNAHUuPfZ4F8Ikn1518Okx71V28BPFvxw/hqYAP3TZ0+Lmw8ygxK9hCZjWzVkMdvfuO4oA3hudi4ztYnDHrgJbtLMQea9HEA0VG7xri10fEOquCkrbJhrf7fYYB2Z/5R7GpuR8YyQVM1N2MENMOMPR7A4I6b2sFJSz4S3b6TmB7DxbMz4Pk86FL4BTdRRhYrAfdOI92I53fy0dd9HYDLfVBRwsP2MDXgSOH3XNUz5koz4Pooymh2uWhs9Rw02QP+LZgqi0KzWL/Txl2SXww1Dr73xHYudO2pDKZ64kkWkvlxi6oMzp96+bUArnKFzbPpomCs4virfVW0cWpURLNibcJLvumuChazfmF8tHqOp69EVQSq6YtHJExPdyAXk1phkdiLRzfknO1ULSsx7A1rGHVedYhob/Tt0XbhBDwCzXCSMrzgnNU4V5CWvYRjaUUpfr6ol0j89WS5in66+hEfeNIVfVNhOJ31gnmdOXpXWdgrCNoR4ygaUFN3ImEZ2eAQMKHCqHDs4bKKEsJaBWYdobyq6XrR8AGcBfgknnl/F5y1ZWN+SrVDJOuFwAvemLuXaAzHhqJPzpoyiuZUsUth2zERRVHr3QTtYvOq5FV0dMcojWuF/Ymeg41EnDYmN8LMTQnxakvQtgYbLh0in5OiKgaT1A8cYwxdT+zoAWARylWmmdxYLZioYwNwkD0CUpA==

< 14 tys. Euro

11.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych ZZ dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych.
11.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm...
01.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie budynków i mienia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunków oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi siedzibę WFOŚiGW w Warszawie oraz...
26.11.2012 - aktualizacja: 01.02.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących:„Wynajęcia sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i obsługą oraz przygotowania serwisu kawowego i lunchu dla uczestników konferencji organizowanej przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach Pomocy...
18.11.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2011 rok oraz sporządzenia w 4...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl