RHg2z76ZyOs2PDClDX5FUF2lI40WfsfuB9SSS0JTPwxuKsKtPHgW44yWQlN6tsIFoVG+W8YZ7JASYuDzRz8uAgpiGkaijJgX7VWnzGQLQIfBDvpsgec8v8YFy6yNPZlgq3W+3HHbV+Hb9n0joeD5GlbphKcG3WXNo/IWjznP+k5YnGIYbGkdvjF3zpKA7jR5xBPzDGzBVAHhBR475wYjBvJt1XxMnaJCVHn4Pof3s6fXomX1n4VtlKg2tLzZzwHZZ6T3/7V6/lq0doaHZwEekCnEni9n5VYj8WVa6+uxpFpFsXgm4h7bQ4t9LFkcIIOlGGPtqBzBB61WwT1Njbcfjiwlskj17drrwf99BXnqWnhyFOEHNN9g2+kyOuT/J+AQN/I1eF2tRh/yKZqm1md2g8xzLdhA5chk2Yp/3YXE4k62hrP7v8TArO+muFqM8iyhv5AePi/kfyrewB85cfW42ODOB06IUu4UiNbaeqx7zDMQM4GrvbJkoczmp+S00HiCkemqEtZYIuDFPvunktrSJKJ+w7tHAD3eRwlCM2ngpnag15pnt8aZEoK1ApuGbosS5LSg2wrS+wuhg1If3cztaw==U0igSRclRbi5L+LNel0W9u75+WBi3tY8UyBrk44XPEH3ZVqrLm6Di1/Ki7n6SDJhZOGfMGREa18uAla4zZTY9twfyNsi8tO35/sLFfDOyCmvN2OBAJfLeHKy8ERx5kEPx0zFlW9uDl8A26XFNisYgG3qb6B/BOCHGyZEaEoN+8/HIdSQfDBhaPdJmJkdG4ZWZIR3G5sATE3sQow8n2CAYfyU25rTxXTutpu6ymZ3uACLiQOYKrRkH1rnCJ6i38fbrxRj0YLhzfqoyl2fYVg7A89BFWK//kWorWRUlQlKqixEDixqpojl60D1D3nas4qvCdRIiCKRe8chjCX1mdy1S+kNarApd87mxAbMQ0oHNqbcXBER1du6JhRrC+KRBw9JImdCA0GHb0t2hWkO2njitccuuS+B7gLJm4RdB2p4is7GQT+hRwddkyuAxXCHZ9jO5k3XVOEi1Tj6WQv4j8yD5WXGcT2RsiLUivUofxupH1snRgI/OLjIk53sFxygH2EvhwSufZZZzasY0ChHt6supAeMTn3LeUkI9rEbA4dMm99GfcSv+pUAD2Kk9FjCh/wgf3yZwKjkRTQrxsjOJ6TgL98E4oFa5D1re6Q6dQdNlQkMLvPJhErJDOXRsCM8nXObLshWRjfh90fRmqH0m6livWBAVbn4mSdPJi1cqcRhOwSxipkQbzLB2WtOn83WQ0TvwIbRiMJNU8Vg1r5TXIXQF8y9j0h8l/rYq8OEjDDeamophSthDc0SWBNjWwhNs+ztmWBV/Xvsq1BuAF7dajyJn7Kl8euyJZmOsb5VUBDOg+w6Xe1vx4qtTWNUcbUsu8WRQhjpBOZVuyiDfRdfN6RZHedqBHlFMpfQR7j0fw30qogeo3NwhI2GgbyVbDs6f6VHbd0pyb9aS1thrmqP3bojfj6sy5lbjHS8/fmvPBZSrbw=6SEp7kF3PJejPPEKklwt319oH+aF0pg13AFsZxIdT2iApcGmcdZwq0z4FDZYIKsidnZNR/x4id6e+no5th9QQwiikHz9PX5z8MjXYNxM87lupc6PyYgpQrHr+j50QXp455r6hD9hY5B3S/EJ0hhG2yLs0noCgEpxVXcJ/Lvb59+3UJMyAnADAviV643Py5m162w3hPvejHjmogQTVl2wW8THefF7cG9ieiGrXYU/4oR9IisKX3PBE9iENUNz26It+G1uycO0TtTKm+icMi0dV4bfvYVq55TECKb2cMOir+LfGMcJnSJfQS727wbnjti62zEglYSKni0e9EV2D/U14UrIcfRGQsNwEzk9SGTPtnzNtYMmFl3eCcc53PQnxt5B0ftCe+noPkYXrrHAtWzUUyvr+fhcvp7fEDo27/epCe3mmZhV+7fKqMFTaBleFN2TmMY4ztqN5LctAmrmVP89LMQA3h5b807Eqjal+41+tMCgok05lROz4g46GCT8l8OFmevA38R8GrzC9Jgl/6IU3eZ2tnn/u8jzBnIHkmJZaPaxyFV0+kLCk9/7YiVG9G8wgFgagDLkEJ1rNZGFyyubdTTptw6ehBafWD78JEOgr5fKdmcNigE72uJ1pN0UNtL1lKIEoVCPg2b59iagAzDX5zCR7BNvAD61+JaBehz5McQAxwJneza3WjAdNyFuVG5x72UCw5Uqx8DHgPf9yUztNbHSr7OvzdwYgwaLM6l5IL/0Oud+nFOFlUWZ87RoC96j1CqxqJdE5SfTo51gYxDNshS0v9HqRrHy04Wg1vsbdXib6nRnpLxA7zl4PV44miz4cpJIyrAIQxDAtenRKgEqh6sWeWNY6bT3XFAY9X8SQJS8yDANcLRA8rYk/q9fkYEzYLYou90EngxQ4sDoPilMA4lPWdql3Ig42MgWx/+exmnqOm5TSbaHscKTEWGaaGmVe+7DWnxzwpXWxJNP3Mv6Qb6RT1P7agKNpJ5kwdBpaEapg36gc5BMoqOIr4+mwScA+ng0GJKPHJx+nB/vlPUvg0kZN4cxYiYpV/Qqh/ywthVbql3DIxAKvcuhUQb9lDYPAbmZl5Zheu+9IddyzuNSJvfHxTPGtT9jyuDYN8PTKwKMK7NUtpr2jHwxAjmExzfS2R2mo23eXNzaceamdIkTwA2Fv06rHiv3brs5CTFEZJw=

< 14 tys. Euro

12.07.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
Postępowanie zakończoneOgłoszenie o zamówieniu poniżej 14.000 Euro - bez stosowania Ustawy PZP - Obsługa bankowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
24.09.2010 - aktualizacja: 08.01.2012
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2010 rok oraz sporządzenia w 4...
24.09.2010 - aktualizacja: 08.01.2012
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego tj. prasy automatycznej PAWN-100 z urządzeniami towarzyszącymi  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa) informuje o sprzedaży środka trwałego tj. prasy automatycznej PAWN-100 z urządzeniami towarzyszącymi.   Rodzaj i typ...
24.09.2010 - aktualizacja: 24.01.2012
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI), DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I. Nazwa i siedziba sprzedającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa;  NIP: 525-20-88-391; REGON: 142148155. II. Przedmiot sprzedaży: 1. Dane identyfikacyjne pojazdu nr 1 : 1.1. Marka : OPEL...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl