lgdGUVkO//uiHfmFTI0raVSK3t5mCKXxv0hXkCn+SzIqQ3EPLOChMBlCicxjezvrdNWG6e5puJi0CrGwy/dVSvp7QrmYgyF5lU8FBTI4TzUP0OPx+6BD8wiOeKbF+hb8YsM5BgB7vOHvv4Ut1ZzNjHiApFX0AfJwMtLHAJss4KXG8vzranSlLDr3endBMyjuZn6ioog0SvDXrlEKZQbISQFftfviU7F9pH7cerkDuBUDbgZY8YZ0tryRAD0fjC6xmR00fFZWyYZiUVsHcouUVLEjgO30mlXSrv6B5/k73ZyLUvfphG+ne9ThOxlBSGYRHfAHY9J9iimxVDCyaqXVhXmzoT6zkyqS1ANUPPQgwvFp0Y7C+2i+HxgSgVEFgzlRso4/D2BOAE7Uhp19d0bu49e8PyLv+1T+ofvYNc49+dTL1c/0XNbkd0kdpABTBjyVNLIzZb3LCwxJFgNrqShfmzh/9oyU7AcbkOU8ZHFPKk7Uzn6b68e1WhRaamw2xT792Vi11q4R52dLE4XyQty+jIjpIq/I6F7ri7SxCXbBrFeSr3tq9zl5uMR2m+bA5Cg/OS6nAT1So9VVBNGCQiLiFOeX0x8fdoIS29DltwH4pkn1De+UqwQW8z2XXL/S7CeVO3/Kk2NvYrAs32WsmPmnkmUF3B1sHI+39/34o4X36uE=zuILrxJ/Sh+cmkDW6VrdiipRhJe/rzTIHkrBd5fAQI1YNi9BlALeC5/CEphjjCPvew4wGbEzGG998+QtEuhQO8Dj9IT7wf3y7VXVLTfNaobd2kTjMZb9Vp4JZ5IfXVrOZAoBUYaznHGEOKD1H8swpCMGkfDGilLTnI3aFTf054MvriOe/F8imdP4yQD7uNJoca0F510U/54CqWCf6n6ONXhnYTay4pbaybbYrQry2DcNgglOYDoEY0d5vmx59Dp6YguKzZHUtoGJvIa9UJ2GEfmBIyhYYadg6OFiGOpqPgopNcjCdC4Hz/5x8AqCHoLJdtM+Kw1gD59o8PBBCl6K7/RZ7vMDeN4dZx+cIX2SK/NxpJoddh2q21drm3WaJcGxkblazx55cfEhPEMn5G24/VchB8qepGZMz1cUr4r5lYiwiwuWZOZcN3pkwaB09zev7YYMNSfnZWczywh5CUIWMzM8wACefx1pPvGn/5FhKhIv3Kwezew6c9c6ggHo2IW4BMuHN+awiqW3Ojpbg3h6iQL2BcimwojJyN/hxAoJF4NjBCgtUOAPfe1JctpeohdaJzsXPT3CKVRb4CzvOUU5kg==eber2OJ3Oe/kcF/UYQeNCTcZ+wM+fIaqXfKKKxPFxhvxs8V6jwjQzbTO5bcXFA5HJGlFPrMSV16f2duOuxYSDUuk8mHVDX3kbkxBD2A3Pt3Pd1loLTz2k/Jwd8phNVxhMuqO+g+q/aXPLnwYMSgDCizSgtbtiVKXLG1aivSQRZQMrQX5e5ni2tKqRkiwvzZz5YZ8ZJNQvYAqY1gqL+TKX5mncAl9XKbWWgUpmdU0yGRHzKtl7VVyzwVEtqYZ1k2vWHcCT6ATNPpvdMH/YRX8tUYZ9+LkxG6CBj/DtxivH7v4LcPQmghOWgDjaZ2Qza8diRh+n3Khfv6bXFY/pVlzP7TgnTMwVGOQEfKGcq5KASyquti/2fvX+6Oqh1fc8LQD/UA2rdz1gCBJrg9TTwxKJFZqBvwi9Ly1Dw1mZKPEmzI3KIPsDZQdS7Fg7QeKLKH5Z3Zdp3Hvbajahpz0+3yKUuJ4LBAyMtYFBOZW4LzOjhihVIXHliksXuWYJvZfhTS/IzyD67tENovcfWbGZaEmJ2Su8bCrOeUsEgCoKNqZPPxUD9Y4W0qK6h3JJ4hYtFMg7dh4QCDICOLT1Me9DnOOd0ZtrcYRRu5wnP4zKxR9ajMf0pcWENI83U+JgWTGhlWNE/hjNHwNWs0aCnX4iBEqvaF+BtLx3z19ixBKwl2cyo+mRmA/2hZNmRIXASI7Ikcfgxwf5DzIR5BTejWFGpzbag==

ZO_1_2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi siedzibę WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych"

ZO_1_2014_Zapytanie ofertowe[pobierz]
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy[pobierz]

Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
Załącznik Nr 3 - Wykaz szkód[pobierz]

Załącznik Nr 4 - Wykaz obowiązujących polis[pobierz]

Załącznik Nr 5 - Informacje dodatkowe[pobierz]

ZO_1_2014_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl