xI7O1z15zKASPRc0hZfxufxo541//9Dsnh2AQvdGgDxP+UCbijgIHzYFUDSlHY7mOqGzr6n1eiBeIK2lPlgFxf36VG//rVpRsEdHVw3DrNoJuZYt7qVQp5M42mw4ubn8rWmTE5VI0G24T1i4jHfSxE/SHqebfCcVv+hbzdzOs6jV4GjobNTFQNhXiO1pZOgU0E1602FO7qOJtJUaO1vqtVjVSwZzaK/PEZwvVxuxgJ66CdYeEPxAEwTy3ImgJIvj8qI3HhLx/oZLD7cJ07QUzPGue/tyyIiR0RSc/1nuC+JSU/lLH9CZBnRikrkCbGyw0tqgtnULaVsY5FO32fSh2+9NdKpyKZv/1t1MppwcBgShphiQhz5/sz6RZ+WUVp3GuWFd/3XbZKmFCS23UTbo6K03DlbyNCEsYls0vIC7lxCi2aZefsbpRnDJE/AUhY2RRS4puY99Uqs8oipzmd0RSl1m2tZVmLuaFOQmZYwKUL9KOfuV1nqZhe8/jXDFKFkPB5k4dbm9VduG81lS5O5eUn99s/T3NC7xbNYFPWRKCMfBFZk130yk6yl6uKR0mWKT4r1avRJ1Dsxzlf8q6uKV58r2zvaHcvDbcnn/FuI4udVbPmejekur2JQMZGJsqXDfd+yaS+bABGYbo8eV1CNscN/+OCVPR+1EBrW5YhJx8v8aND68bU1xafjL09YsHhYOE89FRAKG7/V9o5PThLkHLU4S/X0+L1X7o8TCSUrnt0quuQYiZn8OTE7JAuSGiPc2+9Wq5voH9KJN7CYX8d7585DXwYSfUdD8cKSzrlaLP7s3Llni1Vmct/7YBQC+BW2d9QSsyvkdx5b524UZ4b1bKP2cxT+Eo4514O2v705KaAkLNf8zfUuiUpKjZWLfjt0DR30y/OS5RbTvMznuWGwfgZD1p+KIXZ6/ITzy0Hac1x4unUco84d0JPbRSZ2+4szZpvwyC0L1Va7VUF4DhAJM+mfUV0I7PBJbicMnleQscjrWVRJmPd1IMH9cShfkezRlSJSRcxryIIs6s1CCXFoTHB5UXWsVkk60SyiTQs9eJih+qXK9bEgFo6kOS9PqDOH9fwuArmMEhTUSZeOL+5ShbNh1Vgsu2c30xzUZiSll5NyVmBpRpEwma5gpZQSMQuOv/dv6J/sS0LXOhfb0jyApeULDqg92OmDdr7wiKd1P1jGBOWr3Q07X0CbPi7Tga5ibbBzEZtCwsyZmlT95Z3fYBv9RoPf+lGPzUl8c8TnHnT0G12v2crnoYYteNNCteKMqFxkVgUzqqv3zsXWuLafFTlQ/B1w90gcInZAm3eJANnQ=9sZqj3lzohICIr5EMTQTPm402qovavaLIr2aGBVr6lPYXOtdZECxdtCPhasQEjS8xdR+zWpG4IlrnpdvvIEHQKj2GJqAhLEgwmox8BrsKxFi+W3LwV9SgsTfAYdw5BS/dIbTBpD35FQYfD7UkqPp1HViPjH4kMv/Sjw2uke4aAIwKGYKNMkoS2SEX0dBfCDzu5UdjaVRAwB9EAxO1iGfgBhIBs1VdZKq9iq/lV9VjKYUWMJOvTX4YWVAmbBZSFBbat6I+3MF/ZE5DQtID1z/GVTGFMkr/sHw/1AW6Nr8H901LdDqpD8omsWqRJYfvmeTzqLZ2DTh7nxT0DsRbaZXcaRLwYoxNaOvgVMPDbO8jvWKxJBWEQCIKJB0pReGaAIylujy8RjWivwvNk6jfeb4p3D4FxqFLuPNqLxItnCluwyPK7/fJf9F2vo4vgC5LBFqG4DfJVHcBOKg0h2AHy6VmS1GZfC6WJHUhh7K6J+mRHfVHoJj8lgCIKcyZbx9PRsOgpig58s+j6KDTpB9aeKRLgQXwweInRyRuepiYo1s1jvRI5qBvi6uiV/ioBlMtRR/8y8cMWqwkr268ruuF36sbqpSB97aGVa5pU3g1svZ2ncblToSBVBMY4izB4eRAne6XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0VkO13PiTwUDE6EWiuSHAXjMIaPosUQRKdv1islFkVFbIXvufnmG+gCGNXbcJCda0w0oDncUZ7jKZUNKetGwHVD/5gqEh352uEDA2IvvXM8EPkukmQ7r2zLMY4dQJcq/5yYf70j/FDwNAs282DHeSQIgxxTHEu7IcDnCmIsytHGfAThFxEyP6ehDB36ZNjrCo8YqfCi4kYctQ7p/ego/cs1TveWbJ0pMC0Rz+PvPGzQkdp7FMCgGzTNAq8KySlI2IrYIcD1jWJE5dsqWvkU5OcYm09mhreVLU3CC09ENVia7kpr9JHaAfhsFlYSfakLjXVLLrBe8/pF3YKGB4hD0k/htEp+MN+l/1H8L6aow/sQS2Ycy+5RzHCz7LrS4PftNCvyFiqxqW92pqKUw/F6yOehETVEozAqe+8xdETyoGoSWfdRJzsbKZ2e1Iw7NsmYZUbPLpA8ufo3T4jqUJ1WLPddJ5Mn9jizO3PkW0UZ16t/C2CleacwvrSk3+BE8iMZUsiDeVG+tuc85oAtD58OX22sejD86iKDDuVGM3LQgbfe7bAvuTuHOB2KxzIgDPjza+U/qyRMqUvKLldFsmEO3fq0HaCr+MmJraRg73gH4d1GVcaqfnxNEpMjfB+6T+5shIZc5YkkVVe5QrpF/9NC3en1Vc/QHvQgRYteVSVbkTnXlg==

ZO_3_2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zlokalizowanych
w Płocku i Siedlcach"

ZO_3_2014_Zapytanie ofertowe[pobierz]

ZO_3_2014 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy[pobierz]

ZO_3_2014 Załącznik Nr 2 - Projekt umowy[pobierz]

ZO_3_2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl