YPfUVoJno+/wZqGGTrDCHG92zVUt19V0sQRcOn8BCkhFLZa/d0xrOP4syA4wqZiPtg343JpL9ev2RWJYgAoegwikpj7BmC4sUU6WCUe/EYSGco8aIP2YfRDl3VacefnxNOmkTxTeNkMC9JVbO95HW5vLnujlozoN/Jk52SJsLcUkJk2bfJUtNeSmGUY+U/OjsHd2hwUtCNSWRswEcbZjCrrohyjoRjz0Ax4S6vgWqclSKcZq+AnMD41QIZqjNFUZWuwshAJOHC8E8IiftXATkVGcodMuIdhpZ6hmH4oKCzFQf7OQd6xBf7tEzX312fkmGYSmADN8nfVWn6W3XEbkSOQ/QSf/DEMgEOo9N5Dusun/oqdaxmtlZP41PvPYO97LgofgPOMzdsNqTjTeRHZWvYVaniPT269C9iQlhhFjTDUATmvyPwbmk5hdjP3vkd9poPs5q2eBUwz77zq7PRnyM6lQ6J/fJtKnsGSKtH6pt/xLgfcOOtwkKUWVXp3Vr4hqmgTLgqQ9KSmu24k5k8AOzDN/7OD+iOSYW3PRUCB414PwhJQu3d9G7BDWe01B++4wlP8g0UMFD4BbnRMLPI+9lnY9FzrmClsw9SNuITj+tCOKBynp14g15pSkiUEoC6JfIVYa1B7bpsXICxVYN2tJyC0FbqnUvg9X98G6g3Nc8j5vFKEKwfPViMBbkcppnKZgP7xlHmaBm0gWLlpNAwCBZkvIMA/qmtr/uSgkCK0ID1PguTtq23MtDoQR7oiojYPTP8qF8xo+Asf8Yp4aitKQJ/Eb5BBAWqoB4AnbOlByFjNbi5naX/LZEHecOa/terQ0nd82AtMVwyn7OXtBRxGqcfMrGQL5fmSlfx1OO0e2Bl+KwadLJpRCMFDYBmrm7SaJ92THtYVZCj9n0g/ErMUvujS1E3p4P3zzQATls7KaTrE=to7INAkjdZgdP9qYoLMPdFsmXpUWgLwUmVCKxk9XGGr1xJYlZ3YDqCj4GOp7rrDnleYkqSWv/5mon5/KN/1RMxMZB+2kMwj2yp5y5XUD19tAjoA5XgHlOXY4T3x7LU4zd7O7/SvfSonKRW7GE97TZfDJaUWnW7z9gL9gUFBUUPDry9hr6WRIrIfMKpaKXpZJ/LFPFjRwtEgAom3IXJ2dvg8PJJVgrTOfHnNTd6MYKOkTERKMXMioMlkI90UrfRzYPI5RdZtMR7SrAFKX/J3HDTY2mZbFCMoH62vnZyrATGmjGh1zFSz0VBaq7lTvaqLjDcSVra+v5wkN7wz21a/21zT0uAX03LlEIp3mUtGjJArbB/4fSM6pOrBOAsSrtKfdV+zmNb3oD5OuIsElp9dFP09sXXkRKX+xkZwKSvTUebh8/zYIS8jnk1HJ59W6GAj+566aTWmOkjpNU3V3edCywCA6WhiPssS8706H35t0KaXsoXW4e71wNnlmLdoRtUX50nLQIxcNrgqDTNHABQxTKAO48KULjE7foLLjCcBllg5GytuPFzoHPnhjJVkUrLKXSYsm4i9/rpNuuyXvFKBbQkH5OBymxhrz1bOhtbtPfc+lYNNxRSkCSJHuWXU+3uU4Xa87rM8DJVjrTa8cHSghrRVkrOfqWNp0GDYS2pdFgHsI+KjGASP2wxKAWjYrsHJ7qerVDzL9EQfcEfdAD7Hx/llJ4IMxTzKpsWYs73C5UBvzs8/kh2jSoNIRD6SPVyHNV+1RxnA8wu3Igv/F/uCh5PIOE/YccufK9Fb53ORSWLOH3no8sV7AsRTATMB0ijT0Z/P++1zFl2uRgpeCgbqJ3hpiADEzK4bUuKX8+oz9ZKsNSbJcVTa2y085NaJqsElDZbffNFLxlh6ziu0Brlt5qyVTtKvmPx1SIFSKNYJHwd+CbJsWf2YyIOFLoIAXYuhrMpANlrhywIify5yfO49/hho0GoJedM7c5TZSydQCFAoaQLyusX6RhWXBY3bqv4DX4/RzQZTr29bTXylLWveKQmFZUzPx57wOEgc5jyrxIfJOsL0kM26E6nG9qtLtN3vSgc9657PhoLD9XPAz688RhZC5O/GXbdKIO8qeq8k0OZ8sNCbssZ6kA/8Tt1NWMWZ89A3kW49RCiaFLKX1tF/jZ71uzMOjVipomvjiE0fcR2VVWUO9iyzfjI4ny7pVl1vuTyT8bB8Z87A6qv/LmB13HfI97nBP64Xm02QnvSiT3MAIgiWAOW52w7d244hvUAnVpb+dJZklPsioFf8Bn7gtZ1NRWGfNKRv1WU3chp4+8hpHuBG3jsbCkFqBS88pAf4KtlX2yItC+DdL1/FVgtpCYjYE0MadJPOZMH+oKkZOAsUtRK/TJSwbOLYSBzoXY6yf

Zapytanie ofertowe Nr ZO-4/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 5/7  w Warszawie oraz dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Małachowskiego 8 oraz ul. Stary Rynek 20 w Płocku 

ZO-4/2014 Zapytanie ofertowe[pobierz]

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy[pobierz]

Załącznik Nr 3 Wzór umowy[pobierz]

ZO-4/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl