Oxwv8TooDLvAPufV87jZgmlzzFUJYr96LzR3K0mOyPSCv7y1LyxeCsOs+4fYQ/mDulLyShk0aCxInJvNRuTjwobik1t8tyBT7UnHY8KZIpEmoIoJxBBTLsL2+gZV0fPBRBrvpkpVuhTEoRf+Us0beBHr2I7HH8kRQ3H6gyxWBLR2a2M6zDG+2L0CkpnSaK0gVR7gSuU5FZUQyvYTS6aYoq9ram5CUlpM2PyvszPiybxu31gJwmh9oQiTEHX6mannqMGwDdhXPkVpCeezsmGDjnyV9R2vi8xUbymn5F36igTH691rc+qiC6nkET9NsgUtF2KH8JkFrmi32ZtE/uH2h/RAL4hDyJHgb7snM/U9RIBIOMfgTULYVr6wD435OI1FUTeDjgAOI4YdkozQhvOQNkxRW46bBIcUzbxVYiy595hjDb7n5K+SAIGf+alEjJN9b1ZramLNLN30U+tRl15HtV0WJx9AAWKyS9kBsX47Gyz9u7bOxOhDQcZNVgUGG4a8MT6XNkCxYNsyFhlbMT4oaUpey44NXXHuOB3bK225tUQ=6z++u8jRY6wEkhmjnjY/jqcHnLC8sFfH9gBbIHe3D6xb+7dzxks3YBsWoLg3VkCBcAg5J8p06TfZ5nnNrRvQHsQDE6T+NhfR2Pjx+sQBoYP56cytWkBnYeKWy+tBX/5Drd6g2eHzpBkt/MHR6e0Fg6mmTpPc0dVUK0DLpznkfREEhtoex6DSSEnbqubDfzkuF+ccFpjtEg3gB3kez80f/t5iiDfsT14wvASJYK2H2PiecN2Z5YybWK5THQgUla7Ynof6e6pzAqQ56q8P0JBT7j34D/AhmBa88Wk5x4peK/m8D5crfRqbg8SQ1+mcSiYwRJyUydS9DiWje6EBxGugbpwSAIeqi329SvNl4eCIhOlLrgGRtHnxdKyqLVqa0dLV3IfOozfYouL4AsjoX4AYIl03pxfMUq9HEuAPB9lwE0ulVcQPQapuDP828hth2ZEyWhAd3evT5PrbGO8lETkHGxgfD80Oc3uvG9gnb9tLfL5V+1//1MasINAza76clpeHTYLIwDbDMHE0SqSZ68gmYC5lHH7GAl5Wc1zhPiC97HdR0KCrEl5lOkg9/BSMvhstgdWNIB3WLCmlEh/mHosY3kz0Pt3rj0z4i8Z7etBg7WtCH0KyhtUCuCyuzmnVnqgpgrMI2K4x8C1CH6UNv3Djl2KF2DuY6IzNHLj1fQ4vfqsENxS0INGqKZ1rf98RAo/JIK4E5is8g9oCuZewnQ2kv9KJT7+oODKj6I5TVnxA9vcABIMDfcKywaOgFdQGyp+2jMwJjshJquoqY9EHQG5oaHkmkDPrinHbqZE463f8ndC70uT4iJOgRCnzUvxj5e2vyQYa0cEUSiYDQOznCwbfsqqTd9R6HDepXd9HDJ6NAhcLz/r0NgId0fkGFHmnExuY3wVEjQmytSfj0xnzCTzF63NOt7YauhhJOJS9gOWiWKqYiVnXC4I784iyPMnAn+97lr81Yngvs7bpW4s+sdBxiAMjkXEbLQCg7eX4se3dk++VhjXi8VmXMkyxSj464JSaOVleDNOiaVCS9CMliNhIlCf9FGhAv3L22NiopQSxElySUVwbeWfMkIsUlhwogT23cosRg2sSQnylCiWoyzceDGWk69ekx1w645ReurptxWsV1rsTREWkDHstgCzepVzS1j7YRJOzy5WpfdmsiS5jHo+yKH2aVvfrngJXFwWHJ08=

Zapytanie ofertowe Nr ZO-5/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Naprawę powierzchni podłogowej wraz z położeniem wykładziny w lokalu użytkowym, będącym współwłasnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszczącego, się przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu”

ZO-5/2014 Zapytanie ofertowe[pobierz]

ZO-5/2014 Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]

ZO-5/2014 Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy[pobierz]

ZO-5/2014 Załącznik Nr 3 Wzór umowy[pobierz]

ZO-5/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl