fQGic2h2U5XZfruz4/2EUNZcRBZmvtBzsQO+QKfFiQnCPlbNFYtQv3wpAu+4lXyKUqTpPVvKvyxg41nPfetyMlWHF8p4dPquwX+EUjy2dlkU0VFap5+RzXuKr8k4aCF83gp0tc5hOlOJ0o/V8W1zkihXqhHc4byXZK6+4B661ZG5uogWkkKFJ/FTuhn6tcvUFj7eZ6UowkakEOlervVO/PrKXTWGs0PsK8Us/FKkLsr4TqnHEICxHz/OUPb85+gAYOJQE570sBCmvslLwYRFEfP0MEyncOWuiKhax3txTpQRzfiHydv1BEyh96vs/AE4vBl624XesfhaPeU/2lf4KyTgQfsDGZI/tpKOsL6Ag2f0CTwrZcotGr6nRLQ6KKJAuL5t2gsZnnn8yj/UOkpi9lE1mh+Os6ZcA+DZnTXfDMpV/TeH2XXswLBBcLR0Vap9aal3GDWy8Bst6ey1eBV0wa5I8yHkCpTQEeh7ategNBMAefNLfur90U6IRqF1Zpz4JGWrq8/JBNVpHufWOcJ8B1l7kfv/cVUEmfrOXnpKPzf1P10Ea2ANICBJQIxcutLK5l2trOp1rPOWCxWTvEmwM0z9JajsQGKTl16dgYOZ2DGiti8yZiYJXfe+tBG104Bik3ev1W3nOv2QQc23+Af8jvOBN6NAo2Us6p0nN7YOIk9AVTE99MY4hTLXGAgplSLL89mutCCbe1xmmQqriMrDEKSjX5lWohFtrnYoW+wHirvCojatZ84EuGWh+URUXBCmylK7vZbcBafjczCPrTGmd2EALBS0Sp6yPnu0tZIa4tJyHze7VIVco3KkyMehCOcy7r+X+2ek2bRKRyt9xqPUpzycUk16G7hIyx2G5kiepQczO7eNiL77opUEGaMkqpXwPjsM3Q0uhm4VxPO7KNpHy4RAvKt9QmbC2ieAjNwNxRRu3GkiEJkg5YCxhM985+tgwGeA6Yc84MMUKAHcqGNfK8gTNiWvdu0SIUJVDIOh3RRTFe+vRwJ2idq8ExF9sIE1DmL9bsvIGKnhcP9zdXHVyQJqyhsCSsZhNfL0TMD6wO7sNU3B3QZGThSnVjGarFSrYVNDAxzejSKaCBxhcruGTaSsKxVddWAphBxJIiYSjyOSWZEnGcyasy4fe8Asi+zSrz/m83jP/bdYFyMbv+DJ9BYyopyLwilEWHnWv1Im6XlLvTpKMXiisZTCif1lFQH2q771O7HIVZyJ2pfP2++JXNZkj/3hf7rcBEXIFIqdwz1BB6OwzNOTu/jK0zunSgbvujmlFh55dS5f72bSAXz2khH2kOBlx/98wQhrmQH0bdyZA6dgoN2D/KqWQmIbXFZ32wBUHreAas8ZtF6QJpxm6X3KCuGvHTZJz8/t+PQi9I1zFSPaVfTkXumPJLAR+kFbOyAHcHOc0CNv86dAIvsrnVOnXBkkdrjObe92Q6u8WUJXXOYh6vC7scv1RQtvTO6KwlOJCWMnzm+yQwO8OlzFRsF8mGpUTziHXVzAVBuDiZieLIuxeqwoB2gacIt5PCsdnihqy8lYqFLvI70vfRBL2R0dKwlJtR5A+bP97qEb2reKcBqog03XMeoShs3V9++d/yBiho3B1mpJSa+xD0mSFjcR8oHIQtm8H/DZxE5+AsMui8Fl6WCU6t82EbYRuXlE3wer7H2mBimPaYmBjNRDGgSUOPYo0kfX+PReDitM/0A=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlXxZ1kvSGYBASLALfetuN1S96re5IZTA98ROIauf1CfscSzXwj4lQz+mAdeap6PdPe20oDt2lcR84G3ly9f6Wtc+sDGJtsLC1+TW1Co1QoSMokg7O3IE8SYRFvTgo8NDC/oD+63SLakisAFQBRdp71Wn7HPfVT7Ri8eRWpq09gtvdTv3ROGYQeSwDLNnaIfi+0kmC8xTJwoVJdSZgT4AHb8/eN8jQ/4zqpLNtGLZ0Ut+oYMpSWxSLh5TiUH2doK9TInVYwxn40mjgy/kMhyvnAtQUnj2CKmdVjTqWoNyLBgf4keRT0pxxTO/5G7zvwOV87VMjguo5QmLzHIWcWCe0EUNB/xA0mPTWvVTGlZVNVxWH6dyE4DwYCQtOhODSV7B02yhle5YCX6T40e3yyc6ISxhdNGgFv3AGU7obvF+VbLxwMtiwPxGCPeIrDPdHxaqHekvS/+Gm8Kwdx8IpqWfwisCAcHQPeRmHxCaCbXqfv/pjI7lPC/HEbeWY5rc/ehM57eoFYKK+P0Y3j8US1gdFQUmwxvcuDFa0fWMEJQ9x04lSsaWqVnHBpy+P5La3+pkcFSucvb3gwS2WYZU86UtZCwJHv3uYRCzMK6Vz8P295gIfYHXrec+Y8CxA4C+ssfT1KRjer6rPeqNfK2gzM7HGXw5pJ5ynCkswiBQVzJGaKCJ

Zapytanie ofertowe Nr ZO-6/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę artykułów biurowych, oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ZO_6_2014 Zapytanie ofertowe[pobierz]

Załącznik nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy[pobierz]
Załącznik nr 3A Formularz cenowy (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 3B Formularz cenowy (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 4A Projekt umowy (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]

Załącznik nr 4B Projekt umowy (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Nr 2 część A i B[pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Nr 1 część A i B[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl