RHg2z76ZyOs2PDClDX5FUF2lI40WfsfuB9SSS0JTPwyWWcj/eXXkOqjXjufWG1oWC4cjAXw80fnkmiwW2jYF14+Gu8kHhUjSr31GCfJWLKQNLF9Q3T8NS8BZBH9gM1dzw0iYKZkoE6tDSNcNf85XGg7uEuCINnNmaCYc+sg4m4O59DrKT+BK6yYeK/N2hSaOl4pZQWDIDrEqUOTPSKhw9mLBfzFfXbOOyl+Zg5YrYvxkJDyJ8KyfhZ04zoT43W7NjUURjKqUMD3bv2pwwXSD4dTQnM4zXPLa5viCbEn092miDyzSYGL1K6En0v1320FImYgTGvDovnjbXUYY/t5aJObFQVQqzZ1sOWmooRqL7KoKI+0EMuPSkoVIcKUhvxbsB9doY6AEeK2CNGPnT3eVrlNI5kzrFKd5K+Hg4Uw28P46eNeFMBj8GeMLGo21Z0BPeBenODLdDQly6g/3YnMQi0T7vnIqwe6e4lQUpBgBJJIXlqJ0rMBBeWRnRb6fek3ReIG7I/adfQRpJHeeY21bE63gpa2tVJZjx4ABGL96pjs=iXt59E1kBnBvdH/WJIOMRuO4eNdQNfSxxhc7sHhDMwQuqq8gmHhMrufKOSCclB1fT9wPT4wZZBEw4qET9mA9x/EnLphx2BaX+Y1ymHzjJ2GGMwbpafIpz6ThTMfBM8wNjWmZx1amZF+aBvYVyFEqwpsucKybACwwzZIzbR1RNm6rQrWVCPq8p51R36vhK4gaUSL1Mf4p1HS6Us4EwbOiAP+SB1fGrVW6DRe+Nnj+M8lUzTKHJnuRQyTCkCgz5hYJxpN4MgTKMNwVyOMaMi3XTOxDlkWzOTMOAInJlJlFHhH5QEF6PYnT3H9z2uy+WoHB4UaLotI6NrCuxqZYmn0UbuLpDwNVKY2Y9q/orcsS4yvNloLxXiVINMw2EIH5du6pgc8jknFan9UjPS8R/92dehJgA/W9xd+2CDOZTvRGK4tQ4O+J8t5g+KR9eOB8Viy4wsbWckJPdDJSkiH8HhDB14hpUiC71jC9DAKeByJczGAgazvqyzLVPdKjCwTcR5H89Si/9RY7S3rH/SpaNKr80OeQ6WKqdQ36S+wf86JHG3TjzyWnsmjKd2f8RMT9ALqj8069AwGdhXkhAOGNAw/qqgufqd1FNWbo8DKV4LALrbAhCjdkquz6Qy9NeH8ZAKwHAsM32CIktK555dj43TDmfo2nIBT6UFQ5+tS1xsAFNhzGoE3jufIlMg88D2c0/WsVmo+ugrfrkEK5ydToE1icWB/NTMCRHGT2ylleOCFEUaXWwZJIR3PdoU/rZkD89fLrLUQQXzzwnUse+gC7g4M1b+eF90PiqXCozFs6dKUpyU1SNYk1oUo3gfTcbkzT8oUElbRZG7ztIrm9IJGQFj4N8BOQ4cmm27WL3aceFjNXZ4iM234dmVrdvQMAd64kW2KZC4Ke0muQvEonFhqUcdNe4osc0X5zzE2C52vS+2O5oDA=SbbivND7ajIqWQ41ndZW5hNrgaxBtix+IpgGt1xSriAOUDYq3UMYTn65aL7oMN9tGHZdNo54yHLMn6TkSUYPIoTHHwSOw314WIROewJkbLv3uJ34cuf4qDYsv4HC2NEInLLHYh+4PH6eXqnqKKoxQjGcuRe5duzL50cJy2halq0cDQ2PtXTe9Up+vxY7bDo7Bzvecu9NCPeRTsBxhSG8M8HciLfnW72GqTcV0fLw32Aze+X9M37MrK21oOg0qT2DPIMsrvd5eoMGWy8GkLBrbgcOpg05WT5X3aFjZF5NCX544A5UljDZsw2Z6AGBEWNc6tW5OM8EoZF4KITZKEmM4xpswvsa5iv+ify94p2nAG/KVOtFYWTHfotqs47FdIGag7h3XDTEgL0IBsn65DR/fO/LFb0Z3VzDlKfnWgzlIDcLwqQox3DHN/byj6wPVBiY9LSdPr2FROFLZUsHhfqi3M0egdOdK2+tpYOwRdbwu9L1SZCLmXyaR2pAlPdbvKgc

Artur Dąbrowski - rys biograficzny

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ARTUR DĄBROWSKI

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Urodzony w 1975 roku w Radomiu. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Menedżer Publiczny), podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz ochrony i kształtowania środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od początku 2000 roku zajmuje się zawodowo zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ich strony finansowej. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pełnił od grudnia 2007 roku funkcję Dyrektora Departamentu Opłat Środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Stypendysta programu Centurio Stowarzyszenia Regionów Europy (AER). Od 2002 roku ekspert Komisji Europejskiej (TAIEX) w zakresie polityki ochrony środowiska.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl