OMcW6exMAjpm5SbzcUPKWut1ulxF++nujH+hwURy9amTjamhELHq3w2jhAumT0HXVJRDbuskHSfUFHDC3wBDRPFbNhDeJukNK3yOza8nD54i01gRZ4vAlK+fSYoYfqHZO7HBDKYOiwtvJJcGqkDemRFqa94Cl+RrCbPhkN0KNhF6RvTWHKMLZiFWC0xE5QfOvwlO1MU/DhcTl0KCo7Jk939qcBFvJQcDJAlE400O+W5xDpx+SWpq4ha5le047tJ7tu4YwEjU8oBggX6p0EymbSh8OHDSLPiaY1qTfIm5RzA8yWtkb1Dvi6aioGl+GKBdCUAuG4RExK1QG1gRDgxXQUajoSu9UADg9EGI/JG6N21p2H4WgrCj7GNn6Ut56MtFZ9n8iXDueuYbzQOsOMxqEzb9OZIrKYopMe+f7lEAVLyAfVCmY58kfe1FOVnKKhq4cPbZfzu0XZc3gLaqfp9Ps7HkbjRZERGJQfCH73nTs4Ajmk2N3oO8RMsMzwpcNgc3GukTCJKGaK1VvNRRDnsK0+UqBFtnIpsrTSUlDN48fYsHOs0du1kGMCIUsw8pNwbBNduQYLWMJZJUfErZK5fNRw==3vLwfjZSpDN3nJSBUiOqwfOK/4NPZM+4p3yU3nYcuW7AWkQy5EY1f9UTOC3opeqS/6OP9nQe2tjd19y5O+4yOxCy2Py5mRRLV8C6foOGr1dmbrHcMOLOiEXjwKh95tVlTi2gTuyxAIMJLKe7ZNKKILNseaOGpT6yORKhguEDBT08M5+uh7gKhjDbXCew/TLkoggpYoY8gXWZ+mJht2kvT5M1py/waGWSzxGbgg5mBBz90pMWD2wVPWHEMuYHQfvK2hz/+Q0elRvKKRmUdaQEGv1bcR3QA5Ut2Gxhq/30ocoK8TPj00JFp2yN9A/6THM7qusS6yR1tDaEAW/S/B/Jx2WDxsygZpREjVXhXS+B3HlIVpNqhJyTOhBp9XJgyZy/696taHGsRa9QUTdwDIuwder7qBMxhCCQJ35T4/E9HdJj9SY1Aoz3E9PGUEFU1l2KCeX0VRK2L17FlZgjiBYEhpU+oC14lRF2q2kwwNegpiaCLqgZR/e49JrB7qhFajf7GsuMjVUQQilSCSyao+SLGc7l56obHa5ob+U6jdzwzR8=dmSrHhUpPc0Nm3QKbTIZBjpJCcmHI/PTd1fXgI8j/EeJJTXBQL+kkp5B+d1wQtcIeWuMg00K3JHi1DK78Eud8ZuxCG/kcdnKeLz3dpWWcKSfykb4kRmf8/c0r5rL4fIi8oM1wJWhJUwtFXEE5EBmiT/aV12PO6PhVWv56Xm65YmlMamlcSDqIKzt5a12P5mqeR1G+KTnS86EyBiJ6yFyaS5w6f2GfwWrarlQM8GvdY/OYa8PymJp5ptB5mbM19YsiBZ+hFlPIUXVvS/nadP53uoNDSh4+1y2WDK75T8DktRWDSxWGLnMJYHmUobvNkGQzgZdhPXBsLgMAphP6LoSqghfL8kH23i5eSWE3bIcPB+JaegkYsZPMsx3MjgcdSCIkBbNkX5fSeiHnCFlYczyorVD4QLzhPmcWg7PzWLNSowbD23c/9En7xWjiayX+VKS/EGkoqTZXRrYNlsz69E9DMgHTlBPjYO5a//kJYMzKyIiRBL4ZKTiv7Aw/SwLPQwI64BNpx/+8E8/JZ51kRbpwI5oP13OoGuayn/DdHq3Sr+LHBxE/aEKFpkMJFY8Vsa8JbPKZXxGWEBMxF5xNdO40szB/rIA8Trayrkakps3bRfPuqFck4SpN6uPd00dxsh1

< 30 tys. Euro

14.06.2019 - aktualizacja: 26.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę wraz z montażem mebli biurowych dla WFOŚiGW w Warszawie”.
06.06.2019 - aktualizacja: 26.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup, wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie”.
25.04.2019 - aktualizacja: 29.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Usługę wynajęcia Sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych...
25.04.2019 - aktualizacja: 29.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usługi cateringowej podczas: „Organizacji szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych” w Radomiu, przeprowadzanego w ramach Projektu pn. „...
09.04.2019 - aktualizacja: 29.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl