OMcW6exMAjpm5SbzcUPKWut1ulxF++nujH+hwURy9amTjamhELHq3w2jhAumT0HXVJRDbuskHSfUFHDC3wBDRPFbNhDeJukNK3yOza8nD54i01gRZ4vAlK+fSYoYfqHZO7HBDKYOiwtvJJcGqkDemRFqa94Cl+RrCbPhkN0KNhF6RvTWHKMLZiFWC0xE5QfOvwlO1MU/DhcTl0KCo7Jk939qcBFvJQcDJAlE400O+W5xDpx+SWpq4ha5le047tJ7tu4YwEjU8oBggX6p0EymbSh8OHDSLPiaY1qTfIm5RzA8yWtkb1Dvi6aioGl+GKBdCUAuG4RExK1QG1gRDgxXQUajoSu9UADg9EGI/JG6N21p2H4WgrCj7GNn6Ut56MtFZ9n8iXDueuYbzQOsOMxqEzb9OZIrKYopMe+f7lEAVLyAfVCmY58kfe1FOVnKKhq4cPbZfzu0XZc3gLaqfp9Ps7HkbjRZERGJQfCH73nTs4Ajmk2N3oO8RMsMzwpcNgc3GukTCJKGaK1VvNRRDnsK0+UqBFtnIpsrTSUlDN48fYsHOs0du1kGMCIUsw8pNwbBNduQYLWMJZJUfErZK5fNRw==3vLwfjZSpDN3nJSBUiOqwfOK/4NPZM+4p3yU3nYcuW7AWkQy5EY1f9UTOC3opeqS/6OP9nQe2tjd19y5O+4yOxCy2Py5mRRLV8C6foOGr1dmbrHcMOLOiEXjwKh95tVlTi2gTuyxAIMJLKe7ZNKKILNseaOGpT6yORKhguEDBT08M5+uh7gKhjDbXCew/TLkoggpYoY8gXWZ+mJht2kvT5M1py/waGWSzxGbgg5mBBz90pMWD2wVPWHEMuYHQfvK2hz/+Q0elRvKKRmUdaQEGv1bcR3QA5Ut2Gxhq/30ocoK8TPj00JFp2yN9A/6THM7qusS6yR1tDaEAW/S/B/Jx2WDxsygZpREjVXhXS+B3HlIVpNqhJyTOhBp9XJgyZy/696taHGsRa9QUTdwDIuwder7qBMxhCCQJ35T4/E9HdJj9SY1Aoz3E9PGUEFU1l2KCeX0VRK2L17FlZgjiBYEhpU+oC14lRF2q2kwwNegpiaCLqgZR/e49JrB7qhFajf7GsuMjVUQQilSCSyao+SLGc7l56obHa5ob+U6jdzwzR8=dmSrHhUpPc0Nm3QKbTIZBjpJCcmHI/PTd1fXgI8j/EeJJTXBQL+kkp5B+d1wQtcIeWuMg00K3JHi1DK78Eud8ZuxCG/kcdnKeLz3dpWWcKSfykb4kRmf8/c0r5rL4fIi8oM1wJWhJUwtFXEE5EBmiT/aV12PO6PhVWv56Xm65YmlMamlcSDqIKzt5a12P5mqeR1G+KTnS86EyBiJ6yFyaS5w6f2GfwWrarlQM8GvdY/OYa8PymJp5ptB5mbM19YsiBZ+hFlPIUXVvS/nadP53uoNDSh4+1y2WDK75T8DktRWDSxWGLnMJYHmUobvNkGQzgZdhPXBsLgMAphP6LoSqghfL8kH23i5eSWE3bIcPB+JaegkYsZPMsx3MjgcdSCIkBbNkX5fSeiHnCFlYczyorVD4QLzhPmcWg7PzWLNSowbD23c/9En7xWjiayX+VKS/EGkoqTZXRrYNlsz69E9DMgHTlBPjYO5a//kJYMzKyIiRBL4ZKTiv7Aw/SwLPQwI64BNpx/+8E8/JZ51kRbpwI5oP13OoGuayn/DdHq3Sr+LHBxE/aEKFpkMJFY8Vsa8JbPKZXxGWEBMxF5xNdO40szB/rIA8Trayrkakps3bRfPuqFck4SpN6uPd00dxsh1

< 30 tys. Euro

28.01.2019 - aktualizacja: 18.02.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-5/2019 [pobierz]
28.01.2019 - aktualizacja: 29.01.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-4/2019 [pobierz]
18.01.2019 - aktualizacja: 07.02.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie". ZO-2/2019 [pobierz]
14.12.2018 - aktualizacja: 27.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku”. ZO-39/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-39/2018 - Załącznik nr...
13.12.2018 - aktualizacja: 21.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych wraz z dostawą 15 nowych numerów – kart sim głosowych oraz 3 nowych numerów – kart sim Internet mobilny”. ZO-38/2018 - Zapytanie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl