nCnTgGSpzinnyadpDG/TrZvWm44asL9b4OTFqp4YkZr7LNECMNCwTdH+7yZydcYUE/otRK4iD1mcNLkI0f5aZ+jD/gfv6kAD/jRDWRCAMtY2kGtrOPn7MNEqMUyKJgnVh7vwE2LgSexlajObGxGHrZOwKjXlK07HHCV5dNT2AyeAoEZzg8VsUCE7KtNPVCHCOv+RItej3MNlbdkCa+oaHx633/lmAqo3VB6+qOOa5UrFg3VS78HJh3UgaL+KyUjiRNVfY6C+fEuiI4DZqPyyvYOsvSV+Rkn/VSyz+Y092MIJgxuttiKK0ACm9QxTvMMl2L3wWxCOhLjs/S/dskg62JSravx5IJN5RI+OmpdDzZwLAMJzilQF+OWxcOoHWy+Juo7IkYSp71Mzt15xfIUO3XpqzhwY0bjA9kIg3SHyQKQapSR5DAQaWiDpQEXoX4xfcZfGMohEfGE5UPypN1rkXr4zm5gioKpxHcZ9Q2TG1E2TZA1CKkjO+XJ4kgNkiSD8mcYfZf8jPrLBKloPLJ8jHGTMR/UQJPyQzUKfVjwrDK/6AjM7L/IccmqRuBBPsvg628fz1ZFSeAZx/ZK9VIsz2MfjV7FQUSeDTxJnYeGhATYstiB1QnysxN4AgRirVyIA0/09fI/YHliuhANJ4hOvQ7RxHGGBQY7ZY5IV9c39+pO7tb9FzfO0wU2WrGfITwnlPfev9VueUFCcaYGMR0++vXInwaNvn368oK5GSrMeMBRmcINJRY1XI85stwQJD01heRh2uKuizVfbQolJpWyOvQdLMAEGLmmWut0rtF5lga7yN6jknL6/1H74IWmVPtem3ud304gQAjL/yzXNMjZ7t5RSXaq6T15c32bswd1p07A004NTvdpMTnC8btwOKf+oRbwDnbH07s7FC17h3lmxCCzJH99akuG70ClByIi7Xq4eFzVom81zuonogm3lmb4SZcsCbW2YE+iOxbCNx7NqGD4ilvtyjJRN03cVPrQluBEE5zoxeB/LXWu6FQm9UwqKbYzkD8uU+HKH0E+d/dvkMOjosmg7FXD1Spno3DOO9XwcQfVGvG7I2bgrP1nEVOrX4h/NayZj8JFMxo4bIVGJ9QoDEr40Aql/+Uizr/mOM2DSq7Uqbga8BnRTa5x5kt0JW5mK6k7aDwllSSU5CGqEfy3f9ddAK+sRJ+7DkmqL2rCjzi2f7L4uJQ/Ikb66fKuQhqeYr/NIPxbb1UUgguCkLVKReivkYpEuRnu0V7ijmG1zswpi4sxnGupRBHPFJsLvtvhBiMpDKmUUT0VFMtCOXyJ7+iNasd71uX78cs1bmmAYzok/+/+S6p9P1r9qkQpNowK3OjmD6lWqLATTVp/1oDypEmozx7+iOo+mt3Yo3arY9KlkSpg2hjLbUzYn3j8xnbiLDjmk+0iLPUwC3JT4MwntgSE7/Ae2ld1oBUVbKcc=jUbNiZM/bw3vsM8/+2spRj0MHGeB7bB1V3Pi7QRxR3f1DMqbvhdUyvbTdqzYCYBzLf65XkvgIimxSVst+BVfG/8lFVf8X0cloMne+un/i/AiuhoJAwYO63F/bbT+bJG2tvcgeopMmjzoD1bTQxDdF+YA+6Cwdo118Ah5GTIGel6HtL1VC6aTk3Y/p4wRs6GQmvN75F6KLjsXJ0YhoIiacaADCPCIbXqHE11wDUjhZI9wGgTNOXx4RVayZd9q/jwJLFpKp0pNdH5ENUYS3z5mIvqMjsnQ2oUPoKD+jRCL1Xh0sOmgM0+zkFD+E8eMyBUFESoEfY9cH401DkqYOJ1knTh/YGtjgu6nHoNkQuf1ILpy1YWQasUIDoAzqObRJH5OaeaR50jqDO0f3an/lXbg7WUP8b7aVTktBmv0RkFPJc3t3q8tIH6Xe9JQqc1Bdi5MZMQseJXH/qLpndMW2C7w6E6N7FH7XkDDZRkKpOSKjxBSFJMsOLoGSEBM4AB1OAQqDHSUI8upww6W44F+XcgCX6f/EmBI6xJtyP952bwEpAJTjlcCE/7Yf4vipiR7fcoIMVTmB5WfTy8bQA5O5yu6mDfIR+iVPMbtFS/C6FnqIZHuD+bDfNUAkGCbQl27CKq3YvA8mDLI6XOSXiX1Gf534zFc8yYc0ApdpWEK+qw5Y12859sIG1zu48S45+PF+x93L5nfblFc6TRyUllWIBY89FQE1OIf8yB2yj707T8189dOOgI7qPmTzyif2EyU/6X11b1MQKoATaQBax8Vn11qf87SuJ1N9mOQLf8d9uEzpAPawE6YgJjzfekyVG9Z9Py/gVtc0bpRuqbngYyerMX3mzOsOn3LAIFiGv69EjBR74gpGLvDSmhklHiAzYhGKf+TXWLdIWhlUNFu+Hd1AK/W82osKeaYuPbIinJdIYz4jflH0WRbC8AMurnEXdgW4mwHQK3hJBT7rhb/FXaiCbIrZ3GJw6XxT+IBaO4dgitNl/PIuF5e4CsUBCUJxH2w6cEBhy7z+eDOnFfrNXrOPiRw19kUI3DHJgjzvkrbLfb6NEFOgb4xs5JCRDFgu+ncyziAyWWhE7n/sJ8u/DFsxLDd+VAi5D9Xklm0oqa3AJVPYoNnd/hXONLxD3ZfepNkQPfY6CDS8D8jt7HQruAMoZt6ogYYZUrQ80wqfqeyIRCDizaRqD70AuT6DCmuj6yOTSht8Us8iqrmJJ5n2glMFkUB8Q==

< 30 tys. Euro

13.12.2018 - aktualizacja: 21.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę telefonów komórkowych, routera oraz innych akcesoriów GSM”.
07.12.2018 - aktualizacja: 19.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku". ZO-35/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
03.12.2018 - aktualizacja: 11.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie, w 2019 roku” ZO-33/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
30.11.2018 - aktualizacja: 07.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę aktualizacji licencji oprogramowania do backupu oraz zakup gwarancji producenta i asysty technicznej dla macierzy dyskowej”. ZO-31/2018 Zapytanie...
16.11.2018 - aktualizacja: 27.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: ”Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl