< 30 tys. Euro

03.12.2014 - aktualizacja: 18.12.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z...
26.11.2014 - aktualizacja: 12.12.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...
12.11.2014 - aktualizacja: 21.11.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych wraz z dostawą czterech aparatów telefonicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-35/2014 Zapytanie...
03.11.2014 - aktualizacja: 14.11.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Aktualizację i serwis routerów FortiGate 100D oraz 5x60D na okres 12 miesięcy” ZO-34/2014 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami[pobierz] ZO-34/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[...
03.11.2014 - aktualizacja: 23.12.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014 rok”. ZO-33/2014 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami[pobierz] ZO-33/2014...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl