y1S7SG9jJjja2QAtRPTxNl3OksU0ykiQpo2U9abt7+G05IaBlgrpfnL1jpdBWGyFemJrf/3Ab9m9tfcqjtR8MYIXoJTgNtIFJ39dGzz+lHWyMP5CFGc0slJKG9kG5NUfT28UrsDMMmW6rk2MQd+MNs+W0uPBw5uHocIajkIvlB/ll9BD/llbZ8IxSQhyrCkQvuBxp0T2g2V6JIx6BIBaQuOefov0vEpBlt9kRBhqNi+eyi70xGcC39MbMNcT2Z7+dBS33dKUSMlnP8nP98BBszOFWgPxfb0cR7tLBBjIR6fWjqn08iHwvyF9ZdJs13k4QEIoPsIWicnVfIVWv7JdZoplIMydiQgiBs++m04lGTebx0vWX/KmHhSGRvomWxPf8QAlu1ZehJzqNha1ABrXxo7/YUhpu6qPLxfA6Q7rlrQPbX9KbGlRlERSx1FsIuqU4G97/nUqtKZWW5Q873cwHJnC9nWc7gN8jCFIPvqELc5VfjCPqHeECiJarRUaF8faFJXZwiDrN+EJK575BSA4+ke7rPve8jiZt1xzjTSixrWVPC+EMIILoqWWe3SyZoc9Y8lwm0/YfFDVsdN5qKiQ3CgHFMZJlCeUrjk6jVf6OZsJZ07o3nBrFsKvbT9xCyogckjb7fYBZX89hY2nSSw+fenOoIJybCYBOV8Pmp8yowVC71wsXmFMhxnkuZI3pncKBQy5XsyOE1knHDnwNwdjBg0ysRwKn4aLFFFl47DY/vE4h9TpPdzjhdNdMOE0Kmx99SckuEXmQoWUK3DOmgny2zvwj582rcOa8gx86NomEwej7RCsqpHfRITLRfJBewFlehX08REdxZQaJyz+wfACNw==O1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPFMGNp2licURJiSZA0VzeIbXAuV6D+WMJ7Qi4P5zO539jqAubfm2ULvXAQlkl1TLBwS81bfqLT1k6jozIkIzYJMh9WweNI1JigOdqS41S2c99PhekZZfoN8a5eGhlgPbl3H1AnJcyGerwjHl2TvILPujrJWVcOCkh5LkqXNTtxwD48nmn2JXO2CHPBqoiOoUnJPbbAP3Tg7aMGT2htt9URX6FT5+bV+yVM/ABn5cWkeU/hB+cuh/wFWDDqurjHppKq5jqFfQqwnfCxvsr4/fo3S4UflhpxbWENyAq5Ch233c/NMfEXLe/tOooGmMcdJgUotJYCW5pmFHzrg/mK/QZvxalcXCQT1YrZq22zo15XrxgzSy/yi4jygf13rKju4rGAjlXI6GRx3uW9OsazwMJ0hrn0Sb+bZ0+iG/oWzIEWSxbqCHZ6lHArwfR5NdGQS59YEdntY7vaMrYympQfIAMMFfp9XfufA+Ewalykf3XDCOmM02J870RelvfIR2y8zVVgls+syoPSwQchrwZYgvmO9rebvAKaQUyq3/yUGIuHi4JPtkCZ00xApBP63fyXJvOIgiWho39mgD4EsQtiZOubP1zbuCmflbFVM0glWNNTZTqwRKYs61XV9yGbLomQB6G0zv268VNrT4ONWKzHVMV91z+b06mfz2NXfDczrapdncwxvoRjIZIQkQYVYI4mlXJd38h4nUONo3poTrGeY+EATXmZ/iDBhDpk5ky3GmuCbPJyffw8jylULNslXIRWfafSFfoYc5IPwEUvON81Rfz0tk0rT5YwHlUtVVaJ3Io73ceFkFVpgY/JqPR6A7z4vZk8WBRm4I0eQWMp7OLyQcahksvcWp/K5Qaf006k5gh+R6bUTvVhNyD47azLC7M8eo2CDm3MDJHbHYvWoXi27wwdTrvWNgxNqNZgsuWYqeQhn4ZlJs7nIGY5SvUr2z6UMTLcMgEY3jgy6iJbE9u1s28oQqpieUX3z4LqChCtLmgpCcU5M7OtOAb/0ZOWLFlSYSSRiohUZS5OzRDyla/iCmc4pnSzA/qzuT7tUjVTKNMzpI8G2zdtBxl7vFtSTCl1/Rc6I4p8jWZAvRxhrVstLznuGVUAKDiAIc91lRkHb/49kLR148vnFphkuUqER0e/fyZPvqSHkjPrWK4Yu0Q0txqRWg/9V4AB/Wwe7xUmrr2x8ld5m4VqrOwprZUDxSUVDpZpCD9bAYQhJI6/1HXEDVC+RSn2IdA8rQaM0f8+a+gl6seR06XYxWCfcB6vORi5qDhuJOPOwIhE9Bj+m6egDXxV3hkkRaX7hE4REDZjlRrhcN

< 30 tys. Euro

03.12.2018 - aktualizacja: 11.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie, w 2019 roku” ZO-33/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
30.11.2018 - aktualizacja: 07.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę aktualizacji licencji oprogramowania do backupu oraz zakup gwarancji producenta i asysty technicznej dla macierzy dyskowej”. ZO-31/2018 Zapytanie...
16.11.2018 - aktualizacja: 27.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: ”Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego...
16.11.2018 - aktualizacja: 07.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę zintegrowanych komputerów biurkowych oraz ultrabooków”. ZO-29/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
14.11.2018 - aktualizacja: 05.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". ZO-28/2018 - Zapytanie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl