3vwClD9X6kI1t6gwkK72HZhFnJBgEcC+n+8zhxMqXSmn7/86/sGR5O//pZLmaOSc/Ti/39ZemreeTH2Su1UfQiqiPGw/QJAXN61KOBdtKjOzXR35GEXmrqBKSB0qcCwkYaT8qcCq2CBDsFB1ODObj1ritUfAvIYuWQnYecvU2BytVPrMjU8FxqGW3yMNA9E9l3cSt8HE3Q0RXONKerhVTl9S24pCoYIqVxwdfV7BNRDfmWv9sgO6otAHrYZZ12OKRlKNiQUOX91vW0U3Cbas0iEqsVQLYN7Ulxwu09oGWdIOTAzEdzqGE4IDNVTw5m1TbVq9a1Z4iSWspq7f0zH2N0iRgURRh0PUJxv5P+IdTNVenj8xxfV/qgYG2j2WM6lNa6CyhYu9PcswoFNmX21eRc8eiSXSiHQvfwGbymwkJSDcRjMKVZKDXvfd0NLlefdjRnjEDHHcmelKN1q1QyrCcDeEBXcxGIa250smrmsa55brW0sHLCiD3JexHTDSbaKNKZsIAcawy9xb3nMbuMfun9jY93Tre9J1gpAPsrHJWvkcLiKtJJcuVdcSuiIFxGfLha99Lk32yS6/Qtxv2gwu7uvW20i+TSOlwUmVp24Ei2GEk0/UFVO2LWFli+9N4e5JrppojhA6EpD0AzoegcKnvmmRF5FdS1bqCOGcb4BhzdBpCwa1s1Ccx+Cdv4lAOScfo/WnO9udAA7QLbW5wjiSxci/jCd0kcIGygaBdnTrh1SsgoLUhVRg0PHuUM8JAJEhkf94zFdag+3Rrh9auwQX7pT7xRTvQAIZWmni5oqvQ0NmCRTsBmQqkxMcpo4Yf76AAEAucvxMQG/2j8WOTH9LoQLvjgm8uwjnczqq1iwnu5ipiZ8Oc4z5PG/71wiypobWzuILrxJ/Sh+cmkDW6VrdiipRhJe/rzTIHkrBd5fAQI1YNi9BlALeC5/CEphjjCPvew4wGbEzGG998+QtEuhQO8Dj9IT7wf3y7VXVLTfNaobd2kTjMZb9Vp4JZ5IfXVrOuVuqTCHn9WepGSyDHJrZfUAYVIJUNMkzOrthcj5O6gfLbfYMRud//HQ7kfa1Mljc02WB0LSgzMnUs2IwogUa+5r1hQfHeggm1U09HDdOF0m7wEtGLDgXnSCmfbxgH2KKW4bEUR7RPagRf6ZvR7JW6MkVxTbHifr5TYoUS8O1Z+UcTTPY/6VLXZA9iFHfFxCpmEINvOY5OSSWkrAnI/lIV8tkzXiweFaR8TMIcweaYu6GveABQyqVej0/V476pLaMwPGXraRGTxsWjD8+LqSf77xCBu/jURCwA3scqVQDII7LKG/o6LTPexR5oEpmMXcjEWrVsO9bIppH3Ndj1d9w2tRzTen0JmJuoHBlLUo2hN3BjF4XXSTe4k7OQq1TY+EPy8ox4/DsV4ISmv/Cb0D+UEYaMwEJfIahqcpIF/lwb2C+ySW9MkcFLLn39BbzXeqTcCVTc97cj9SAY+I2wpM5gs15GJdHrkNS+puT84znHhTPeD5irtCR0qjSVpLaOM0H2Rc0KbSalnXdRkgsh9m3Ez290ZIf6Mf/cm+L6wufLCBKHoO3IsWQZkR9ASPxlIQKdLfGQO83lw97098Uubk58te03H+/uxB76xYwti/CrZ0IvlaCA8B2bLXVNRGIYlztK6ZZjY5QHrJEnm/cmA2PaM5P4iIlLipUjt571EOO05ZSzvQ4/QNjWqZdog/eZCmm1oIvf/Ff7TuHMP4au0vO0MhQgtdorXbo9MMdfGMSbAJtP2QwfvkP+cAIEPGdIBSuUfmb+bd3wlaTpMO+iF0M/RU6smyE43ZXdH0stR9rbqOHJp6zQq1xSLGGnU5GpXXbSfOdVI0yrQ7DBKw/rbN75GVOocj4IQ+63fqljixCnaBS9NZVSxa533c4QWjGXnRxmPMrw9p94nsAG0oArmDFWqdHv5IEzaVSYeMqnYDxaI+ZVeeta7vomDgQsotOhpzKXymvYr35Qu8KB+o7nrEbYh61x0NOU4qdA13KjlYQdOEKmzN+n8ID9vK3aGPN6Dq9fdTkkVYSXvyqzZace85IbEkIigz49AOFMmAJBvmHmnNJlYrtAKrlATcaA12a/NEbnqShVmBEIUl227azXUQeTSQiw0eiJTbwaqwqYOeGGJUMGSRBJ9zp20dFS1LFPqeL5gPVV+NFw9P0iRiPDWONIM0cuHnCXlYAM8s8lW8c2Ec=

< 30 tys. Euro

13.12.2018 - aktualizacja: 21.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę telefonów komórkowych, routera oraz innych akcesoriów GSM”.
07.12.2018 - aktualizacja: 19.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku". ZO-35/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
03.12.2018 - aktualizacja: 11.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie, w 2019 roku” ZO-33/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
30.11.2018 - aktualizacja: 07.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę aktualizacji licencji oprogramowania do backupu oraz zakup gwarancji producenta i asysty technicznej dla macierzy dyskowej”. ZO-31/2018 Zapytanie...
16.11.2018 - aktualizacja: 27.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: ”Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl