9ML0soen2mgPtQasqUThvIN1z1w+r9FlLI9Mj43RV7fNkh86JARacfvzKOEI8BJ0ROXZcfeHpSggSuYeTw3UhdQc6z9d3SCtPNyN/ohcvyfIDxZV0TvZWkTFUuh3rLwynndHcrnAuBFsRjlb+1PUF6vVQQqPIGxmKKlNscLREyJrFZj1MPlSGsQ8Kpfnu3raZcG7myaHDWgqp4/j3Ra7XB6JfeA/grw0gyM9/3uo2RWZ+ELVMsE2hwZMhiGcvVpnjV5Wu4J44WbA0e9fv3c4RzGaJvXw4N1OXn9OprIcdURC0Z4TOHwofy3LkxrUZ29aHJjRfDdEYO8F/dKI570g9wG0L7SMzmLyMJeDZQ6wJXttj8+4PS4O6QQcCGNukprYGFL9xBe4kTNODqjPM8rVAq0u2QqJZb6gZTSDH/Jq0u2YctDEkwxeJtPqOoEgsfQXLxPyIKCJHzA0w8BegTSNSGgBMnGe3zex9d6dVCmCl0lE6f9Tb++VlyfYXUv84nf1mMiLDj1mu+qZRp1d40Z3Nccwb59i6WVVvJ6HWAljAyEBGGO2yIW1H1SAfAxJUqgqbCYrGM5tPkKR1wi8nDOftC6PnhTjam/pmFVm2rLTHN69H1PxJdBfBTqRS7UzrNalx3DIe5aDLxUZpDndJrAMVIusrrDOxkc5h1xCCi50DVowrP0VsDYvR01caVsFakNcrOyFUIS3grnDcbVx7ib4IFapT+NYKtevfaZpHIuoxfhMTEMN1B6VE4qBRgANjCUI4I0+YvRQNNy9GQgbeXYfcxr6bcKiGa+aMph231zYogk=a8LAoRHFbAxQeOihec5a5g0OK7WthHjCEB/zCcxCsjXHDqSzqXK923mbheZgVJtGlht7U+9FMKXI48LwidMEmCkSWFV9PJ96iwvKUOtGtaZtnAqHTjOiANBPaNAC1/wW+dkn3ll6u5H7jcPlHrTCGdCFLqmylOAv3jnGNiSI17Jce7QWKbOssftQaPP5vuy5U9+RAwL07qZ7CI0ZzMI1t4Qy5QdarF7sSOJTTsnTbZJr9NbjW4e1hf4/G/b5J/3qPHJ1AG8vtr4MdWoOP8xAdSGKrw12p2dgpQY1jaXkCqrNE4H8oFzeSx8Ie/M/xWOjyTgod5QAjmBE3gKZIH2rckuwOhRYH6Sq6PHh1sp+mtM3VQqzVI1DgiA80KDR6bf5XpiG3cmx/uf7hfE+lZuQGu3IAvkb082/NK0uuRzkKQXEx74VhqivTH2rDrmKFXu0XokDZw9kP1WUM4v0eH0mACj7KSwciht3BCsXj9u0Aiv2laLIVzGVY/Hzd/TZXdENyyNdtcEjCDFZUAfjH9fKkkBqh93GQq2wrAgm7orZno6HPwKFYwauEmag1Ov7sHlobt7ChptCkZFCjfHwQtOS0SqwwNKnzd9ODchulVRE7v9uByTBMEqy4FdUn6vr17d7r7o+gBkWZtQYrubMdBTDhxsqVDekbkKqrlZ4Qvc6wZfLg2qkb9vEE+VnSj+8KB+1quH2DLYX3K6kjc91OeKSmHIBs6c1M+x49fZHIMn4ro+5L8gVfJ/plsvSPSf8fpnU9axAyEqhuXjlgIihdsU9OyvzR/QFet/1OtHiSLE2PoP2/DIGfH8nBHlQDnbjOtti+WAOvMlvfHowWhWBxU6MW2zz+s3lf8/T3zG6WmHV8UjHJVpKyzsx4eE3CVXtJ03j/RpPZs/3Foo6BsWGxgEZUQ+CE1K0qHoSStCPSPDk6X6Zxiehw7hR/GWpN3Y1kJOVPVVuWKsC8w/VXmdcmXVFExx1umlx+eocjwJzXQKeTVFyXhD70gDXWZg/GpD01mmbla+JhisSxBSiZkD/x7VonCGdmf6a86TxIrjoKFyBX3/PZ4YuOLn7/AhZlZo8LANuIaJRMe+G+pSdrvQKEgDgjNujeGEtGTPwXVlblkgxReQ9Pv2ympH9RHdH4RA2NFObJIjxrE69Bn4LvMClmFB2WSdCm2EDNmAbHG5ldbW7+phmFkRodrRuDRhBc94Jqkuilf1wjtIBuRuK7px8FrlexlJ68H3vtfRpyu7G8gHytFUrfoqNOI154zOpKHIKtLYh

< 30 tys. Euro

16.11.2017 - aktualizacja: 14.12.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2017-2018”. ZO-24/2017 - Ogłoszenie o zamówieniu [...
16.11.2017 - aktualizacja: 27.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i dostawę teczek do archiwizacji dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
15.11.2017 - aktualizacja: 30.11.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w latach 2018-2019. I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
02.11.2017 - aktualizacja: 13.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji programu Microsoft Exchange 2016”. ZO-19/2017 Zapytanie ofertowe  [pobierz] ZO-19/2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  [pobierz]
20.10.2017 - aktualizacja: 08.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z licencjami VMWare, a także instalacja, konfiguracja, uruchomienie i testy oraz zakup i dostawę licencji Microsoft OEM Windows...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl