Oxwv8TooDLvAPufV87jZgmlzzFUJYr96LzR3K0mOyPTvy5UvdmIEFjJ2pehcVke206IuQx7ClkEdWXz53HmnC/kxvF5gBTwp/7Gfodkdo59W3yyqR0CnS33eegULrwvMyvwSBaL/km3T9djO1XuZKpb1dvSJRLhCYzWy15piKqLwce9aZOnsPJyKu5a7dTcwud9UpjjZOVylD97w/Z0uYwqHR0H5Pyl8kDUQg2uD99hNAHXyUZAaGRVxs3kBsGAWIfTV2mgmKbNb+nOvAxbVM3mkXLF7SZ35y4WwsSsTtXyVDhMFgWCwWgSLLwfFPuuG9pHsK7SvvDBasxSp+Y6nVdy+l3wTi9wJ7fVcOFl7qc22v+0gaTZGc47xjBD4dwnCI5UhH6IvaWDHXwfwfEnHkW1ZNq/0e8DHT/HB6h2eHqcuDArBrbYyTC1b+7HwZb4p/7KZL61/Hn6Kmd9CUheXseqsetun3Uq21Pk16LlKMBrhrSyEJpM0n9Ho3NkD1ImyTnLWEaiwgRgbaGd+89/PKDFa45UfySehZ79YZ0LLYizr8+3+vdOj5YB6johZc1OxLgGBLZdstjbUBlTdVFM+4w==qxvBF20WeAqaUlU9pj6uq+gINl/cL8b0HSbM73hMjuKy4zEcPBgJWmfUBr0XIHJiIaFJV1LfNjkk9kPjvkpO6vXmStazyQDMYrQBW7BjXw/FgSCCxqYL2ura9dk/uC21gv7KydOutmVittGma5L4gEqB+zRWM5msq6WL8YYc0vzUg2DvUoDZ79R+ugp0PTTqLRA27Z69sdwvL68ASU/594nLV+frdz+T8uQlTBIOOL1CJvvtiw7vugikwJ9IrvxR2q0fwpQagzpXn/die8SGORGN2dfTZSiB93AKKz73p+Z979YR1PpPz/wH28GClMX1oQKtb+5TDnTtHoUKxzrae2PZIJ9YUACPQ38AneL8ji8/UbV1zGUCy7lMLY1dQsr8+KD4XI1cVjcmfkGQuq14TFAaH0uX9qT1gs2rW5sDwDIpsEzJ8IAfLf1VxoigIqdv343vAkrdTXr6zWqJl2dajbXGFDlxtgrIrR7Y3pC5vErOQ/DrcEiH5gVcTSua2cPRoHCxH6pMhTxYKBQ7T7qayv3NW9Cu65UlAFSZfddSJZB3oh34wwtr+G4HSj88jQ98M97bTglk3PgTVBJcSoyVyg==B1yf6UJ8EukrWl5QjfOtpKEsaJKPSTtE/6CzhcAxOszoxSyCdSCjb39av25XV4TYOvCTui5kLavjjm8XRc1rvZW2zxwOUfQFXZqrzthUhYAcn3UmmdIyFR4cAuXcPxlIOPfRgIpFzgVZr6jAu61eRk2xCsuLJZpgNywAodFzrN+sA7GnjZaytt+nlHq5yhl2eGVU6NkUqbFQr3jpDQlw/z/CYrepl822QKnbCzEF9t/YVMv+bD/M4Jyd2G72QrCt8oxluzOdrFbkD2KmuB6TOHk3ve+4puFF248dVC3ebU7Rmlu1oJ3Sn/V55HctwkiP06vUzTBCGWAnacl/IAGwUn7Hp3JdDWn45OurpH2ti0E24r2YkQfktbpKcfrpUgtF/dOklflHaffS+tN6rMP+XSqsMHRw/1u7uPxFrkQkO70SATgBctRdeSC//zIyvGeOJVpYfiB15HwWVmyyLaj6sCrFFy7krSYRQQAtbwpM/3UJEMjW83PzqF4wsqVC2Iw6a744K7pAvk1XM2sr1VhSJESzRx3m9dRLs+mrYpfeCvDCoeC3qXUIPr28S88wg6Nx6u5yOEf/9zG0nrGdM2dT5xkcXKL8urlrvvKTqvrwwz5wlw+T6EBnzMBz/XYL1hDl

< 30 tys. Euro

15.06.2018 - aktualizacja: 27.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-15/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
15.06.2018 - aktualizacja: 26.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware obejmujące prawa do aktualizacji i opiekę serwisową”. ZO-14/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ​ZO-14/2018 -...
13.06.2018 - aktualizacja: 21.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup aktualizacji licencji FortiGate 100D dla urządzenia FG100D3G17801067”. ZO-13/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-13/2018 - Załącznik nr 1 - Formularz...
30.05.2018 - aktualizacja: 21.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup, dostawę, montaż wraz z uruchomieniem dwóch klimatyzatorów typu SPLIT na potrzeby chłodzenia serwerowni w budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie oraz demontaż i utylizację...
21.05.2018 - aktualizacja: 30.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. ZO-11...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl