Oxwv8TooDLvAPufV87jZgmlzzFUJYr96LzR3K0mOyPTvy5UvdmIEFjJ2pehcVke206IuQx7ClkEdWXz53HmnC/kxvF5gBTwp/7Gfodkdo59W3yyqR0CnS33eegULrwvMyvwSBaL/km3T9djO1XuZKpb1dvSJRLhCYzWy15piKqLwce9aZOnsPJyKu5a7dTcwud9UpjjZOVylD97w/Z0uYwqHR0H5Pyl8kDUQg2uD99hNAHXyUZAaGRVxs3kBsGAWIfTV2mgmKbNb+nOvAxbVM3mkXLF7SZ35y4WwsSsTtXyVDhMFgWCwWgSLLwfFPuuG9pHsK7SvvDBasxSp+Y6nVdy+l3wTi9wJ7fVcOFl7qc22v+0gaTZGc47xjBD4dwnCI5UhH6IvaWDHXwfwfEnHkW1ZNq/0e8DHT/HB6h2eHqcuDArBrbYyTC1b+7HwZb4p/7KZL61/Hn6Kmd9CUheXseqsetun3Uq21Pk16LlKMBrhrSyEJpM0n9Ho3NkD1ImyTnLWEaiwgRgbaGd+89/PKDFa45UfySehZ79YZ0LLYizr8+3+vdOj5YB6johZc1OxLgGBLZdstjbUBlTdVFM+4w==qxvBF20WeAqaUlU9pj6uq+gINl/cL8b0HSbM73hMjuKy4zEcPBgJWmfUBr0XIHJiIaFJV1LfNjkk9kPjvkpO6vXmStazyQDMYrQBW7BjXw/FgSCCxqYL2ura9dk/uC21gv7KydOutmVittGma5L4gEqB+zRWM5msq6WL8YYc0vzUg2DvUoDZ79R+ugp0PTTqLRA27Z69sdwvL68ASU/594nLV+frdz+T8uQlTBIOOL1CJvvtiw7vugikwJ9IrvxR2q0fwpQagzpXn/die8SGORGN2dfTZSiB93AKKz73p+Z979YR1PpPz/wH28GClMX1oQKtb+5TDnTtHoUKxzrae2PZIJ9YUACPQ38AneL8ji8/UbV1zGUCy7lMLY1dQsr8+KD4XI1cVjcmfkGQuq14TFAaH0uX9qT1gs2rW5sDwDIpsEzJ8IAfLf1VxoigIqdv343vAkrdTXr6zWqJl2dajbXGFDlxtgrIrR7Y3pC5vErOQ/DrcEiH5gVcTSua2cPRoHCxH6pMhTxYKBQ7T7qayv3NW9Cu65UlAFSZfddSJZB3oh34wwtr+G4HSj88jQ98M97bTglk3PgTVBJcSoyVyg==B1yf6UJ8EukrWl5QjfOtpKEsaJKPSTtE/6CzhcAxOszoxSyCdSCjb39av25XV4TYOvCTui5kLavjjm8XRc1rvZW2zxwOUfQFXZqrzthUhYAcn3UmmdIyFR4cAuXcPxlIOPfRgIpFzgVZr6jAu61eRk2xCsuLJZpgNywAodFzrN+sA7GnjZaytt+nlHq5yhl2eGVU6NkUqbFQr3jpDQlw/z/CYrepl822QKnbCzEF9t/YVMv+bD/M4Jyd2G72QrCt8oxluzOdrFbkD2KmuB6TOHk3ve+4puFF248dVC3ebU7Rmlu1oJ3Sn/V55HctwkiP06vUzTBCGWAnacl/IAGwUn7Hp3JdDWn45OurpH2ti0E24r2YkQfktbpKcfrpUgtF/dOklflHaffS+tN6rMP+XSqsMHRw/1u7uPxFrkQkO70SATgBctRdeSC//zIyvGeOJVpYfiB15HwWVmyyLaj6sCrFFy7krSYRQQAtbwpM/3UJEMjW83PzqF4wsqVC2Iw6a744K7pAvk1XM2sr1VhSJESzRx3m9dRLs+mrYpfeCvDCoeC3qXUIPr28S88wg6Nx6u5yOEf/9zG0nrGdM2dT5xkcXKL8urlrvvKTqvrwwz5wlw+T6EBnzMBz/XYL1hDl

< 30 tys. Euro

05.10.2016 - aktualizacja: 14.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowę systemu kopii zapasowych, w tym: zakupi dostawa sprzętu, urządzeń, wszelkich materiałów, podzespołów, oprogramowania wraz z licencją, a także montaż, wdrożenie, uruchomienie, konfiguracja i testy...
19.09.2016 - aktualizacja: 03.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę wody, napojów oraz soków dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie". Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania...
03.08.2016 - aktualizacja: 17.08.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Naprawę instalacji wody lodowej polegającą na wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w budynku WFOŚiGW w Warszawie  wraz z wymianą zładu wody lodowej w układzie chłodniczym". Postępowanie o udzielenie...
13.05.2016 - aktualizacja: 24.05.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie dwóch kosztorysów inwestorskich systemu klimatyzacji w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Zapytanie ofertowe [pobierz] Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]...
28.04.2016 - aktualizacja: 11.05.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kompleksowego przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Zapytanie ofertowe  [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl