AXX7m8gt/oHvzNtb129p3LcBOFJ/YyAiOCiUHaTIrE4/IU/IlhbDdJ9RY+imuykcJ7wiVNI34crGH1onvrJXJc8xK6OEVrjeD0m4sVbRKQ/RPfOPmX+o5gsYe57ztxDFbUGQNyGOsD5lNe46MwCnpHpiATY/PjkfnL20RsEWL2tLsLu7d9UcjlXldIeIZ9CLFuGMbNNWFwAVIW06fjALBPhReWLUhrK8L1tuzMJwPn3AfdiosyOcqQZzOhHfDs+3u4gRfZqReUbqhsB72d/68ug19Otq+kQ5sM/IsSwwf0g40tu9Wl4TremMUIi56ORGOZV1LPTYaMeDZtEkbHWJtwLki09zvonQxyyu1i2ji0Wmam6R1y61FocyTxsRH7yF8WU3/zBjGlal5szmpQjtextgq5uQb1szLe+B7d6Jh6Ljg0R+0OPBN01Pz63PY1hNpzsv4DpvmZasalmKsWSGtEhSrNZWmDDLjaC/xQF38d4AZQjmKDK7YZxVQigrn4s5sXK40SLmKwd4WlPIcE3ewF+ANlgtZNSpHpKckPYC0J2gR8AlkXtWRy+sXVlcyr3zwjtFUZK1HcDraZ4ADlHjnU1h04TblJaLZY1EQHTCW3Y8P5GPBnF8/n6RVaPZ0BJ0gMXynH5r5aH3Nco3U3hNJsxcK3zPpy4PMNJE7dRmPaAepYI0JUJ3NorZaDzH2ztBLGT37m/ASBY4JmCrAkIf10FVEZJ1hk55lzbM1bgeOgaao8NIr+YUdpQi95E0TcuOmFNwgbS1y13qg61fDQNkowe5pdyDOnauiVceUweyrxduVBpues0/GO9I6qVbeOQ2Mff0kWbV83dwl42TATZeSHRB/Y+6uEZie8gyj0Kf6l3Vm2jHmCj9b7FGWjOXYnff7hjX3aiz/w6cpMpGbg9dV1WF9QsoZwUJZFb9aP4Of251QpAdeBZjHSGgkMxaB3Dl6qBNAjIailDORYzKm7A4e0iPMpPfmDu2oMty/VuXGXTW/0PHCHjqMF2RDasi8ad9M+NF3Dxox0C9y61ZK672DhUG6DqRJAX5EQtJuWKa/APwhrXbdwvzkbMa9tK9GW6Oq95+BPRC+H/7sun4vgI5mrAjl9lF/u1ut+hvJd0+sdz5fhX7VL+6E+5SRERYhDfGQv/95VbY8iC9rfWNKhsDksYsNnp/QL1JCib7GjBbNwi73z2vHr+EMyM3qWTz8nBC3NZwvz6dM3dsnW9sO9vgvE70/TNhIoG5AevriwJnm1X3qDEuQJEg3QP5A+gnke9b6+pXHrV4KdVHHJwSe/rZutM2lA31k1WbRZ3yKOTRkjUMlXqDZbl558cG2ZBSHhyignBpMrvb9h465hm3BMpsZaRcw8+da4dtN48ecAY9X7E/Kd+Ig7F53kBHjglbWC08NLYktnG5J9cE16KpolJWr8vx0pB3OVTUpIAEp2uTgUWVhNyWvM4Lj9+zhQvXF2TfOOshQWbgM0BGu2gObeTRSVlfPylMaHcNU2uaQp9+wTEUzisHyLGA9COM4zVY5Q0QFrVxQn120tgFNbp/NVRfNZYIo6RdM3UjAUe2ECGEUZvUeSDn1DDlN3Z8cLFtMKI4oBIT4lmUFjQgcHLCvQAV4XdBAE/X6+Q3mrZvAxq8qgBsEbTuuQhPPQTBc4Je4tR0b8NSDUs0isyJnxQUf8RP/yyViLt+EDi4R28xpWCk3wShLpNSxandRQc7IsedkGwE7/q2SwUBNXj4Mc1jbkz3E/t7ggxVBLf0kCY+xeqrdT9x1/3cFtHpHP6ylRM6XuXXdMCihjWGNQOsVzU89sScMG7xTjuJ9ouGS++rx4RInbshxAvypXbuOo/5Oopw+Jl3vUNlRSocIQ9LETdyyUU5lw==

< 30 tys. Euro

18.10.2016 - aktualizacja: 06.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór biegłego rewidenta i wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016 rok”. ZO-13/2016 Zapytanie ofertowe [pobierz]...
05.10.2016 - aktualizacja: 17.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne płaskie na budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. Postępowanie o udzielenie zamówienia...
05.10.2016 - aktualizacja: 14.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowę systemu kopii zapasowych, w tym: zakupi dostawa sprzętu, urządzeń, wszelkich materiałów, podzespołów, oprogramowania wraz z licencją, a także montaż, wdrożenie, uruchomienie, konfiguracja i testy...
19.09.2016 - aktualizacja: 03.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę wody, napojów oraz soków dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie". Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania...
03.08.2016 - aktualizacja: 17.08.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Naprawę instalacji wody lodowej polegającą na wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w budynku WFOŚiGW w Warszawie  wraz z wymianą zładu wody lodowej w układzie chłodniczym". Postępowanie o udzielenie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl