AXX7m8gt/oHvzNtb129p3LcBOFJ/YyAiOCiUHaTIrE4/IU/IlhbDdJ9RY+imuykcJ7wiVNI34crGH1onvrJXJc8xK6OEVrjeD0m4sVbRKQ/RPfOPmX+o5gsYe57ztxDFbUGQNyGOsD5lNe46MwCnpHpiATY/PjkfnL20RsEWL2tLsLu7d9UcjlXldIeIZ9CLFuGMbNNWFwAVIW06fjALBPhReWLUhrK8L1tuzMJwPn3AfdiosyOcqQZzOhHfDs+3u4gRfZqReUbqhsB72d/68ug19Otq+kQ5sM/IsSwwf0g40tu9Wl4TremMUIi56ORGOZV1LPTYaMeDZtEkbHWJtwLki09zvonQxyyu1i2ji0Wmam6R1y61FocyTxsRH7yF8WU3/zBjGlal5szmpQjtextgq5uQb1szLe+B7d6Jh6Ljg0R+0OPBN01Pz63PY1hNpzsv4DpvmZasalmKsWSGtEhSrNZWmDDLjaC/xQF38d4AZQjmKDK7YZxVQigrn4s5sXK40SLmKwd4WlPIcE3ewF+ANlgtZNSpHpKckPYC0J2gR8AlkXtWRy+sXVlcyr3zwjtFUZK1HcDraZ4ADlHjnU1h04TblJaLZY1EQHTCW3Y8P5GPBnF8/n6RVaPZ0BJ0gMXynH5r5aH3Nco3U3hNJsxcK3zPpy4PMNJE7dRmPaAepYI0JUJ3NorZaDzH2ztBLGT37m/ASBY4JmCrAkIf10FVEZJ1hk55lzbM1bgeOgaao8NIr+YUdpQi95E0TcuOmFNwgbS1y13qg61fDQNkowe5pdyDOnauiVceUweyrxduVBpues0/GO9I6qVbeOQ2Mff0kWbV83dwl42TATZeSHRB/Y+6uEZie8gyj0Kf6l3Vm2jHmCj9b7FGWjOXYnff7hjX3aiz/w6cpMpGbg9dV1WF9QsoZwUJZFb9aP4Of251QpAdeBZjHSGgkMxaB3Dl6qBNAjIailDORYzKm7A4e0iPMpPfmDu2oMty/VuXGXTW/0PHCHjqMF2RDasi8ad9M+NF3Dxox0C9y61ZK672DhUG6DqRJAX5EQtJuWKa/APwhrXbdwvzkbMa9tK9GW6Oq95+BPRC+H/7sun4vgI5mrAjl9lF/u1ut+hvJd0+sdz5fhX7VL+6E+5SRERYhDfGQv/95VbY8iC9rfWNKhsDksYsNnp/QL1JCib7GjBbNwi73z2vHr+EMyM3qWTz8nBC3NZwvz6dM3dsnW9sO9vgvE70/TNhIoG5AevriwJnm1X3qDEuQJEg3QP5A+gnke9b6+pXHrV4KdVHHJwSe/rZutM2lA31k1WbRZ3yKOTRkjUMlXqDZbl558cG2ZBSHhyignBpMrvb9h465hm3BMpsZaRcw8+da4dtN48ecAY9X7E/Kd+Ig7F53kBHjglbWC08NLYktnG5J9cE16KpolJWr8vx0pB3OVTUpIAEp2uTgUWVhNyWvM4Lj9+zhQvXF2TfOOshQWbgM0BGu2gObeTRSVlfPylMaHcNU2uaQp9+wTEUzisHyLGA9COM4zVY5Q0QFrVxQn120tgFNbp/NVRfNZYIo6RdM3UjAUe2ECGEUZvUeSDn1DDlN3Z8cLFtMKI4oBIT4lmUFjQgcHLCvQAV4XdBAE/X6+Q3mrZvAxq8qgBsEbTuuQhPPQTBc4Je4tR0b8NSDUs0isyJnxQUf8RP/yyViLt+EDi4R28xpWCk3wShLpNSxandRQc7IsedkGwE7/q2SwUBNXj4Mc1jbkz3E/t7ggxVBLf0kCY+xeqrdT9x1/3cFtHpHP6ylRM6XuXXdMCihjWGNQOsVzU89sScMG7xTjuJ9ouGS++rx4RInbshxAvypXbuOo/5Oopw+Jl3vUNlRSocIQ9LETdyyUU5lw==

< 30 tys. Euro

08.02.2017 - aktualizacja: 20.02.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz urządzeń printserver”. ZO-2/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-2/2017 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis...
24.01.2017 - aktualizacja: 08.02.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi...
02.12.2016 - aktualizacja: 09.01.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w 2017 roku. Treść ogłoszenia[pobierz] Załącznik do ogłoszenia[pobierz] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
24.11.2016 - aktualizacja: 13.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 i 2018 roku”....
24.11.2016 - aktualizacja: 09.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Postępowanie o udzielenie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl