< 30 tys. Euro

13.05.2016 - aktualizacja: 24.05.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie dwóch kosztorysów inwestorskich systemu klimatyzacji w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Zapytanie ofertowe [pobierz] Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia [pobierz]...
28.04.2016 - aktualizacja: 11.05.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kompleksowego przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Zapytanie ofertowe  [pobierz]
17.03.2016 - aktualizacja: 29.03.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych Biura WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-5/2016 Zapytanie ofertowe ZO-5/2016...
16.02.2016 - aktualizacja: 26.02.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie...
15.02.2016 - aktualizacja: 29.02.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiująco-drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl