< 30 tys. Euro

11.12.2015 - aktualizacja: 22.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku” ZO-31/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]
04.12.2015 - aktualizacja: 18.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku” ZO-29/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]
04.12.2015 - aktualizacja: 11.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku”. ZO-28/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]
04.12.2015 - aktualizacja: 14.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup, dostawę, montaż, uruchomienie, testy i konfiguracja fabrycznie nowej centrali telefonicznej wraz z fabrycznie nowymi aparatami telefonicznymi (oraz wszelkich materiałów, urządzeń, podzespołów, oprogramowania wraz z...
04.12.2015 - aktualizacja: 14.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup oprogramowania Windows Server 2012 oraz oprogramowania serwera pocztowego”. ZO-26/2015 - Zapytanie ofertowe[pobierz] ZO-26/2015 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl