< 30 tys. Euro

20.01.2016 - aktualizacja: 01.02.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania...
11.12.2015 - aktualizacja: 23.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę wody w butlach oraz jednorazowych kubków dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z dzierżawą dystrybutorów wody. Zapytanie ofertowe[pobierz]
11.12.2015 - aktualizacja: 22.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku” ZO-31/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]
04.12.2015 - aktualizacja: 18.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku” ZO-29/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]
04.12.2015 - aktualizacja: 11.12.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku”. ZO-28/2015 Zapytanie ofertowe[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl