< 30 tys. Euro

18.10.2016 - aktualizacja: 06.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór biegłego rewidenta i wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016 rok”. ZO-13/2016 Zapytanie ofertowe [pobierz]...
05.10.2016 - aktualizacja: 17.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup, dostawę oraz montaż i uruchomienie instalacji solarnej w oparciu o kolektory słoneczne płaskie na budynku WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. Postępowanie o udzielenie zamówienia...
05.10.2016 - aktualizacja: 14.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowę systemu kopii zapasowych, w tym: zakupi dostawa sprzętu, urządzeń, wszelkich materiałów, podzespołów, oprogramowania wraz z licencją, a także montaż, wdrożenie, uruchomienie, konfiguracja i testy...
19.09.2016 - aktualizacja: 03.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę wody, napojów oraz soków dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie". Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania...
03.08.2016 - aktualizacja: 17.08.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Naprawę instalacji wody lodowej polegającą na wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w budynku WFOŚiGW w Warszawie  wraz z wymianą zładu wody lodowej w układzie chłodniczym". Postępowanie o udzielenie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl