< 30 tys. Euro

22.11.2016 - aktualizacja: 09.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku”. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w...
22.11.2016 - aktualizacja: 09.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Usługę kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku”. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania...
14.11.2016 - aktualizacja: 28.11.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w...
14.11.2016 - aktualizacja: 28.11.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku”. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego...
19.10.2016 - aktualizacja: 28.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2017 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl