< 30 tys. Euro

22.11.2017 - aktualizacja: 07.12.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z licencjami VMWare, a także instalacja, konfiguracja, uruchomienie i testy”. ZO-22/2017 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
17.11.2017 - aktualizacja: 30.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup aktualizacji licencji FortiGate 100D oraz FortiGate 5x60D przez okres 24 miesięcy”. ZO-20/2017 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-20/2017 - Formularz ofertowy...
16.11.2017 - aktualizacja: 14.12.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2017-2018”. ZO-24/2017 - Ogłoszenie o zamówieniu [...
16.11.2017 - aktualizacja: 27.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i dostawę teczek do archiwizacji dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
15.11.2017 - aktualizacja: 30.11.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w latach 2018-2019. I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl