ZO-14/2017 Zakup i sukcesywna dostawa art. spożywczych, wody, napojów, soków

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla WFOŚiGW w Warszawie”.

ZO-14/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-14/2017 Załącznik nr 1A – Formularz cenowy dla Części I  [pobierz]
ZO-14/2017 Załącznik nr 1B – Formularz cenowy dla Części II  [pobierz]
ZO-14/2017 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-14/2017 Załącznik nr 3 – Wzór umowy  [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonym Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


Termin składani/przesyłania ofert: 23.08.2017 r., godz. 12:00.

ZO-14/2017 Odpowiedź na pytanie wykonawcy  [pobierz]

ZO-14/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl