ZO-1/2018 Ubezpieczenie mienia WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie"

ZO-1/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-1/2018 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Program Ubezpieczeniowy 2018 [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 3 - Podział sum ubezpieczenia [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 4 - Wykaz szkód [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 5 - Wykaz obowiązujących polis [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 6 - Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynków i mienia [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 7 - Zestawienie sprzętu elektronicznego [pobierz]
ZO-1/2018 Załącznik nr 7a - Zestawienie maszyny, urządzenia [pobierz]

ZO-1/2018 Załącznik nr 7b - Zestawienie wyposażenia [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 2427/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 13 października 2017 r.

Termin składania/przesyłania ofert: 25.01.2018 r., godz. 10:00

ZO-1/2018 Odpowiedzi na pytania [pobierz]

Termin składania/przesyłania ofert został przedłużony do końca dnia 26.01.2018 roku.

ZO-1/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl