ZO-2/2018 Sukcesywna dostawa art. spożywczych, wody, napojów i soków

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla WFOŚiGW w Warszawie".

ZO-2/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]

ZO-2/2018 Załącznik nr 1A – Formularz cenowy dla Części I [pobierz]
ZO-2/2018 Załącznik nr 1B – Formularz cenowy dla Części II [pobierz]
ZO-2/2018 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy[pobierz]
ZO-2/2018 Załącznik nr 3 – Wzór umowy [pobierz]

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie obwiązującego Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 534/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Zarządu nr 2427/17 z dnia  13 października 2017 r., oraz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a także art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin składania ofert: 27.03.2018 r., godz. 10:00.

ZO-2/2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl