oId3HNlznKppceQOKHdg9HxOvJiMLudvPxhWVxpOUCy68y/uumUjTDcdwxBM7XfOrweFpDgsoHMsB4JqOlIfhTT7JJBzb2du5bKCkmaTp9gppYnQxmu61r+DMK8E5QTYv6RztR1/X0hVPnlMHwwK6mNrNRs0vsDHqL68rEQBe86OE/tSdNvcsEVfYRHmYyOKGVwoUe+ly2BZFv/02fYcBqGCfUT/ttFWDCC+PBbe5vtcGUefGugAMmuHtqTf3C33zHVSp+RqqXFFyF9rWqxCOj/1dQLqS66KWHCIQZsCKHnovz3GHwAw/Ju0OQtQ20meYznFUZyR6lp0cxGV1Hfy9wcx2dhDVJ0DowpyV8ApF4NhfpprxCA5fVPQ0dXFn2GdLjmZ4xuxRDNqg41kKUow4Bb4ZRSQt1KyNn2TbSJt+3Kf3/nKFaiy8k0+td4HFB0hRYqmG/KR9ssy5pF1mlAJcABq9+/EESrfULFEPlhj2LneITfA+fbvkg2x3JX6++LISuyLN6NTc/oxg+34TlVfKXac2mCmxNyz7MOFWhO4XeGAxuMmhbjyU4qkxHtwAdFA5cU0f0NHvr/48KvoG364HMLmmLubcUv4OGA2V/z2RCXoOYRLAWIir1/1qq6zN8MbDZBlnl1bVzoa6Jy8dz0r0bxdhFu3DO3WxcS77rl9qULcNZWuV5r6rT7KJrZlgbGZMXuKgHWQNzj1OWep7E0mJw==KAR/9qWC21YHnGLCJEigBpxFStwDKUJH9SyxWb4VNvM=dqN28p3rkfVwjz8YQStf3mfU9a0hbif/4EGNEOH0HcURuy4a7lIuGj+l3VOWcM8PagWxw+srbgKZ7jTU+j6N/evdKy+ULNqNmarH0kBdzauDWW44drbg4FX4zAycx+dclfxg0xDDlrHPM7+nBFT5oxLEdRH/3uVs2k03ziOfJ9PV7AVCpDq4lpVU03Gcyp2qaIBgYUhc59W5dgR08fUt3yGScNaAxarcvYFdgnpUnDSXAtTwJGazSUahJrptOvGSMkpXYbaG2cdT+hED/ZhMbqaMxSbF1+M98J+Wjh7Yx7IgoooEiwdMh9upFf3fkCNpJP83lbya+gPEFQ0MFKdML4u9QCzrSv6QmIOdlW/DjBSPotaKNRZNLshjSXGIxRtUtRKCUR3bvbfZtkCaz9GSyEKbcqkk4rMJqQSlq8+VkOAc+u64K4md+vHeha58OPDFwsJ4yi3WZaaeKkBdzce/uFn+Av3LpTdKZDCkSVpsssbB/qaETl0Mb6Us4dYRkasbd+CENRcb1HiNNKW8Sk4i2TA1xicWSWlTCVuu2UYhmTgjJg95dzNolrXIIv8S3caYHM57Kt/ERJaN5v7xUGUCnaCfXSFkI+NttT3SVhGzypPkAFc8CUi4sKiCtzrI+SViLP4hhQREy76o15F0JpHDhYSs7B7w33CDi/p5M010DjSgqZgM0snrVhv4BPiohhwTXaRxMoaRxmx4DP1kSJMcwuUX7VyO4E1kqNhPk7fTuOMau6rkMIPoEiBhf7l3GnGJ

Archiwum

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie drogą kablową usług telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Biura oraz Wydziałów Zamiejscowych WFOŚiGW w Warszawie”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 roku”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 roku”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę aktualizacji licencji oprogramowania do backupu”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z licencjami VMWare, a także instalacja, konfiguracja, uruchomienie i testy”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup aktualizacji licencji FortiGate 100D oraz FortiGate 5x60D przez okres 24 miesięcy”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wybór firmy audytorskiej do wykonania badania sprawozdań finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za lata 2017-2018”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i dostawę teczek do archiwizacji dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie
w latach 2018-2019.

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl