15IYTNG+Z7OMw6t14EW9YiUlNRTge/P3I6nJAlmLUy7gTRNDz56CEbBFGD9hc3UBx+28ROO1UFiN1ZcBDgCEFebNogtWhzHHCRLB1X8itayIjvzy5gn/qNCT1huHwVsOR5YZwkOWDYl6eCKCN/m8PTC+9yAUXujgro6Xu8BtHTEtfN1MMswleKtGGnMtLQ9aRKzWBM/xFbYSiHMpPf/E8k+TB0QXpyj/ZvAsCbOeEqKhvAb3DQps3kgKv70Dy40a4A+jT5V2vqufpRIbwsbx0rixAbNBLHmmcCJCwsyOIVTwHagOo7Zu8hWEfwTnxXybUXzzuaPhhAtT2U+7tOZddwbkdkvbRwqrB2C3E/bKULBqNwEn1YPN7ZCDxiDH49vvlkJavSqbHJkzi5cY7P5faAONfilFqgFV2eWKMm8R8bOSqPAJtyMus+n8Z2THl9+Ropx7chwtwt4A/eziWWC+04ra0XA0obcHXqJvl8jTdPOQKkjxerZwHHpTMwvT5XvVxGfoRxayAO5rnc8zhiWa1xfUm9IcxajHzRU0D4MiZ9Cg/q0GZgDT2kK7wMo0SaLYHCMS93TLx0jwqwNfQ3O9a4kqiglKaDAxYgSROSm0LZ1wyhUCDQv/awO2vBVJP3tke2y72LSEoIm6s77zoUrysxmwAuTc/PSY/zFOqX5F4p8=UkU/mi6tZMIi+gvDnyvCwXUxWPOFPZeaqJwBF6ZazLLvkb6sk5u0/GSFgX3WOpuYXAbgoR61FAgu8Ix19f9IEsToHHFJG0ziwWpNUGdASTMiMeKzsIbi/AXDz+7YkzfilMll+h6VMMSc/FDIrkpKdPSNWIf7bRK8pP6pqME3p2iBkXfkyKY9lipqfCAWJawPECvpZdnnsEI3Mx+w1D9Xv7/lGVk91p2FTtSn7CA9VTjHjdo4SxTP4hFFQO7rEmy6pzEVGzLJUmoeMa9S2dfn0IcqVMCtWMDB/yoMpo2yBKHJ8O04STAM0Qaw9L5IQag6BbFVQ3fRleF1Rd7nFxFA9r5zajUumSE44BmO7Xt3QlmGsnxqFfaJm2RTfCpfnSAW7fxx3RwDh/YmtRlWre5sEhn4XriSfssxxWCLXOHcsjWxV/Y6dxlCKS6SvGT3ta5BQQ7OcyyRTFzHwg8KzP9j4ugHPDvCUaahdYEo9JWMdOxt2ViYZqbp5xyVS3hchdHiDby9PTYDUFcPZ7a6eZwV3psHTgAD4x0JWBawVbTtq4YmrFZfvwSNJ/n3mjDVBwy94+cbGsCm2GOIxIpF4bVn2JQJZNO48PZv7uXm5N35XSSYiQz4LQNbLTp7dxuUsQ/QdBKEvKHY6wwsgxGzAqW67jB6usNsavvRCw9TA9wbKdU=JvX9yd8B+OhillGrF+NqjRppgutl5aEQOYZtwSIJ4MYY074sdvJTcQi/ORSvkAZuKcOFtD3njPyofi/dy5UkFqfp+IjWtUeLrbdm+DBEYCMX0zQ5whBGbwLCx8lnb+kyNQbGYP+mhRzQW4CN3JbAaYCPtWpcK5J4zxzzpvX4HlKyUgJcGNI1dYS990SQyJ4BVjU8UroXfftA7st73B2UBm7SP9dwk67KsK8f5UpVizC2HGmatjwnDsrMpp2Nvac3lsm6k/TG6TlWHnIx3PzteARm5gwOpX1kHx2iV/c/Q4SaKelXXx7Qy3BEbp4yHkfOZ4L69LGgJev4iH+xAFlfrjBBkfdwO3Gx8EMOaLBwB3IOxYQJzbrwCJoKhaV9j0gM9dDO+7nVodabm0llbPxIw2UVem3KDSNXnmDE8JbgyP0x7sXq3EfmAU7UmsnjaBcVARQzdlCNo/O3vJCkQmiQ63hUfrYeyZRt4y9r3uMurJEe0ogqo5yck2g3/s1ta3MjlCaC8fCHVsVFBUjp9pChlapXPwIiVKZNdBS9D0eQhw5YGD1FDdeNG8b+pXZA6p2RuZo0vNrn06cUzBMby1Go72DyQKTLRI0wzC+lrrjkUSWHlZu0/RWUZ8riIDiIg5Zgy+cv5ZGrBjr4uHX3G6wFRLD63q79ySc1x06FZC4e/UygNoiwExjfYtSBCuiUGuRwSZLXAWBwBANvRnFMzIM9l766bVu8G9XCoTxhsaZ914wGCsz0JglRJU2ENFHtOPUg

Instrukcja korzystania z BIP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Niniejszy Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). 

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijalne podmenu. 

Wybór interesującej informacji jest dokonywany, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Górne menu  (zakładka Strona główna) umożliwia połączenie się z główną stroną internetową WFOŚiGW w Warszawie (www.wfosigw.pl).

Każda informacja, która jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie daty oraz osoby, która jest odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji,
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP,
  • zaakceptowanie treści informacji,
  • ostatnią zmianę treści informacji.

Dla ułatwienia nawigacji po menu istnieje możliwość wyświetlenia mapy serwisu.

Biuletyn posiada wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl