nLO+nhfMlnWo/oof14g2uDEbcgsVVoFhV7LypK9FOI6r1gPOBB9mo+iDwd+mew3S9IfQPPWdEx/1YaRyvptHjQfFmbXfA984ifEuVi4AuKX0B/LfbcL8WndPPGb0eTSJitHOjm2EgQ9u0JHDoG4cTDwksf8KbDpl+jYDwpcOrNtY/+d1i0eByz3Y2Sja1dmlOdy89GSTNQLshw7hS9BXnWZNkpNdcF9OPHeMDPcKbdRnpScbaZuEygfBClHGlKwOVqYWy09/6JTnnmfW2UhcfBoAeA3B6CjoVDQmNzb3u5xn3GXFgKtCNN4cNKytubI3vuw8JIWMZXKXjpy17ijPkuFhI5uzCgHLZ1320y0gzQ4UHlsk3klBAFl+Q2tQVpYlxNVMnOz/ADKM6G8elyyOPAOrUunpX1h6oIxmsa4lVDEHbXa/VKiS2R4Cra74EPDZIuKrGPVRE1ENBxwHOcZGIrv1xVKX2n2TY0pvXG0bkXv92E+VMPssIdzFySyq/TWV6EJ2h6l+sQUy6crrICRtJFB8NO4+KLJutHl82XKEEQZhnbh4o4J6nVdeKIy7WJEW904LAvYhBw+IGkrpgpg1IyUU0SIyTlitkHqXXICl4bk6Gngk1cA5I34AhiKblY+W1K/sra2DEm5KC1E1KcENpEW8lChma73/Ffu38JEsvyju6CJ1/aMMGKdlLapsRze5oobKcndZOSlblcpHhiDoRd3MM5xbBjX4TuWLCeVkppN8Pt2r1cjnU0GUC9v8H8w+Lh1jNCafnSZgcgA5tckrCKjIcQ4Dm8G1iq8sTKCWw+37Ah4OOYbxEBfs0PWh/hGFYsnQx1IkvKYNDLpDTaV6dzsRpAE2YSstNPTXEZxB21wGEznDa7iC9nhdBWwM5Co5lt3yV0WELpLOQBa56vnbC+j+c248xot+4JGu0TZPNKA235zfo31Jw8zugvuHNRsNhOp7A3v5GouVMHOx5h51aruuPLb3pkjaNeMYqEueEa3Zp9TutScDScNnTMSG7rGIOL88ovceDeEo1gmGwVqWLa2/mj3rpMhjvOf/acz1TnNaGu+3Vrpev15pYNAEHPzX84m0Wu+d3fW9fwdCBT2eTKw+HHA5hNBxOFKFhO6JWg4IKf0gdZEhyrKsD+Zaa3YprHH3ApmbIOhwX8Y9R2U00FaAR+l2mXon1rU0g9mfKhwaxmDCrU2aHfps3ovmV2crzLF8XMusZoxV5N3uAB04+Q==ZKkjSd5S4ej9QCg1cD/0BcH2SnCQutjY8iaOUu6mfel9RCDkq0DzYtQseZftfPNifQt5TnXK98D/nEoURjIhUJAaLpNfFUOD4K/oqVq+Cv9JdFoIlVTFhnDvOMu08Hnt7PPUDNC5cgreAlr8OLu3hevrAfX10A2ltEjoSGVpe1sXWTyeLbvZHvSTdRfWbB5hilm3/vEtwbT0HPpTKHBhFXz3HA17jeMZq8/WfYoibhA7P29ARupIw0rFrOOoBgdhSRyziGGZiLNlDv2y7pXCkZTDmB/SF81M0KKy1Y8ifAmf8hs51LTOgn/RNXptgad+Ic+hVs+OO/cTGQZBf5iVN6O9ZX6ORugbEvE3q7x5n9j6nz8sCnUQVYZ4fRJht3gv1Bmh6oOnMR2Zf+HYB7lIeHABSmzN4aCnyhN763e6nW5DO8il5xNmrrXl4m9pvIOLy7Wr0mM2Odeni0xvbWuXr87maKK32kiXFsR19JDt+j4OQhztreJrJmO2xuaIRAfR2KOsqsOvnK1LJtOazaDs9o1bTXRQZEFO1JdE0XrS5DMCAqZ9Y7hm6fjajwT6f1rQDdxL2wo+UoWtPZySCgDGMyaDWbgdxb3UbdUEl9Wtrw+ebc/AAfooNqxgPsCpt3D2

Majątek Funduszu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zgodnie ze "Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2015 rok", na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku majątek Funduszu składał się w zasadniczej mierze z:

Rzeczowych aktywów trwałych - 16.829.688,70 zł
Należności długoterminowych - 424.822.745,57 zł
Inwestycji długoterminowych - 9.132.607,83 zł
Należności krótkoterminowych - 124.671.000,72 zł
Inwestycji krótkoterminowych - 218.111.275,84 zł

WFOŚiGW w Warszawie dysponuje akcjami bądź udziałami następujących podmiotów: BOŚ S.A., PRONIT - Radom, ZPC URSUS, Państwowe Zakłady Zbożowe Ciechanów, CeMAT 70 S.A., Geotermia Mazowiecka S.A., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl