oRLcGukLRc6in/63RatmUjUaC2XORlHzi1CCy+LysYq17ZLXpjtaLGVOQZ6/OW4+qqK4pqqiRql/XSTTfA7lZF/kaMqB4vsnBOgkYXv8M1hTJE0/O5z5An4EAEH3fpNvS1V7pEauL5GASIkYVb1ovH1AUenIrIcZSajrBIqobZlktSfzeZs+Mv6TukF7csnObgCzJqypJN0mLs/ThJC1uEuKmvT6TVOOzsDmD59K/t9925uaVQWcJd8pzWFzuyyyOzWM9tKqqMovZuguDu4+I/EgXuTEtPeEEnPh/1cvXN6t95Op2/2fgJgBK1uad105tuH1FSv3+c609kazwapz9RUPe4HeSVG1cXj9EdGtBEE9MySN8MALYkpYpagm5YePFn2CmnSyUlCGWLfdCnBJus+8qEytvK5ZYuHyYddS7Hh7HTG+eQUrvnXHsIVTtvB8OKR+a6GKYpxs5nYgcFYnkkRoJlKJWheYm1PqOHvlYB8zQnSTtfh4e2lUEhttr0FixDjuZqB2Wx4n6rJmyLCn80cphH64kFYs7eUT/tODgbTILhmdiMvni1Qg9HWtib698k+vtcN83UoWo2MJO24LSRGs6WK+pYhwOD09YI/p5HGWfbcrmW0jA1ynk1sGVt8y+e3GzIexFLbf1j6k8Y5m+/9NzJeqrIxHYihWERdlgMCCsoChTkPhKq3H26ZfIuQU9KMYh/YzhvLFcVg5kiFWv+2ogmD/y5yyj6KwCwDe6AVYwVv0xoRu76Dw0RSmnwqynsADTHXT0L33gTFFkCd6eN4062zOxTT4zRbx3icJvhXYDSqAlpY/O/K6k6tIoin5OsuPK/bmNzgx/4NcD+UNY0ia590ppSK5kD5IhG+o8T3Djg8sX1pg2xd+DF8MrHDCZnNZDl37eax1Rc3b2lWUngtPqzgJvgmQlUEGtIpxsW5LF8Ttfdkj2rKhU62XkgX9AOrSVsFkKBUULNlevdKC6kTPZ+zODUmQrGmtZlpsIXZlucuoUJZqNs9WRa0McdG7jYHUUgWLMt5EF0AGWlX+OyceszP96+qcVGKbrXCeVseDXiWpiTROqCaIeZR6clOtcgO6W94euVqihBxbdST5v5skJDwZlF5kvZX+EcaJ843EyQobvBJJUodnJtv/4bK5EQNKD+f40E7ucViJMd7wdA26mZ4c+wwqdgkhmzaWMdpBh2TETLZBbhbZb8zzHkQuhbqzy567cE//zP+uL8tG3LgNNU/htN5QkuxgvbLIWRAJNiUqrN+Hu2iHdLkcQFn4XrZWJ5+AChAm5kG5mMFPtxDllf0GYEk5blFbJcD8vd3XdmuHELZd4M2gtnXBCiUwUC/5KaO1hwuI8p534V+KLNliJaSsEN88GseRNtxQjBQczoBusYjvMjgtqpcL3O9tvhaEh+YIRGB+GpiR9y8mwrLKkdAin0cagYnPd/8GYOUO3AYFGubSFMgYK7WS1E1tuBz8kUnO/sblMKtbA8cxVPtUbl5LqMBBL7iXa8coM05fR3A14JAzuv5QRxxq6w+/GmPvz91Qh9pzRarac5mJ6i01T7nayCFEP2NiNeiMFpMs4LUjN1IgUj0Afxdqy1hj060gdcmbTZ20cjcqF8LOFQqZ2N99Eay0xw2mB3c0162XTVc9npgUy9ZPNwHI/N21TMbFe77AxGucFb62rcftuThOaBMD4VTMMvb9kubBA0sDay929VTHVi+Clus324iPE6Drqnzz+abn1OP1Ozy2+cH+JA2IojNBazoZAxbHpPKIwa+P6NSvv5A/wa7N1PylI0SnijeONSKVuSaqo104U6XY1oLrpooB9bxd8bp24UOlqd8YTdIAwgJefnAUmrx9SWBM0pZU3ghXvQr4zyWUxxxMvGgXUtSaN32AYc+IfPoppaCKo896M2E5YCxb3DcoXcf/bEec6eZWntlYMqwLzS70Owe6WSKZsv67MaYfmbFv1R2LiB/HfVyL+/GfyFMEK1ykJ+g1xX0twBzkvXn6jS+eWlN2a1aEC0KuFtNFKTTuFSdGsy0MYosu3Ho68shpTq3ahgQWfEAVvRJm7fEUWCjoJeJBoI5pFyLAtjvqLIfBbn8oWGp4K8g8jmECSPAOlwSDZdRVyuU7q9XOauEh7knS7B3P5LNEhjc6D23NK5xcEnqq+Pmlzp1XTjOxm02ZeQPmO8j9CHonN3feFPkwwb4CNt8KihRb0V6bX+ijUKUAA//cRPEp1GvjR/Vp+oh1Fy9ejr3KiOFFtf8/YBiYL/7RP1EfBkviefx2LkiU7b50evxeZ8WOAunfuuZf7Ocx4O8VdVyefCMHxOBei64LU+6wDYtLm5pHK03uCwbl9qU=r3WcJnQapq4oN0Ril5EYzHL9OPr/D5azmV3IsJ9v71PWnOy0Z6JT/gwZQ+ak6hfNEvUF+dP6DgiK2kH3zIPeoLzE4SO7hRwY1uNU8Vk+pYHtjnZeBWBuf1UGubcVKtEgF2XvwdvEXK2c0Yx6kdkoTZLLNP9nsrNEcaORGXP0L1s7pOXZtpCMQVYT+cj+0h30gPD0M/5DnbiOWeVwGW7YZz8+mvJ57Z5uhjD2ect2KC4ccvl0jrrMfnieq5caRJEeQq03YQrHjPCnIch9Q3rCsJF9huzKnvIBrrMcMZ9it/F8yNNabhrkLfADHG2OGtU3QwRK0VFS5ItEjAXzBv0rVJ+8Ofa8Uv3vhu7tiVNI5CjDd1Ldlg2oFrPP5NNWP814m0VJg+l8aH4N/MPt+6wFteFXMYMLb3BKCt16P78aOtJDWFM2Ur43PuQoUjYbEyNuOlVSnMrGNzAruX3fjtj1oJS10eVtC0uHKTmfFL7e8Vi9SYOdHgCwpeXHfievEE38iJeQA5QRQIBfajvmz1dnRgJZNGyOLr4ygE6p80omIEtFsXo5tvD5wPr8pVxGCul9Tmpd3m/j2SsZFlAHraPXpzBjHnq7XKy6AWOkglAj/j/Ka8duhUrMYGZlLypbfKJMwdnlXl5MT7s7BZ6XZ/VlgntoNWBTxivl2HZhC3CKSzaVvUIT3ZxkPL0+5CdFrl0PUX3GemZV0WhghSAahI9WwlbR3iKxnGz22Thc+zR4Ky6o8JI1GmjiX+ovMQWd64J6CpNPXb6x6cRk1DOSVrNdYVd+UynfUC7yyhzuuYv+Kn4=

Oferty pracy

Zatrudnienie na stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WFOŚiGW w Warszawie, iż zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko pracy, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do zatrudnienia na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów powyższej ustawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów na stanowiska pracy w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚIGW w Warszawie.

Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

[pobierz]

Wolne stanowiska pracy w WFOSIGW w Warszawie:

24.06.2019 - aktualizacja: 24.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór wolne stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Kadr i Płac, wymiar etatu - 1/5 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]
24.06.2019 - aktualizacja: 24.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Informatyk w Zespole Obsługi Informatycznej w Wydziale Organizacji, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie: [pobierz]
19.06.2019 - aktualizacja: 19.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy informatyk w Zespole Obsługi Informatycznej w Wydziale Organizacji, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 26.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na 5 (pięć) wolnych stanowisk: Referent w Wydziale Ochrony Powietrza, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 26.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl