CQQe3d4jbARgUJDiGwoxQJd374rsX5kxwucQEz9CP+MAIIubXWvbzBDH2QYgx0zwaSncFYIDaYxuQOha4VL8SV2HO0/TnkD1+dEBicNIFfcCIMhUlIBDTGppZ4fLotkC7PvURJ7c1OudzrgUtq6A89MEsABxEeYRvFuZ6QRWJOsBzzhKb3eFpcXol2bhrnPbU2XuW0w3aGEgjVDhzFmfPXJtC9p6WC3orAh4CXufxn09PWxKVods/iD4+g72KzO8qazveFAhgeSZzUCzfnwIHPandY2qOH3aSCpdESxhGkbUIpPesKaF3Gu11OhZuhdQWzGZ+S8Q7YUNDA2GjEWFV7JkEL6XlCplnYkEoNOBP47IHYYaqZszLkYBCKfUhFEhInSA84rCdtQbLoygG9awYDN19hwrymTFy8Ac/HCsSpofo5Nsa1kbu0fpEp9XXsK0t3+Lmtl3JNkdIsQHntQz1eSLOlJL9bypRJJib8l/LcstmSYsC5XTtRN77eM0J+BoqdyfFQqcu4cjLHKKnoADQdpVtHIWpdipbzsxkLS6C+cQbziioMWsHoi1qfsfzJZgvbguuVznosy7HQMmVoboTuJABd8m4bvMlZw6gZh9FBnkd8j56HB/xGt1XZJDGf9ttk2iJSiojl4AcIUt/B1dtGG6SsCaUPJ6J4fC2ScRCrTb5peoSmxlqbEKiyVJ5t1IrihMcc4pPPR4l8qDWErcR4PAn2q+nDO7bpLzo+o1FS2NA701yZl961JRMbXXI1IHzFXGKT8yM7ooMaAQHmFNlwCfsJu01R3MWhDkCQ1zU8wleBpHFnJz2tijvuuyEhEreEtNGe76Yy/lftL0ZIsnyotgl/xgvebqZnoUVyo3TkoT5EnY7f8YXqYemjHUQ1IugAzglILv+eVEUwlY3EvJ89GG6DnZq4kfuQ3gsed5l30apziWCVuwqcoye3K6D2p1mrOVwhopJqj9r4fuioPtrgQbTS1DbzKzKISiKJLAX3zVgBMlJflC9hRgTU8LTjmG5+oYIQ/4737/jo8QAQyzZnCjhhi4yULLdCDW2ImmxCVf1Nj7v/rAXsCReuo6NA56gNHuBkEaOw9JnApux/n99BuuuYCt1thMtUwlfefrfpQmf51YbQDiKVic7Zsggzupfo+Rjplyu+glX1ohqAQE5fS6PNouBt9xoeO/ESGUPWbbGssJSxJTLOXILDJ9avXOrhIJ6mXvpNDqUvUK34MALqZQARLQFMnBm+TKzRY+tXyPjstjdWe56tn52GOeT2tToy/34P6aWa7Ydhty5D8UbxIGfy4kWytIOxIVivMRS5Y=jUbNiZM/bw3vsM8/+2spRj0MHGeB7bB1V3Pi7QRxR3cnL2gZJhuKHwjrK6IIx5EB6upO4J4gFfsLYnREiEuzAaBmimYCdWrJOJNHnsJUa5zKDNNneBC81MkGxCoCqFHn/LK39VJBB0W61PmipN5UL1sUp557PTbvuroYQtNUZwGrikruvmgZzS4ckG7qHY1/NbEDC65RSOxiGDBqfdBX1KTZ5eADJToOqyWothmIcDYg4b0CAeQxzYSpaOSMEtiyZjnfitHh+9eFKX5BFTfJyUf5/jjzqS3Ld7iGq8YIx3GvYVSFmQSLFKvtgcJifJhgyQnxhitxHTObtSOce0NVrrsZ37kCaTTDCs/pVCaC7uAebdLUCaxG+j/6DAbXxO35qL0F3GsbRo1Lro6tgqTchKXL0VgM+4Sy0CBHQQCfQmUuZAS40+7Q2JqzmJ6RN4chLXR2RH26wev/IO7lHXssuO/2NdjH4InUvpmbSH8aYKwh0x35Q8xaAMOoSnAQC7KH+IOZ3FeQAnyEgKUK90fIZV66fD5QnoxgSKfRuZS62DFOrePrxYfLGZgd2uF17bzrUVfxKKj/Nw3aYzwoNtXc1FvzGK7Uo6nu8W45SXZ8B0QDXd56sKxA+1Knb+AKGeetdoESeeR0Xds+2FA6a5jfLPA5ZhBSHTgsEubyFevLe2RT7Le5ep66e+i+xhRgL2drpLi8AuMlAC1pTsAPEkmHJ9Yy/yoUGewuoxyEdeU/L5U8ffoEBFsSZkjuPezNbDnoyXnEr7nUhr43fi51HSi6QwJf9Kb7gLN7kplMOvNFaWvOkmfwSGGidQFn/AsjWn+YU+ZXMaRf//sOtEeeYdbVdeVzGWXLouZDSk0wG2jA9r5cVvxuWGDXoxS28o1eJyMrDbyvxl2KZ7P+hiQRSdJGtRWuMH6rQnZbzjQwvSbrcfj1UrHuNSy6Lvc1NMWPBeRKt62z+3G12llV2YpwXr/43PTwtby1yBC0VEcx/ew62M5KlTGS27l3cV5/yxxV1hg3gRp6FhW/m4IKe/gX+ygDJIreKHblQWeoEDmCP9yxeVCeltVYRKX991ps+gttbIg/XoH6//u4zAcSMKgj3i7INhVhfSMv0v/0yHewsLqt2ki9IlZEWuEayh1W0h9kmzvu7RBmmfYqMncJYc8+VljXePpu2CIUkA+6gOp73HMq9A0UZpMljKHk4QyvaucDZNWsh4eLG21ktfxWjrUr08NBKYRWJ3unNHwBUgv3n3/bfwZoA7yTilQLaXEpfSqRad7F

Rozeznanie rynku - Zakup i montaż verticali i rolet

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż verticali pionowych oraz rolet materiałowych w pomieszczeniach biurowych WFOŚiGW w Wydziale Zamiejscowym w Płocku, ul. Małachowskiego 8.

Ogólne wymagania:
Verticale pionowe z mechanizmem, umożliwiającym obracanie, zsuwanie oraz rozsuwanie.

  • Ilość verticali pionowych – 9 szt.
  • Kolor – 5 szt. lekki niebieski, 4 szt. jasny beż (do ustalenia);
  • Wymiary okien – szer. 130 cm x dł. 180 cm

Rolety materiałowe kasetowe montowane w oknach dachowych

  • Ilość rolet materiałowych – 2 szt.
  • Wymiary rolet – ok. 57 x 97 cm każda
  • Rodzaj rolety – kasetowa
  • Kolor – słoneczny (do ustalenia)

Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w budynku przy ul. Małachowskiego 8 w Płocku, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Dyrektorem Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Płocku Panią Elizą Gelec pod numerem telefonu (24) 231 33 80, w celu dokonania stosownych pomiarów okien, wybrania odpowiedniego materiału na verticale i rolety, itp.

Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z zakupem i montażem verticali i rolet okiennych.

Sporządzając ofertę cenową proszę o wypełnienie załączonego „Formularza cenowego” i przesłanie w terminie do dnia 22.05.2015r., godz. 10:00 na adres e-mail: mpaziewska@wfosigw.pl

Załącznik do rozeznania rynku[pobierz]


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w celu realizacji zamówienia wybrana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu „PIMAR Marcin Pokwicki z siedzibą w Płońsku (09-100) przy ul. Grunwaldzkiej 37.

Cena za realizację zamówienia wynosi: 2.536,72 zł brutto.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl