m1pVWPioKVXCOapajlx01iGBXOj2t/SkP+oRXPRUgxG4d5tVy70n/Qqtsu+6cv1dzEb0Jk5woPdPJLg9Q0omet01vMQ8mZcOoHVCu08J9+u28JwkGGhpaaPNg0gKxKhCiK2vS/rGfFaOdv/6JU4A+bdZtUNwOWpNiaSaT0FY7L6oHxxcCeN5nqD1xxMjs3jIq73vrF6kmkbebjrk8jNgARvHuT6YYv5LZ+hjttXbgia2NLfYUkjM1mEGnlgn6Kl3oQSBautTbWh0SgXF4CXj4MQPqHiU0HD65IAiYMwfioZiYi9V6ILnJFQq+gc3hgLqElWX8f91qvc4n9gzyBlcz/UxSQ/XOQCOt5sF66pyBWZCfoKEaKy5L0Bld24eUWQB4E7VoTgzWyHDEG5GhpIhzebLj8Im2Ozfp2Yz/0MUtkYq8u97DpAMVrsHhHvpC6SwfArBMgtAADw6PtJJm7bT+10M+9tQZCzkIBSP35M/7F4cPLJUUl3vbcJzqFAgC3wIki7lrfPEjKykzmpFjHZZWRdT//OFG2K8dujbgjq23g/Y8QVbhhFf9GKNkZodsZMHScdZ6zQn8CJ3tIadAPSgON6qMqOKUqXU6wmQmtaW7LPJtQJeE+lgExhtD4jEiBQKJfz+zWX/8JUvgJi/wEUmuWgSmMPn0lfkE8luMEMg9R2SK4dW3XoJGeIWv9w4X5hjlUH3prI6siYWBsDLJBFn19a82zLZYPYwPqmODfsKIYi09eOMEZYS5VRKemc15013292wfyX1s6v9TcQFoEHke7QNvT7D/ijplIAXxluIKib70/+UL/L6rQi3ZQVYoLFAnxH/qa4As3tYLzZjs2eO7JJzCO/uYDqNZ2rmlh8G1KLAs5iNeepY5lXoI4TR4MYvz/hTXdhu3Oh8BAekEG0LNBHVIP0gY7iOp2yljMRcgYCVB3amdX5RLl6GyoWqroiYWJI4t8pCccPs76qLbdAzNxveDgxnGRrS6vVtLLC6dJ6B3gxiifZEWV/UX67x3enbHpr2pEskxIns6yKdpUBVZ3Qgax7OLw67Pg+ZyCSnvuo=5LXDO8S08nRv9uqQQbkRuz5qWJbm4A8BYp/R0drOw8mUh9oQqP6zn80qNOHJi42v0m2KdUIPFKEByDjdJUOqRgybaBA7yR7ksB0KukSOTZ0zXthTLX+zCQ/vcwgNUpf7RUc2HgEDDIZgbsSV6slwGA9JgOaHOPq2wZLVBkEGqk0Z/Ei8VVOQvBjt78SGyhKgsDpyNV2idNqP++VDA1AIWSlkbf6PHl4hMPTnreC4ZWwRfmFSEuPWz/mO0+nQ5R4JlqrZIQVMByugNr5jw5AkQt78JtBp/Frjq17sSWAP9szOCT9fmUhOl5SHJ2IQwmV+ButRyFUtu3wmkJRle+Nq0eMah+Q5Fx2e3pU6cGLzKGgfSieZuSwpRwtpPtB8o4+CcADUD7K63oAomYbXPuB/Uul6+lUPzDRTsMfX5y82klx1RT/mh21DX43LbKkFX4+/WHiBhWeP3TkxC3yI+dzhAfL6cnUpZAuPYn27WgVp0wDsK4cmbVmPmd+bDODem+wvR3vrLAzlV2d+YyIU+ES7S2clN5UP7DylPfrgWJh88gAqvV4yfWyqpFDI7PtM41XMgAgZ4pEiF7ILDsk6iHVNi5tuAn7saaB/iHdqxUPTKLhDnt+ynMUccs4cCngf9VBFDFBP439se9H/Jm05S5mTr1JFcHVrCh4S/YYvH+YgHJeB5t84gjCo3CLbRInAiwlsC/GeD7uqY5UFy8kZyvfYGyaLKmVPmOWTWrFW134BUQsU4Sqe1TARMe2EJr5cfCSms8v8hq/d3e26gPorWQgSm/AKtdxThPkszVYf5421TvknS1cdAK0Td4ZBXB66lInJM4KqSHpo33T6HZNYf6aUZg==r3WcJnQapq4oN0Ril5EYzHL9OPr/D5azmV3IsJ9v71MqGyy6zxh2P3MEp/JM41gKy8x7/hgl3GXo1JNmFEh9ZLmIrTRpijVXJ0rsIEEh9k7jKSlMLViU2BfMFMKdVIeDD30+zINkhECD1UwPt+kYN04TcVyhI7dJXFERVDB7raWSn0KJqDBjXHLO0crfkL8aacSQFu+UxMHdkfZ1ChbcNeSkb2X6pZJ5ajulM1YObngoTgbYOjFoEMm7o4d2dGfgTNXFHg+ubBKR2eg/H5XGVAY2i5Vg1uvSGHslnq19v4AX2A221swVD73WAlzLM+HnNxTtL0i8vd+rn4PGuwmIFNdkTtg8T0KRvupikLgeHVhx6fZAdO8GZ1PiI21+xWEKIVi2VMXaY0UaRO6qlhedp9fHC9WuBZ2CVf3dr6pi2HSAtM0TlqzyACW42liiShR+kpDKx1uBQaLEM44skc8IsIrOm8ShDPiF5J91LOZ4wFbf0lKSqF3lRb2tQ26ZZOxHa1MuEEGKmT8rV1rKaNc56s7cvEomZQzdonKPFuTzvwX1+WGKsKt28zBnITN870s+rbg2CcCGU14VoVcr9vyJrdlCvcjCsMjEce7Pc2Cmu/5j2Dd7HzcdzKOatIZT4bFDCaQWf53+sOvkdm22+yUU8ybDBt+b3t5tpV3nqJQ1Yj9uPb4wyHy2BQfEN1V2YcTuqKC88Sl/lI4gvXmZkyPk+ARlshkSHYWRhvh633f8CuzwLC8VnpPYZukXRtznWsXf

Ogłoszenia różne

02.06.2016 - aktualizacja: 02.06.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Skup zużytych tonerów od urządzeń drukująco-kopiujących”. Ogłoszenie [pobierz] Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy [pobierz]
02.07.2015 - aktualizacja: 20.07.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Ogólne wymagania: Wykonanie analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku...
17.06.2015 - aktualizacja: 20.07.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: „Skupu zużytych tonerów od drukarek i kserokopiarek używanych w WFOŚiGW w Warszawie". Załączniki: Ogłoszenie [pobierz] Formularz cenowy [pobierz]
18.05.2015 - aktualizacja: 25.05.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż verticali pionowych oraz rolet materiałowych w pomieszczeniach biurowych WFOŚiGW w Wydziale Zamiejscowym w Płocku, ul. Małachowskiego 8. Ogólne wymagania: Verticale pionowe z...
14.05.2015 - aktualizacja: 28.05.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pt.: „Weksel IN BLANCO jako zabezpieczenie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl