Gz8ju85TpHUTl4g/6M6Xh8c1QPHzXJhXhyyoWa4NKUWX5h+YM4I/ivNFiPKn9ocBMdYSxhhjSc+pfSo/FY7r4nrbjGMY1HHkOyVbE46Uyr9w5Du9pDgyv4rvFTNVcjKeI/YOAXQwqVZzf+1gmlxV80QGOCbgjfylvk8BUtzqUgFRb4mb17Yt9Vn+8XDzWxq2imo25ccCVFy9QXhlM2xnSEOi2wq88bNQ7VIokp8NT+30yoIjXAEbSTYQIppyd5O7WgSEs7avUCct1GviJmYBCgIaBxfyICByJx8KBuA27NMg3wYj9llnLbVZdye5sLIpXAxFsCF6ipVmWLzkpWOhwsOoJ+QVPwOywqw8xMEcDPUw5mvgXjPvahmLh+ok7fLIw6Mlq8VdcEl1atMSLEE+BM752iJ+iZWemq8CmRDoXGlhVsZ91VnK9iaXH+500kagusN4LzRmUj8Twm+QbpVHVk6AQqdC14f7Pkec8JXZPrj9YBW6u3cWAh3EEAETiu+JnDBqls1117g3509l+1Ytol0VZd087YqllT2Wspa9WRjWzNe+ejIT/sEKL2z9ahydkt7ON6rWoHs6bS6E3B37pOq/p3Y7ww/XUmk6YzewFskyZJBe7WWEi5FuKg5lQguYC7k0i1GdvK7dH7hSAgd/3Bo3uKsaeLUAn1MsPvwphWjf3oH+32kCpNVNkEX0bb3ElMAkpfKS/gZRs7ge3g01VpabsjSx8JhR51XTpSy4Hnt3RI4o9TCvPCDfI/8FzYO2+/OGLxepOTScyeaVVB9Sr1GVNF9lpeS+VyYdcKLxhwvher7v2MHqYeI369fgf9pCv8lQyf5s+o8KrefECe+kxn4nAKMFmbAik1ms2DOTbijhpJFStd7SvZz4MQvfavWjJoGclQuNt319KnP17xWhdUPnrTOmHDIYbaFmSxRCNAU1SfxStBQ9GRbAvEvkXLXL1GLamVp9rRi9Co7qXXIMlR7+z9lV9PS85IfGqyBlSkURDcsmct/LGyv5AWlm88aiXjlMp7sMqxn2/vnzRaX1USDloJKS/RxM9K8z3r0zJeAZU1E3SEWaCza7oizVfC+ixVq3YfAgP1D5Wpcu5LeUvXdlfPM+bYv4uTOyHYMSOneND5ENwewtKS17Gx2vcEoRndoPp7BrhXCk5Ia5ZhbaBKR+MzVm03UK+q/CPvAzrlIRZ4hFd81SVGoOrEPlV852kJIarHORz02SCU4Eln4qPusLAA0wa/rCkeh2cigJKHcQ62SqVmzINhOQw56sDw7Blzy97DzgukX9I2xTKWnLCv84SERX6zu6WPHNzWSVqkYmnm1VTNqo4g5oOkqbYar0T+lLK9YPn22CiXNNQ7y+4J7ZGpVvr/bDBy9A8Ifte9P6HlH+zmMRtoHwhNiTBf5BXkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0XSnoIzp465xVDMgtYz+7BN5jrVPGWQn6ay13miYmpKQCccj1MfQhfMJgLh8GAYomXxRrGD1P7eAA4OvCfg2oF647BxnI067pVAqQAixZCRdaQLWSpAJHoKIhGrS87FOCYRNIkVXXvZtU0zZ6OK28s8XO0QWsq+r0YS6m0EJ2E8he/Xze547r4O5jmE9rmZ0BQ7CLLbrigQSVn4uk0/i2bSbvX0ALlRfzgjkSeXWGCi9z17FCLjS6wNEqIMfGChv0B4jbw9UrcK9ngVCJJoMmyviiB5S9oX0wBaRC+9eungcUFIEEPHdig4WIM4Daj+dKAPVa/wHFCswOHXkhwqJE4QY7LGk4FtGs3tMqt7au9NvA9YAojz3o+Xe8N43VwFFZECTTygKEEOY+FyGRDDqYeqbVZfflL4TfBNqF6nXu372XIcEYh0SPsiQL1IH8gJuA8G2U889SX9jd58zaZZL6XEFO7ju3QkaoNgq7hA6S/T+9UD6jtBCQSdgTkAjLwedRZ5sf1E8OzaVdu2fXI8ljK1vWXSCVophJ+plZa2soU3ZY0Rs8OrbdO5bs1aUXln23dLZjgyrcLudJSQeXjOildY9f3ggBG3yKUqGtKJrBl5Tr2Xdb1bH2110Nd9pSamxLGv6YXSkKKgkJAt7tNJMYQKpuYR8uXMbNq2tQM+FAv9m6Eh9SntH+9wmHuU/r6nORJNrp4hjcpWuAkjw1fy6GeA

Rada Nadzorcza

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Skład Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie:

 

Artur Michalski – Przewodniczący,
 

Mirosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący,
 

Przemysław Bednarski – członek wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 

Andrzej Rogowski – członek wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,
 

Maciej Kurowski – członek wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl