xft3GfzGtI3XnHHV/p9jl9+a8PlO7Vtm4gEemFOeG0TZOZQ6uWaaTXUYUeEkbins4WaDAOeg+MNRx0vz30V5hUTWV/75K1pCUB73THxBiaWYxq2Ozl48phxk/jvDHHv62W/9zgO0QW9wkp/lWFFgxDu/2UVqvkB+w1M4kwFUfxVgUlSOtC7rY3N0FP4JNvgD7taRKQOFPpDtLAxEsGr8RO6zakuy9tVHx5NNzgOKpk4UO2FV31zgOfpStSR0cfIQNPg/hC23XNZQ/t+4KdGZc9oAsuuMxWyHnji9Pm6w/9ynhusAnI9HSDxG+WG/RiLRk8qyj8nzYIzEc1HDYv26hO4QWIYDYLbiuAmwtRiOdaUKMXaFysGG8lw7RMrc5eXSx6VIEZ+DEhX5mvgxPFVYL3gi+F98f62i7foxEWP2EpZDjCVx6HTUjmUSk6ONMkh5Ovlu/9UKOvif1LZ56CQ4QXoA18xps6pLtcnSKBKbmkM67rzE/jEGW1rJGNaYDPNOHP7CRKHOlKrCW6ITFNbakpXbcxhQhKxxCRO1Z/6avp22daxOK3KMRlms0w3DeKduu4eGR2tZ+49mMMFX8ZdH6Tufy1aIevsDjr9QSILqkwf2zSuEs7WBxz9DWR+1lCisC8X9AW/SEUhF8DD2YaRt8IX7nRj7ocqLsOervE/kIg4=1CWFjGJ++D9KtG12pXe3jcEDaAQEM2EehoyqKpDcgZq3D5Ikmuw5H0IioEwvSGJLy+lO8E1gaq02oHAtRIa+Jc6jxqZZebgjHynbHanE3PjfN3QmGoHqWf3MZKLjt070QoFH7hu+0YcLljzXo5Kr/hRGFfg5g0yslYuYeDb/wXnXQ07L9tVlnLixylv7nnACY3j2H1XCjV51DpBk8oCLk0PPeiTMGmsKIvUMoRbhnviRv732GO0QMiHx/q9ectyQBZcT3XUxKJ1IroIPo/8gFIJe5PxytiwUGY2JiskI3IPfR4kBa46NdsptIelVXec0CbJvQ09evRCoDnS5H11iNtg4OaffehcHZDxe54jL2Rpm39s0jGSBiav8QWEqaVfZu96fT4Iz3BLXL6TXEpLFv2IlN/1d1obQChbHnTzPItgavzUEseizMz+S673xqRY9ZgL3F8hbTLisFBkzI8x1BU+Jh4seDRYHR+yE07RiPK+mgPAEoO1JMpgZPTP2MwPI9kMlKu49RoGPH66ph677HFlHSBAIXnXzmOIDJ3Wo/n1Wae3LYpm5dxld/ffIsb5jwcM8FMNjqnC5VqC5MGgFDGd9mtgv9G0Xe4FCGZTB9WTCalkYzJlBZRDgPeDcFmRkgjCeXlHe6demfdVLp50HaFiILYETXXUnarYZRJSHpqfZ/jX41Sc5VgzxFO7FiDr3fEun3X4gVuc0dxAacH1/FKdv7jH1zCtMuc0SZ8w0S/5IXiZ+hvVHLndTo8Bf9TRSSLqGyZU4agvOWE4vZCgOmt5Wv9KxYy7RD89Zuket0R8=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlchBzQHpLVBkr+USOfvhC9UKTDy5zQqq6/XUI6FAUhvG9EqGUpGhvqPxSMdXwcx5cJwKJrOPrkY1k9udLy4LQSos8kWAuXsb9mp6Pf6jS2brLJp4wdy+ik8+W5i5h1qzPGEdeWSVLGmECUv4YRaLrOPRnFoGDpgyjU1lTMc0+GXdb7Q6z7MWgYFIfxPUcc5uEZoby/qqyHY7ya53wFoKEaFMK+hzDj2zrPjMd5owhsDVw1/ceMWofAldXIgdtjp3kmnaUMDTqTqDhirIp0Xsz/Ofh9D8XmjLFaqbcUOrLWvhtAsxLaePtyRD2B/DR2rUtjJC+NSYRcNK9s7Fu4oO6qswVc0mTUE3V9GEWiOA0Ki6ceDkRquNZhlwzPubyBt2bYnH4RRIMXWXKvq3+V+7PYj9kB52W6BpGZ51GvVhw8AHxxry9/zbr6NaXRi5w4Yx9C+zj7zmAwl5y24oq+nlNs8UTvig2bZXVckk4tS/rgiDAFmW/lVBBapEnMMD31vvyBnUdcr8sEaRS9c2+6RigCZz7YuIeF5kqxmjldJAyyRtdsFhxXe23yfX1UreJMmGx8OHoG+phP/gMq0STyZXCh8ApnfFPHBT81y39hn/0VqhAWtY0DdCj/UPOuAalB7XIvKOGsOgAaDNIrXI1FKSOmVRaOFY5VlC3b0ZbjyNTW2+

Podstawy Prawne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) - Rozdział 4 (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl