YxL4yth1JzwipctpPE1UQ9LLU/KQz8ijwbkRHpR59hzz6+vtWEMxobSuaKCkzBTex80lT67fhK81jNt6uoMImYIFOVP/V0+/ENi0kmw430t50ZgMCDF6Y2pYwvohxTkx+sIt4DwNLaoPM0gixy07STaaNCuLwJOhSbBJLkv5uyHDmKgTFOWOBykJCzaVkB0zTm3MjSgcVBYceW4TLcJ5laC02Gosyx2uHXm2EkCgyh77EPtCrd0K41TxgKeBpTpw4ZV59RdXlL1PLrG3nbchmUZ8IpWGZ/s0ryzU81+BHsk09i7JTThgf3vMiJJXh/qZN4lbjNO7n+KvYb7Cc34bHm7YQhCidLpFVGOBXFhwvB21pnKkpO25pM+AdGPRzfj1ApgA5qYiVoif/0aelLJyDbZf1lfhG9mMWsqbVnRiWTxRCfvnFrJ5hiyAmPgztfIbRmSB/VhXeH7zUhJ71oe0COYTB27OTJgkl6CN09vlNtjPzDzt0gkT+IUM9LGoHwOrtIy0b927+ukLvGTl8OJFlvthfekihgjdlCV5LjmKjmpRWATXumoBw/sgVhGgrKWcYdMTfGq6gwQEcvUyzWvPlivnW1ttQyUEzczBR+hxa/Fdoz2DgkqX6zqqLYZ4Dqx+ihCK73KV/QWuk9kDFF/5F51UgUUaoUPuJBUVuo5nft+RcCNAqXuSIwrk54PTivtFuOFCo40SkpNzELa3A7UXjc0r39HRj+/XqV4bnI1dS/s14/udnP18OVFibKEKHrJuWyLcm0gXJO+OWjzfKNw+bJsy2uvKjBAiDyglQQxiNmTiYkkX6E7HPfNJYscPglK40uOD0IubS8JzuKIjDB9z//70IXPfDji9aAbP1w46KMI07lPz/gn4GXFzwgMKT0sTAd1lHmsNOoM6fnQC6X8eLK2JQTerTF5DmLZS9Z69OAI302OSvQnF0Sg57RtTHhUsmvvyMcpRdZ26EHlCAOmQ0WgBvVzIpIb9RyAM1/qa+R9Mxohi6GOo/vVoipfw+QgI5PBXYVmSc4jTCiQhYVMONEph3O7zefw2rvolSOI6joxuKUyGvziHJSF1Np6F/lO+h42IAbbXGzdEIo+7g/9UnkrCjtD7DAD4Rk19H9WNWXoJBVFrFXmG1pDrNkzd8EibAk4OpOL1JZ8IjEoGeXzJ6fIrfg48znaNZM0z2o0FgWOXXbtAv5D2E1TZtuC9r1lX3poqJdOlHjgee9KsJ7728lPMi1Dx45SxZ8BMF/LBCBTECifezphjpd5zGcMPUzfOz4YkqKaiNUl2XA7iLBsSZqTXght1+su+8DKq9HWnhCvlDSMKUMBGasgdU3Rh3ug32o14sBhwX6PIBmQQAzG/BIGPs6oRpRwZwWKcHvT68Ut08xoSAkzECv0vHiQXVUlFJqlhrYC5VBt0eo40f0c1PN71zYB3u9mVxw3F1MxZwb4g2Bvr1z7W1+S7NmjQUDL0ZZvolSA7A+9uTt234Y82fDjXNx8+yjL0zy26zzMwRobfySZx6WzpatYp/6CChiEJWsSkOYVM4AsxSLHRFHTmahptv0IOFgR3Lhhm/1bOdFr+qat8ZoCYcXqgjdnI8cF9UgMRGun+HUO29ccPijfV7a2PGxY+gcWSf+WvCMb1IcumO+81X1Bu1B5nnose/39RDT8NVaJjJ8wHJl/TOHRaRPoPnfB5+KYh6HP4EnkgpL/dX2hps9QQfzNPJwxmQyct1JwySazNaowXqXbgNdQvVwbtINM8dT20R+VgnGvlJJJPfF1SStWOKkuspKqPtgZOvOOLKXP3zmYbd1bLILCE/mCH0uzfARUVI/ssrXZqJGJsrxfLtXtD+zZVyGorOl91IpWgnFka/BUs8Fpft7mJtyceSOGZH2/vQcuWTXhobnMtczXpU5HIps20aIul4oQFRAxLFJnOY5PQVPlKuSfxQIdPQ5gwtg1QZzXiqkIlFFvnjABShXpOS5GB4XkkH7lNdXRcLJGdq4fXNbIi99u0Ca+Hvmblz0LPHvovowkOqaCzZafnF/ykXwq1K3YDUE1q1qt4M9M2KY3cFjrTusJFMHP413PxMfuMWKdlSNbYV8Cw3/rGIVyDxZqks96uk+jt64UoBVVygGqwNNBHhEnKqGX3ya3EQc49r/2H77/xZitmyBWFav2lwCjwvH+QthOEeJeWk/JfBe2GP52/cPOty5FhbqxjKiTVEBue6y3SV+o=7IoE/3Ln8OGoEgYC1WjB6KiD/VjWftgzVRp9YTQXKnCldWyC/n1z4LFKL+fTP9vptUJyuQtH+E3RqQ+jjDAtYMUpuaIAw0WtZ6RMLhhO3ggi3W3az9ton+i43sC//RXPMCM+zPO+8cr/ykpqHMGiTkTI4GvF2NdyYXbiSIdnlfQwPZaRwcgET3U9HU29njSHClWF3onQZUovBZsiTZMkQJPoaRSk5s51MqDbw+6Z+TplzAgYPoYPToASBrgiGlmLcrUpiLnTunPwRJy1JV0LA/cZlNoPII8ZYhOUylp7/EzxCMVACtwQhVm8ERKaoGOLo4JQorzFx1XOjafbaRuJUTr0ljtjlD0YTHtk8FK71DtzxM/Rkbw2Jpa53uCsIA4k+RfzZCJ2UvcsdyYAjjO16NzgOaFVOjqaGlsvxU/yc4/9krwgVAENjf7tZa59Qcne+PkVYJHsiCVVLCH0ggvds97ejw/TIcipcI1OThHa4d6djbZADTMdmiSF7cK3K79+pCwLu+CklsStq3vMmqcbH0uL+zNCUkBqTnVunDIOqOg=

Procedury Prawo Zamówień Publicznych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

"Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30.000 EURO realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjęty Uchwałą Nr 534/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11.04.2017r.  [pobierz]

"Regulamin udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjęty Uchwałą Nr 533/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11.04.2017r.  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl