q+Lobz3KgDvQQBAO8H//PJ750Fx6SsKOg0BxQYl85n1gYFeD6MVJckBQzo09c+60AJKmkcC0+ylXr53/mpCfGiM8ZxzjRufZuwcMaXDGnwxkszOOkAPV1DL4lccPRc4WORH0UbrExA67HXbhQli5ndK5LqrgptlOW7SF0RLEqF3hK8nTFPD017SBajFF9jZH8AdelLQIqelPnq3iKqNbNM+kOZ3dL2llogfL1odQdf5Jl0F8RGfujc5cMYO3OMDfF4iwnIVcyGNYBR7H6Md/ixFoJIHD3hPhhtM77rLWWbjHzK+lEXqYD8FBzuzWgl2TmGoDP/Paek3cIMcgT33q6r7l61+9fzG3MEjSFvSa06R7EHMEfAdF6yKkJ2nbSQEZF2UM0PUbZeCI5EA0sklTPrX0diKus2uQ/FpYrziQN1EJzfwlZJiyNLQlZI/DkvVmqu8I3mOYEZQqPEQVyYx1p3HkX/25+FIc3bVT7pG/HT3obNZ9R9RwOd9x+hXxTaFJGlLbHQkFHyByyg2copwqENZiyDOkYgAu3iry3JBun03TICv/KolADk6J2tG7WZQ+keLehzyI6gSOzhfmUddrqRjORO2AaWxP0aS6PgWvDuXFnQREE5YWfq19unUfvZYpRMUGAPYq1yu0fr9/sWdaOz+Pco2pVgepKGlPng8oBhBApXuVYON1cqoVcOQhAdqn1bA/hAFy/3U0GvcjVOzdsl/g1UF16D/J/Otvl4vJJ++9xXiKprOzPdneixTHLdeRPBMhMO0D3Kfdca2JHiL3XgpXpS1rzXX3xOp3fJ8oW9KBkclhnDi7dIwsXdtu5m3yVKmMq5lTIvW4BfswJH8BNM7mWh6skdmVr+XlJYmWaCZVYYUnpDf5AmOmOSy0Ssi9EiC50Ic56AK4hLiyVEMar0qldqUB5GZJESQoUdTfrEMIGMfd/+cbSa9xaz+X6WY1HJHK0xQfOkck66Meo0+iei7Tx/6PdHtPdzyPw1WQifDGdTbGzSJTyEKeKcpz2Fapbriy5kccboU5RzLWrwsfoRIB4CEmXhJGwCTj7yll3QU=duGdGi5ooR5BaKhkVx3Wx91Xb8vZzq0kIIht7zCnRzmbc8C8pcRmwMAx97YDdW8Dz2oj6t2mGCvdn7C2kVYVvwoCV2ks4/zUpZm6XRrimYmdw8P6zr7WzEOXpaAmeCyjYqZ6+jODhDjp13h3/SRLRY/cOAf2sLCKhz1Kvxl4VwJlNeWY+TiTzE4OU1DhTfi95orh0ggXEuakR9K08rGJvzjOnj+SAhJ2zr+bT4kRMPSLqop6FlZErgoLSeC+pkrT43XN1avvpRNzidynvcat59GqMhWDCxji3DVMyHXA33z9FOq2I/aSh+EshGKaUnnIofNsV2cZkWd95i0YuJADA2eMopbrqGxm/2euAVIGeC55gjkm7T2xiFff29O+U4KcAssR4vK5sh2kGnJbPABwmZvIElyvmYKENkX5EfQRLCHMLy8YZl51cy/DOOwFMwA6bVig9VgahZAhIdxg2DjW6Uf+MLHP8NaWJVrl1UM8IP/BeWqBOGLulFHoWcva1/qARAZVYgjD1Bmjk5uZQZskKOwUotzKX236QbZ/PoXmhsM78aauhdVa88SUeCaU41xQ58+ITHb7iyGHsxwGDW8U7g==rUPxxj/wEjHbnkY/slpf4GOIXNlyr2qQp9uzVL0vwTehEKq9M4kU+ENYKE+8Z4nADB5JOkdW27Rn+dMHYgW8wgkwh1eDsx0ZM3Gqv9Uwwhp31wHB5U4+9MADAV4Q1vn8JKYsP+lCcUtTpVjQfPVMYVuqGn8j1xvQmwtGrR0mR7J/WTftgmGr6d2354EwnjX5aore82DAXeQWWXHpOTf88/Y+jou45N3yRrPwhUTCxyhHz/mRuadlyzgx/rGBypff8RjaSP7QFBAt8GLCw3HIehvNPJI1OLJfj8YXrf/U6xc0piz4t3H6bTeTkV+Baenwv1vueyqlypFD2/ANETsYYlivRKMNEHvRg5eHey8Z5bRoA9Z5Tqp+DfzjL6KeyNmrBm1kExZ74tPC4Orev+wyDLJwJK9L96UWy2Ju+e3X695H5V3xicgPd4B1fCfbqmYWx55VYBzj6v49vCy5RKq77e7R1KFEM081bI61pEcx8ZKrbDir/T+lxP2HUugkGaM1TwMZlUO09ak495SXuYwtVbDEgoR48hYZFl/efb4Juos=

Zamówienia Publiczne

04.12.2017 - aktualizacja: 05.01.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa [pobierz]
30.12.2016 - aktualizacja: 07.02.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: 
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa  [pobierz]
18.07.2016 - aktualizacja: 05.09.2016
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 142155 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [pobierz]
ZP-1/2016 SIWZ [pobierz]
20.07.2015 - aktualizacja: 19.08.2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 182578 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP-2/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]
28.05.2015 - aktualizacja: 30.06.2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 127386 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP-1/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl