WkISXMX9H/+qXeG02bijvxOGdaGRsa/bsYYqfXoxAalPFgdADh2a0F40l7b2LsGIcK0mcKDYsezGKEK0KmTPZAinzq5jIz1anwyCf4H2tuK+kQr1Ji8udryNutGxe33ICAw50MNDAexh8Zce4hfWYdH4pdAdXOABIvhBPHKuY1H9yVGEsIbActs3sxzmDa2DU4lzB24GZOy+YtY5ZS7AoFsn2/A5IPKORq27ObjI7spYDzojG7MqV9Oohf++65gf2JSc8H9OQ1e+cDZrACJpKn6d9delJGzrVU7Y044+Aovi8dQrRoNtefdmJjkk3X1OoZfpd7HnqvB5tJiUNiQjXw5S32zNgvb1592wQ0eY46Oa7vuMfGziEzNuuEn+PzVGX7oy6O+Rd+1vw9t6jqJdZcAo11izeXcTPn1ouv6JNzfmtwNzJQIJEQydZG5pRFDDtThxAawDZu/+Fb8lslbjnxBkrHpxXwFeeH7BfjWDtmimVo9p3DlbX6gTTGsUhwJxOKAlGSFNjuBVZTCzpYIWWzfxX7qT6iuaDiGVCzZif/7ALfyZMsHK9ZoAPEDDtKq8M8ynvuIYWvpj9aILGzmp+Y1W0opn8AIDY9kzLk4K8aZpT4I+MOeRab9xFuCJViV1vJ7eDQSjZqklVEYivfn5+uQNisllwNbuvV/ItKlxAKLQCENfGpJBvOuH/xyNJxdqIzlMMZmdq3xMJdrBRPPerY7VUXMzmfA6QFEVEpCu28pQoeX82lgN0fnn1JPDvFVSkW2UUvozJVxS3/cq8D+7o2cTDE2YUuAeYP0mpBTmV+XcBs2TnEfgexnzUtSUN+5f6R4PtVDIwamuv2OXhiyEKZ2tPne3dwIymngrlcnR+2vQujiBVSTNJVtKm2BTx44qkM6LxkUYXYnh8nJU1z2x3BFSaEDFlN/wtmf45rtGx7Xuphx3BWVsScLcKJqylvSRBd64Cl+QpHHPyyXX61L8fw==s/WuXG2gAqNZTRWUdUAcTDhtWAch90N8ci0irQbTVlhQT7vBoFVkXU3Mqge2EzAs7cZ8r4xJ+S9yd860ppGRlz/rxAJ8j8rZzg3c8/pP6gPtnOXiIa5EZWqL5RvM5kgogi9ke7H+dS3X/T6bctM2dz8iAcxkwzLr+TM66IqdWdshqyIB49qAEEGEO9WScNVD1cwxgGEjbu+qwqE5jWGP5beiEP5Gpl/FRFRQD6ctsLEksie7vrYdtIUvf4Q1HVJGRlnll1/BRHfLjmf8e10oY/tH0R5Mlh9dPnHZ+tIRDJlQ+cVYkRjiWCJ1EviAN/Iw/t6os4F0QQo8R14oGUtjThrj3vZxOkdifm7lHdJx80j0aLT8blAuxCI/1yXNaGRcsnU5fjrLEuZIgNPZOzIsF58FM12tkQTaFdYuLvy6gsH12rrLjkdPG6imqhV8Rbg3SegprhzXKr5chWASoibIqZ+F34nP0t4uF2PlvUuM9/NgKuNwO4C0l5IbKQrwSHQGKEZzW5FuD36niX8B3IbADbG+AVH66579PRt7F4i2FH//YEKwxxf+1mTeMPO1N0RsTroIORHOas2UJg1qRt0a9ZKVawFsudDB17UOVAtjVQrZP4DG1E9NqFvQsxUSV6GfITzBLsIR68eRk1X0Qqoq1UoRz6wl/Ts7oGgFl2gepuPMkTusSSfy+ghHr5AC0zzC11z15z/4nFwnKtk/H7qvXjv4ka16rnLxUkSM8RBG46yCAJDb9LvQk8Tok3rCWagXwHcluPiRlFYfI+hgWN1zL4hdJMm9WrEgF7WJjQAQQ8BOfaronWDR74ew0M6w8sBfh274Vr1hltAKW76lvPA7LBsdl+FLjQZV1EVRIhYocV3ScFZzGZ81S2iCHznGTph6HwTDb9qN/HptLqZ+XLMufjjl+tCSy7uPdEaNzCJWq23q1cMIB7fdoIaI937ChEROLz1rESHMFzQzOxR6YMb4Glz4X4v0jNJudGa6dGMn4RzSOjJtvhX4+mqAc+gBOcygoFIaK3HdDwfGcGiycSUiAxQZmpvtO845KQNWwIx1BlZ2iORXednTFZeeT72fGt6F/+ohUL5BoS4s9HvEv3rMdkVXw+tVLPWMNMgsSuoFnILdRdvO0Znaac/oI4fK8wjBjyNr8CnZWE+BeheYSPpJqmbXvAeqvWilidDebxL7ccbZbE1Wmvq1JLi+Bl+p4lq7vG2k8jn7p4tqA/EugJcHpDRTBUrNzGlR29hJQNoNlBUJEfFQ0QIl9Q5MNoX77Hmj

Postępowanie Nr ZP-4/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ZP-4/2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl