SUM09Aue0QU62GrdUQUdMK6c3z1ObJOKabCncaoodjkgMIjBpLUkqUxCxoEw+WVULWgjiYycDho5ckYqzSHvVC/afk5o51LIcice5lFTmNveqELgsy9+Lbm2WBPmj3opcgnfB/ja69pEYO6la9MKNhy63/M4fu1XTJ4InZG9jetjdfPliL0ltt1cLpLAwVdeA2FuVRQaLbX7Un2//2/FPex/Was51BeB2tBvXTg6oGcXK3wpWQ7I1ovE/va+XaLTvjopmB1sw6ugirpLEw0sKan52UKM5woUStraS732sIAS/xJCfrbmgNi2CX/XR5Gw568245p2oe/hLPUPj9A0BbbhCgbYIFnL2j7nF0fshA9CEusKc8MERHXx+bo3Gz4+n+siH3QBmM8uL2PS988TaJQ7u7d70BW4qDAiieUwnSql0scYVB6YAdsZBWuJUR82EB6vXBpFaTUYIfjiCGVUXqd361y6dQvU+wvJyXuW/pqBxb0+l7/IfPBBvFYSkH0RJaxUBo2APexVm4kEA3gl112wPOBJkO7AznfEV41tZytBMm09HQJU8k0ESEIJ/9Opo2G4FAZLkoWbBXPPaUiFLGYLuSerCTKYbf0X4VSF+twVTK1gNZDk3JMpf1aHAtCB27LiVRt/9SoJeiVeqJOcradTQ9sGlXJf8Jpov95GtZ8=7AukkIrZaOusz5dFcheaDQY35l4vxfQ8k7Lw2eahStmxwOaFuv4SNlrYvwWi7KdGmUtZ2kHR0B/GRdXpBl9nw+jC+LFEXXmzrX2ksTtWPDco78NpFsobqWHqwhh+iihGhbel91Pi8IG8lLUUSdU8lfjWtXAn1v+AgOLHDfblKJRB3xqIyIT4nQesp+Reo/0ge6JsgoRk53omhEGPXjWt19H3JakEmQjq2Le98qNiY9G7gBay45gL2+nZi7fR+rlml6PqnC4r9mLsO7hyc6zxD0h1nj+fW944OsrXrrDwflNfjPh86XqDM3edJ6mM/ZLOmTDnh/+PZnxkFP0ZTdschciU6Jn11QLBaoEC/HSYszV2MPSyThP0+Fs+UaQOhEyLOiGspNKVYjxx8Ihq7ejtU/kLcR2rDRWgcn32ndlStEdKdItdAbsoCkgJ4Ajw4/ohbIfXW84OJz0GrGvxY0bH1bt/TU0WlIFbtCld7u4cTVKsMzTQi13I2CY1wJIosPic7CZI3XORcyffCN9BjkqaoPfzFgg/BtG7Aaum0ipaFxEmvhyvY6ZjMc3/zBz1TiVeSokk3lorpmMoaWhJlBB49nVoUIDLl+uKqOWGv+UEFFOlPP85dhm1oggGq2Mus/DZZcV9rjsC8hGGkIpWaWAyFdxMT3tPTuSLKnm9zuaqmJk=tGRQBN8FtVfQdLUXYgR/Oqbzxx2GcRJNhywwO8MjvqkznjYPGXbrN9LnYHaTvcXT/wt+ut4+sjcmo67ev9+LiclWkrTeNm95Z+XeC4SXQg1t69+7VfYdX2BZ4WqJjb0YqFh1keWzCfPd6e1x3BMMTQ6E0fFlxev+1vFKWyxfmbW5QjIyvDns1gffo/UnZxRbIlOl4xI2FQXVhUPnKQDe0MmV95KmTBMeFfHYiwLHp5zq5Gw567MjThzKfvdAY/+1CcHMMQxSwpcYRp0xj3tZTJhYyQNzReFlhrw7tBPvUAfHhPnYhSpxGOzdBY4wm+DqOVF9+oWsL4BjkHZmCmYm4ETd52D0U8flheKuKIT4G2bIF61bfKfmils9x4sdCJbwKpb0KJB0Bo1XfbmwnvPY+84yM5a/vkBpxDLUD96G3GV2lVrYpeyjNUcI6ZpoZ808LY/z5l0LXmxMwoidMKClZLWPQD8OVcIgZKirdYy0KWF3dpN3vfQU43jEE2rR1nw7pBbg6HWOJwrj4Nubji/gGvyKWGY1mlMeP1ZdyaeW/mWj9RQxkfa0QzWq8GxA27TSYxmb5nxNImyVanrUEvXjmA==

ZP-1/2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 127386 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]

ZP-1/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]

ZP-1/2015 - Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 5 Formularz ofertowy[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 6 Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia[pobierz]
ZP-1/2015 - Załącznik nr 7 Wzór Umowy[pobierz]

ZP-1/2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

ZP-1/2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl