PjsM3Q0uhm4VxPO7KNpHy4RAvKt9QmbC2ieAjNwNxRTmGNLhlA1pRvHPNAH6TmyNKGOwCd8j2fqZcGnvTYAN/aDGR5e8PXjBA13cSKCyYLw0sMvwOJIhOX+i16tuwjeOPQziOIxeAMXqRDVpGzelGjvAM/A10AHE7vDQieNa7evGgqzAZrZxlkZBgru/m5DTR14EpIk+tGAj0X1AhR0JvEiADleP5sB15l3LVM4BHlSYo8fsmJSvaIGDl4h3GLTz3qi/A9FslcOCtUn4QdCb7BH1AIqi6812YwZskBW0lNZJV7NnJRy5YM+1yhx46MisZtWQw8b13cwzba1y53bfeDP75RCWQnT1YmUzHQSqRKx/u05v/ncTpeEobAnfiat+MCHEhdMRmLy2Wwhaep1H/Lh8Ln8m9pdpR7SVC89WDuEBkveIz9iNSLLj0+agtsfN4wkLtoLijgM4E9E+xal0Mj1Wsnt5DDr3QDYWV+BdKWz1+rQ5Bx9H1vypry+ZvNdJPR2LzwjUCzBhH2CiLaNhkT8+j4THw+Mikv3DhUn+kJYBL3a46WS3fqi3Ikr28vJiBmOQUnDpYQbz5NNnglRuluDkWtxbWsSJ+4fflBinuW6Knhkt4eTMk1iFP+ZXI+7kuC3eEMquo7yxbcAkLogtTJ4gOrfoHyiiGQNq3u/P0Jr6GFgBi4uOqhntZbsZUaJMNL5WTDzIr38PNOVD2fsS+YkiYhYIH7t3kSY/jGWKAafQB30rYpTmmqlfgNddptl0HCX2qvNozKOHmI6M3n+NqIWp3/0WX93XNvOY6aVz81keKN4e8kJT6zUzv1szyZ1Wzi6py8n0aSgEdWmPQ5pngg==Tp07o4663q9pVWhxSd9U0EszcXp8GP2GTF93Zbvjbp5qux+xghmQcv/+CdtHIdHNYgNT/uSxJY+5Ff4lj1GQBn/WsSFEEJ/XCC945PQGbSZctU17/Rl96feWJRcfn5UxjXEpMasvU2jvRz9TIe5y+EgNxYOuCNyGH9t4lRRNPCp5TrKR3v2UbzInqdlUK29ow2gk2jAN2QXKmKVfb2HT81D0QrprESrI8i8KLY8nM889EoH1EJAbQQmq4T/cvuzF+DaKlOJhJrw5Ay98ndZbeEdRsEsWnpzl9C8I/lfFTnpcTBdSrR1zGppkq8azvXezPPZeSDAHwy9uwSN8n8toxnfIQfS2gfWpeCqACVYrSOK7eUa9buBSJ7d7DS4F9KxcTYaC0ffdNwsGlVoDEWlnqgJvtX/jZ4k0Isq1LkG/aqiJqOuZzXeZ+tNkuRP5hAyCoEm9wzl2qUyaLsI9Oo73MY7t0tT/bXCJeWS1w6CNhu/ailBh9kqo/jI8AF5Murf80A/S0GMg8zuHkmjFdY5n1WOGhDjzgPC39DU1TVA3qNy4bOypeaJDo4HYBugeWEZx9+tNKkL5llwYvM/vwxrYfA==ndqwl6WHzOnOpNVL/IrFg243Ee+bgDGjv3sKz11jJlqxpPrTFVOgC6JB28C/ikSIlM0U8hjg+b5SqHYn91NK17pVn98U0hRsWwzGzOZWb0ABqpirPuoCMSAAcrmfaBty9iSd+pQtbxcwwaZw+MAF6jMI/KQCYdJ4fpmTRP69T6I6t2rzb+LlBIM+BsS7i67Ld4T2h5jntM7Dd6AsNwUxNhdEWtXUHCOg3t6Iq5Fs4pSwF9Z4MzvUqxI8e6rdz/DQlY/otRi+KcAs983UOiMqtGTKmu5uwhrPJNeETXymcAOD/wEIVPDqhxS+gzYkTCrdqXnyJIuE92N5kkb0Y9+5AkKnfCVtOUCPpznPhUqbsKkq/5/mRb8AxxNqU/s5/LV+Q/QSic4BeKb+cUufhRViL5OXOstmYkDbqZeiWDmuEiLs03CN2C8eThOz5TOX81V7gKGa5VahgALBfsJHeba5bSG2s3NT/3f44PxsVjeMWuE97Bg83OzWIvbHlvDJdTE/3Ew1JE2J7sReFADKtOwTbXfuSrUq5Iky9G0SD+ucnxD5f8PvYXZGVSfo+55ulg1vtsyi9imc322JvNtQw8HpmUfPJTJhwXG8Tk3Kd70hNZKeDG08bNNUpetgL/JAzqZv

Zamówienia Publiczne

09.12.2014 - aktualizacja: 09.12.2014
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
ZP-4/2014 - Ogłoszenie o...
01.12.2014 - aktualizacja: 19.12.2014
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 393528 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP_5_2014_SIWZ[pobierz]
17.10.2014 - aktualizacja: 23.12.2014
Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją systemów, migracją systemu ERPi migracją danych oraz zakup i dostawa kserokopiarki
z usługa serwisową
Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
SIWZ[pobierz]
10.10.2014 - aktualizacja: 17.10.2014
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
ZP-2/2014 - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
ZP-2/2014 - SIWZ[pobierz]
26.09.2014 - aktualizacja: 24.10.2014
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl