euxLUH3WSJuPcd/L7DYrGm/iYPnEZExVSf8X4VK0UxOdv90lFONHm8DreOvLMrgHkM6Bvde4T2LVviqfOh2Sip+JxSuIQnxkZlga4GKkIJ3F+GEqfrOawlaBkHG9aXA1eaU8q4hmFwQkJR9k8dFnE4cgL3hexsA3fhDP1hZaxfwjuePIJmtnBNrufvT7AELGEYx3h29ocPd/vVRYZxXA8CP3pgms9TTxcZl3YJJ4uPxsWDkWE+q4Br7t1TrmSM0fvBg/J2+kr3OnnEy5kcwXKZko2OVhVs8PLjfsR3Y9tNj/MQiASkicZVIL9X7nckJfLLRukIvLRVRp+RzXmruMY3wl5XbXRyCnB9cUZuJTwVDtTUfnCSk07sjIDsyRt7/UvybmcEYN8L/am9mk/ij3w0iwNGnMdEarsaEgsQ95Wo8uMdDSM6XW7cYVBY9rk+LEBSVbW4ZSvZOZ9wKO9XOcel7iqjkZmvUvQJDFGZQsJLRsLI916O2cVYH3Bbbw2KjDX4XSepJNKAmcWG1IZqkHUUa4gsWLU8bvt8wBxlfqlRfoWi0RfXQLeotyyuAjfGdU1K+C6ClEhZ/I7J+Yz5d5N9hrNFyyJyMWIeepMXVVEceOO7k1dgFpuv4YtyNZyhgqtZKtX2RAeN42acqs5VCO4/XHVk2mzfZnhoxiNSD8YZyOULAC+Q721w9NErbQoOrUbtYlA0ugfLRVmvICLC1SX0Bdgrsd/IxAJvuheBeSVbxxszAiwECL3IURNPzW8XdKVNNAit49Zf6GDHYIts9DhQofurR5oIToKloVQOO45Bt0WW0WrWhclPA0M7vgtL50X33MO20I0sNDA+NB/hwkuf1cfMiPnBnjQaZ/nl+/g6hdD7wj6fakksmIJD949l2YwXVttZ8sCpse4sp/KKbeJJrkG9C+s+jjo50TSyPb5uToBZ/8wJaIwIKi264dienuSNZbvOHmBGIzX2vH83Fi7l3TOeS1ifwVJQfOMdmsNh0+tR0hvRqWcFbwylEp1hlQGSPGp8MjdlPZMxAMcICZUZOq4e1z5Z8SZbXVojhj7cVPwT94pCCcA3Zi5whSQ+i5n0fe6FpPbwb2zyPY9PL1sxdE5wXodoVbeZr52GQaCIVyVaiW1u9z2JebCIxu8ahQeQfJblMn2RlflFB8DrL4DoarKPoITfGeUSRueq/Y1zbcSSO5T8QBJyUKT9mgPNShx0r8GLgPLVgmRxCdW+iFbpLcIhDChqa+lc421Q6R1AbUKlzY8dFhvqfzoEQ1BMvAUGeZXdP2BYHbQ64Xy3S2ZiYPsrbWTsZmdnYRT++HYkmYUceLT/qY7leHa3eUmu/YkemUlL+tTM4HTuNp5xgQlj/m+f9iZDDh/TrvBi0B48YohSjQ62jnUX91RkGoZTuhQvSf5uYSt7eij/GocEHShnqDEdvPq7euFczfzE6YMk1BrsVLxwBg6roWkJ1fExI4jcdYSaIP+972aegyysXdgVg8tKoe/4iL2L1whYsd+Ribg5j2W2EuD0mg977CcbKC4GKD0n2LaTt+TSv4714JCS8/Lcujgl42aI09K/zrBBk2UILEHWZHkgmTRB6w9XhWtLJcRp0SjOlP+byYJCUC4A==F2fgaRsLB6kadJ7opXmkqVZtpNbAGcTVEh5CO5JHCVJTSClE83WGzUN/wrDu7kQAUwPXdHBWM7+SGEo91iZB9ltSozAGHnoy775PyGv9KzEDvPT6c1LHoju2296P4A226/w13+B0iH7EgOCRFFgypRhZPmWC5iAT/7+Mu0/3DQzfSi4yRE3jEsguJXvaWGfQZ9+UaCw3glHjw93OzQG1B741SXY+MVVJBhjpmZxrYQ1uyDLGAawh1Zy8uTokdFR7wtVX9lGiab3sVJu8ozvyFR+J3XCk9IbKsqUtLzyqXvdbrPjPWcp/qrEu6MvdLbt3tJRV1VQeWBQi8ZlPBG+ZyXVXF5ku2BjkGwoDce1/sFNN4wCShohFS4OinFMpmaVLJkzsqwxzCUWgfeAn7+dWGwpZTS8+blmmy/oaFvECDNrJvmj5Oa2BsvokboZ02hgLjKkRqSr4x/A1qN6B+C3KILO3ieurWTGhEoG0bkvZAdxxiAcNQxqytboYMtNfJYEHvvd9c6WOD0iJVum2iqHSbDNWLm215cM3tUQ/NN6CCfpD9M/utri8g9qNbT5UEd8w/eSzGoOBO+PFO/iUatGWiw==XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0XSnoIzp465xVDMgtYz+7BN5jrVPGWQn6ay13miYmpKQOF6OCKitQu+Zv4RBA+2xfOaMK8Z1jEyac09JUhMA75i5xDjLzSTOn3837OlM+0+S2LMqXSRiTt0Avr5DGrslfyXodHorXFe6eyjeYs4azzbaS1foa91Av0wO/sWhsrw3sBByoAAZTlO0Fhdqa5tsPQR4W/7h7egNfAGA6k6mKbybxcPJ7uTDsx0I2+8W9GpXahOOh+vvoVn9I4TAebkY+h6DPOoZxAknOTsbGrAXtK9gQ9N82p58WMuDTImd5FOP/jk6fJzYAqYPlNMCnlT2Mh03JQhxZMgYQIw2jFwrD5vBGi+PbEc8jGYVrcbQY4Mjyw9I/mvRO5s8kAjukT98wWksvd1qIDlGPlZwcoH4o4vz+pthnN73ngOhtBfnco32bUgFLh+eQD9oVZKA2eqRMwX+0s4Q74lKb5qEuS2X4vLqRhUUif6o/ivc1Tq3OYzugQo3w6Ees7D/5D+FLw5z6pVH/oQjc1BbfpboYm/zu+Hz9OGk3jdqttwA4KpQVGMwKSSkl/Pw4RiAzqQQ2lduRSta+BJmybUDfhxpVcfXD+2c/RTzhCF+j40W+txXlApqUZ/5zkStkGjZQMeHQjjF4bEEUEHB5OVVWRxM4TQfeJVnSS5EV48ZqtRrD+V+F79pA==

Zamówienia Publiczne

20.10.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-6/2009
13.10.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-5/2009
02.09.2009 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-4/2009
Negocjacje bez ogłoszenia (art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 61 ustawy PZP) na opiekę medyczną dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ogłoszenie o zawarciu umowy Postępowanie ZP-4/2009 [pobierz]
05.03.2009 - aktualizacja: 07.01.2012
Postępowanie nr ZP-3/2009
06.02.2009 - aktualizacja: 07.01.2012
Postępowanie nr ZP-2/2009

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl