jdWP6kRlMSqUYH+dkfYKcm1t9RteiJq35PwbQHqS/YO1Yzph9rmi4PtnWAUVBxi+UAQEN2uTbDdY/mmpBz7/T/iJIBhyNQEWvMFQFb38e7x3ts2sYCLJEMhF9F5LudDY1tklLXoTjIqKDnClmNZ+/FPrvdCxLDtpkCz5Y/MYfVsYCAUHgU6SS5Ar1P3vm8kAeYnEcMrOpcoTXVe2E9uFYMbd3NlvJ+1hXakmgNHrI3AQ2s414SQ71Czs7/VQf6fY83kqvBEF/lfg3TBN9/V9yLvDfb34nSM7rib8NFdfsKHi/X3/g4ttHn3ecSEuPjyeZNhkhhC6WWwg6xRlSuh3RtmYSxw5vHE2ifJkzpBKIDQUQuAE/4DfBTEtUAb3EuLCACUCfoovgPtsPiUcHMFuUiF93jrG6jcmQ8J1RY5KjS7U+UtxRc9TVxHfV9iWwWnVGJym4LVRoVXzruhvfGZKOE7ADr7DeX36fqfFEv1wTEVnCQIIWYfl8v9QRGKVXr2kZKgMRHVphMdWtYHco8GHuww1/1um4ikDwmtVdO2EG9YErRPhlE1OvZbP/u0saAi+V9L5VvTQZyDgyYrrsjduOjIBKohCDFJyu4noDbstok4CgxZtfkNK3LDF0UpTfFumoerV/o8EjfibRnjODQy7vLwrTFH4p+naZuRbkIdDE8z4xAxfwxl7dOk/eSLFEcKv6rxBayYMHqnl+ZJ4AxUVA/Nr7qGk25kHQFxQ8fS29trBS1QAMT6n5m351eRIVE9OJBxbU/w5iKWHhX+aBpk4OfnxNHXsk0cQk4J3NaBcf9FFu6e+G5JSStIgUx59Oft6/GGnBiBTt3QyAicsaxxQTqlF4ynyQBZb0KGHmFBacH430EbjyWbQXMsFHEAOiBK1LPqnqac3EyciqfnAxReH8ss6946J9LrKzF3s6H0+uLPKW0obGz4nJZtImHFkIdVDfMkpnYcrmDWdanp3iwnQzuFy5jJH6BURJnD5D7DLK3uQcxLgxdBxjBDfF7I/Vw2JcgoF+/grtHVQPHTDDCrWpcFKVTYLhd/8QJvfQ9SKp/OXtQIKLc5A7FooAw05pd/Mst46ghHC2XCoLMkML1ywQns2+zN7zj/SV8HcX6koET6j/uLqErAR38e1QdUuAlLqg0Re7NvGg9p6vCSisXPTWIjIUBC7z0vMwDmAePsp/QvgMFgEOCr66yd2vBpgg/tWUux9BTwGG/ZdVPsT1mG/IoPpQukdaBuTOv1VGdRkxZFQ6itnx8djuMfoTyldeKx2HCzWt2bwxWf69Ijdw96gTosoBxCJ16GtIVforrWq2dI=pBV10utjC42CqV5qETlAAAHtMP5keramDLVytfk4bjlkIU5gjLXiPfJ/wlVMREe8BaajDW9c9bFU0CvZQNwASRsnsb3aqyR/ypRDG0Dt0Z+WgWFfdw+T4EzT8kn4GFKaAnKdWU+EjpJ0dPBaH0Efet1MGh3uX6q4J/eqPXxT9V81wUjhVPhGHFdinUgreTLfeGYt+vfmfLTjUZUsSfb2nOpfULcfXRpr0x/zpE8mVv1I9HOhv32rZIlzbA3dxeTNoP/YP9mlnN1Mi+mDog1LQFjEVHs+KZW9Ed0W6/scjDc9u8A5eamFnwJfZnZviDNJslqmS9iSay6MNcUpNjVXK5OeRCvj1tRvn6/GrrcBRZED80rs7U0W4C+Jog8Rz7cPC3O7ZEjgYroy6hZgyXNdeNkeS1rHIUf2yyQBZjnrOUQ4B4opeYWeccB3XJLGiKcBhgiQ9kQXO2HokF03n8/0PmNQvbX30ic0r/9mJ2yDWcvNAdpehUWnqUhtSoqX3HQSTE3TNsFVjo3N8qnLg5hCYx6DrKzSBFc80Ggm1qugKuJ566pRbzY4To11qeXe4AFguXt6o+EmvR24W9i4/fXx/4xw/o7x1zlzybpcRQ1muiiQ9nuCfPVm4lNUCUo3ELNFqXDCnCZwZ8NhqKwBccLLCteVRK48frW3MZXvmzMl86ZxisKipnQqFB1y6Rdw5M/Mn+Zey3EJMGbcMlz0hTwNzHergMgp7Ziz/ifjbJ6qWaXj8EN+UyfDfy2ZTCUdOPQx

Zamówienia Publiczne

26.11.2013 - aktualizacja: 13.12.2013
Dostawa artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[pobierz]
26.11.2013 - aktualizacja: 13.12.2013
Wykonanie kalendarzy na rok 2014 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[pobierz]
25.11.2013 - aktualizacja: 31.12.2013
ZP_11_2013
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
SIWZ[pobierz]
22.11.2013 - aktualizacja: 13.12.2013
Postępowanie nr ZP-10/2013
Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych katr płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie - Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
19.11.2013 - aktualizacja: 18.12.2013
Postępowanie nr ZP-9/2013 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Warszawie
Ogłoszenie o zamówieniu[pobierz]
SIWZ[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl