KTkp06JVIeOQFAeumaza7ixyY0Cuun8Da4ceTofSeQjWmjb8vtSQTA8eDZrJ9GN1AN/0nLfnOreJ6BJ+itqbJo+oMblzrmhCIMdvUq90hSOzJbeNoEz7eUiAJ69tE2DR8g+p04y/YSAzUOC039FTKfa4TqyN4/6RqX+oIw4EmKeegKTihP58h9qhVKfUa+pgE2/c5hHtB7zQ3gho0sv+X1wxiycvgWLgdUoVVMQMmS0mfvWHkWsZk0m0eqjqIg8BOeMo+H3eeSpHiJtcHvTwoX6vS1+RnTl/YBM4eyOx41HkdnpJz46svK2TbG52AncAfiCDZDAIz16DVdmiQ2WwWYJkbuhmG/9lTcfyBkVcuHfeX8cB5NYFCH4qoN1RnGtzmusyviWj2ZZB/CAe/HxQ8ATX/KnOc2eudPPtxDNEqxigJ91cXTZUiPROBTJrPP5rW9f/dRR3wiHxkq3aY3hBNaMk4dcfThjPOkvlbhkKuZwaq5YXAatRfxItzDQdoJSYuJhHvdc8qhpkD9L62gWZMW/6/mTjZ9i8JfsXoqMQRNgyHMmdpB129iAoyrIiSMZNGh0s7agBzSoJXkpUAPsQQvdfNqTPeI/9MsB+a/s1t8fhnR/yJNU/NyoH2tJ/roG1ZDyzOZ8qXLRZHHcmRYztJB0xGiPLdGXLnje4E8dPR/mXr9BVQyOZEyO/63R+3hqUBVkc98U3GyBxCcHDZXqmlSjzIg2f74Rq1yj2hlkeIdQjprhpDB/4bc1199jtfF8/ipWmuMERMVE7XpsFCeTXXuOpZcS1bMSO2oTCmNKZajVsI/uG1SUValKh5QykNCjr2skqt5jBvrkhPHMD0055aw==zBsWpeJpzGTRdEruKyInnb2ok882lKUFxx7y6Dn7gjK7o8wZ7l32iTeHw12rC0xIvGV5Wu0g/fXFm7ZfFLcEq/rPvWgKdjzdDVRwM074IXFBE2Ghw0Xgx2MIKsKlBOihXaj7+lbdaY4W+ee+t9ozwnKCpNx2zQa4igy53YxptrYDT3oIQoJ1rlKAX5Ij/VHc05BgZ1WNtd6sen5xocZPfpryrVpUdzvT1RAJcYbku3Rpwl/NYl0Z09pBBFXX4ms30NLcMlzPQKB9Ba3JEQmMXwsVLJPnRHbSA/ujSW27KLrUvMV71qIB9Q3f+pyMS54chjLKcuIrKse/aXlFIukP/0T0+nC0sqE+81A1E3LV+3MGLjA6oqfDnwWmeabpUh0Hs4Bui4EJ/wzWN7qrsRK0oRDVyvP6tNCUWrDTvXT5UD5p3G/dFJxpPi9ESChHu9c46v22TbbLyGKk67Qcl+0LmHyyhN68PvshMtG74ELwHmu4vekqOBkvHSeCcT1dD6v6G/th9myR8+wKx4Rw4otHiR1W4yifvWx54j6X9OEUw4WGrKHYxC/P4uAuF2PDJvKyXRq2yj2Ah2YZHM4v06Yhnuvi2LhqJO+RGLokyViT4oj9tnvCEWL/TmnkOXpOU/sZdL/HJKX69wMtA2xwS/zIPM4TiI1Q2aOGczF5oXiMYBQ=WLgv/sJ7dIceaR6Z7iNnT5EMQ1HLXaNv2E+CHXiHOO71DK6FejJuREbmDygTt6zSvWgURdS0pjnq1rpi2yJJsPNgdnMlKBYasPain2iwriYT3w7fXNJYJQOA59Ivvjwk8mpiMZYzLGAxjiD3XWzNczvS4Y10tPJlHra9Kir6Y62xSFZL5lhtxrORMM4N46hM5ppzGBokTHxgqD/xwpgAxZCTajypRWT0ai4TuNwU5JdfWXUk11xTQOiwOD6EhXLGF9KiK2o30jqL8vSz6ayTWlruXJL84ij/sKIJugRYX2SlKVqeVmINGWCU5KcjAV5bDwwSjAAWUwn8uGTv6A+iJSn6c0yJd67BbU55z3talAwQqQ51NVOyGJcw6exHc1k4Zm1hxMlbtgEMHwAFrHovx8+1qs2ZVvXAFAtFpK38Io+LHRCEOz3ev0uuYq/0gDlOnBeVyxWKy+pDBv7Xq4KLbw5dU3fksY6TlmGHzrit0nbVVULQxGZSxYUyrjOyGIQQa7kE0MJlLLHYAVKBUOHtOo9rEV1NyXnP4S4hGKwz7SVyZCIMDhIpbxWinavfmBJmCeKhbek8/0GJSN2p5Trv+fUYL3n+I2Vl6unR3o6e7zoAAP5rwP9ZgDV886C9Ox5rWVxckdg5FzXW8smjKYrsD4DFDSJhQThyfV13mcHFCW3OIiPFcg1ARS5xB5dxwY9SQpR7vMFVVlTGzPyCTcZATg==

Zamówienia Publiczne

01.07.2013 - aktualizacja: 08.08.2013
Postępowanie nr ZP-8/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych, tonerów i bębnów do drukarek, faksówi urządzeń wielofunkcyjnychdla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)[pobierz]
23.04.2013 - aktualizacja: 14.05.2013
Postępowanie nr ZP-7/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
12.04.2013 - aktualizacja: 23.04.2013
Postępowanie nr ZP-6/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
10.04.2013 - aktualizacja: 10.04.2013
Postępowanie nr ZP-4/2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Prace polegające na dołożeniu dodatkowych przewodów do instalacji gniazd zasilających RJ45 w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
09.04.2013 - aktualizacja: 25.04.2013
Postępowanie nr ZP-4/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do końca 2013 roku [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl