sDjVCJ+cIPp3OknicVKyzvyKUcAO517wsZb3LRyCTpz/ot/zfJETM+WWAqWcgC/U7zYMjBITs0srg9yjiaycW8NlAIzy4xZDb8Ji6IeMAIjHfNZSM32ol7U3ibZHGJm7w/0xF+t8G3eVc65h4BWVvcxTQD2e85GH+bSuCarKDZfK0ivSAaD2Z5TZfXNqfaXTfhfOIJybBiE5Bg+At/M2DyZTTGOalNFPgTQdEc6ti6S1KwFl7sgMOTOY2fc9WTRCiV3Jea1dQYo3/U1e9lTf+l3pIXyIjZ0iwv4Gq94xXspUzxvu8CcCf+o64n+pYksOf0tGWdRJDfZ7qD7WZ8mrePnaCVoOQw+DGX8m++JDQbkWkQ4NlGyyWWgzWJNh2HtRuA9dbr0oYmu8RFDkfc0Z1vINMylf9lALtPmM9k0L7t1LakSxZ7omsMPzCZBPocukVc3wCZLyLW8vVIFh2fVqIbd1nBPFz7fXW/4072HBrKivAUqNzj4TUy31oQpqaEf1czHQzod5YVZvyAP073rA0Qk+0sWaw/pqfwaovbKlFikAlY7/fMmfdN0+lu+rJK3xHwH5ZImnEIeVU7X+XdCMiO/9xdqtWePdk5UnBTUTpdG2FbsHqTdrfXnvCOhlHfxgJHg9d/TWckVpI+g2Ro8bEKiRNg2Gz1DkiVGJoOYl/MiN2aQOK4en3yDxfWNgfjDYEpaxTpx7sdlqRbSYA6EyGqirD5FypujyYZVPL1PF1IXBSwGZcbnK6K4S+LxYAr1IjwTN8mut9sYvAp5IJWgFbZAAniYEnkX+NOdIlKUk/PAuf5oHIY3x1SPymFoDRXAcY5xfmI2Kz2Jt6lwTlmTWio0I+iNWLVkVaig+HNO/vY0Yh/IQ8b1bHyHzeNDtz/HVxpsyb8iRTwXcVuOFkb0M/yAsOVZZ/EiuwpJkH1D8mtaLX34X3r6NzkeJ9CC33qbd+KRyWoz37Fbjh4PVtNbcCHKCjRcIEzJuQuutGy59re3hCGpeyUXUjU7f9HnOixuFjlEQ0ZX81VpZnHNPFBxQx5851yulCmdgisBxhZsmWNF/U3kZ6jFOca7YkBuIjTGvZSWdds0qB/f7VlXt2shh2Gk6mWVhbs1aLOHdDmx+fjGrSG7PPRHas9smo6oraSm4y/enVtWPE8bcnCiO3uZfUfJ4qNM76GbN29EmA6GQ+8I3TkQu/Ncbytr78WynppfzPio0YI709axvTlGLMA0SLri3V8wRPFHg8LBDPVYyDT+Z80ZFeYbNI3Lz0zq8McaMfpEcvWtEbIYEwionJmTwQdVHuVRKr+2YisT6dL0Yhm2jAj6py+aVckZZSOrcV2nlzjHwDYqg8NBUK5NY+hoek6HboSCXaLtQhd9B95IcZ1oIJ3ZpYmztEJISteWE3YBet3fRqKcC70hKYWt3m5bcIEtRba74rbqmB21kri5xJko=7IoE/3Ln8OGoEgYC1WjB6KiD/VjWftgzVRp9YTQXKnDdUL2wR/a7z+nr0ULbT+pp5u0/DTYJkgCdfBknhFbP41LftGCAOn7D8KwzjsdAkCnrPgFT5Lc7uk2/fHAmtGSkBX5hps9fm66Rh5HmVwlITZ3Ii4wxoxW4M/AEOPAPfzgfek13OzWOd/+GPlGqvqR6b8gD6qbogzPYfWOGy/HPLr8T3FkjtENrkrTxAOccN1UW+0h/JaXn09S5No4QejM1Y4Oa0t2TYHg+Ckz/lZJvM005wvT+U86vMxhin/VnbXMlVssxEL/uro5PgNidzpe4sUBnQMcxHpTzUxK7yKn2wWnaeoD0Tc/Kpsco1xpVR1Dl4itkKLQ/NuO7+MSM04f2WGaXRh/nVyxc5727zqo2xQiq+YBWKSR2ZzLlMigNe81tQJyCX8/e1BSqfUSVnGmsdAl+Y8lmfrHJC4NBUASiXTV5Mi0qzpXIRBNWrZw502/r4Yiz+NGJgCYcLJHRbMWIEhDv4zO9FntA6Ys11RlZIsftbqZ3vfuc+emO2sjvYHKwd49dO9/Vb3UB8/FdvHN9HPfWA499pWQOg3jL2ngp2A==

Zamówienia Publiczne

26.02.2013 - aktualizacja: 20.03.2013
Postępowanie nr ZP-3/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
01.02.2013 - aktualizacja: 08.03.2013
Postępowanie nr ZP-2/2013 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane polegające na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]
01.02.2013 - aktualizacja: 01.02.2013
Postępowanie nr ZP-1/2013
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Świadczenie usług pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 roku dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ogłoszenie o...
07.01.2013 - aktualizacja: 07.01.2013
Postępowanie nr ZP-10/2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie...
07.01.2013 - aktualizacja: 07.01.2013
Postępowanie nr ZP-9/2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) na pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-9/...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl