wXmaR5ShzbQJ0XtTR0/XZMzIjcNmogZ1oqJhMi8lyxtjqGajJ6czbS126L2vbUzQl89ypfzDgKgmkd6LsmpW+uDcyhZX8Qch2nQet/WDELOYsOZeluqXEJhh/Plu/TTYKSnreFZNddF8Mk81Ub8cR4WzNVTUQP8GpmT9wzXSsok3EY31/gbzA2T8oHVWprhVzaI1DjppUtwHDldallOdZgZRZFoib5rMrb68/wNqqjNL+VgHYBeJ3uWArCqgIzzGlpyO+PobWSpkfqeRSwNOGqxYGOZldXBKmRz6kCDoocwuW3ALL/oRiAHU4KFMiG1drKstBGWWfmVvLONjVvpVX1wXPumN2YHIx4LY3zu7ZkpHIJflDJvOISyrw7sQVb0ZogIMbfS1OoNO6ueyJ/KPr+YMcYBwTNmjCZhBEm8DlTgdeAN9rCGbpjXENxls8zqYAZ/SmrmzdGUYYW2ci1fQwo1xrKZ45pkmfoAY3ZmMSDkyXmS7wO25kUIvccifYy73GvdJVDq4iCH+uhXHsodb0bvNCxkQtToUn5h4eLYjaXrT2j32nuEFIPEe55tnO7PC+/EQsNv4eKH4bV47vrVX1oK1KzhEHpHv5iZaTf4jD4o9KtUAyy6EX8XexugT6pbxBZnEKmrn6g9qpkC+8I3ZRfWemUct2+MgHVl3xaDrY272fJbFI1JjGwBnwE6qe2S0kAi/ds97/Su5vNZrYjm004UtI5vbnIVsMtAK9I9etr0yK0ja+L7ntn/Te7vhET1fC2Rfq5DArHF+F74h2+UxIZFFKx9M6keZt/6pz2AqzDfmg1GXC3EOAkcmDzADNvEakD8McXXL036Do25IP3d3lg==s/WuXG2gAqNZTRWUdUAcTDhtWAch90N8ci0irQbTVljq0d8nXadGW0GOF3YhgCVh/kBeBx4TjqclvTocySZTs+o63Yteu1YOHFbZvwb7b3Xgy039SigaXUSVKjXUPJp4XVxAUDIgLdo2NnDOqi54ZUoVOiC/p3lFdW+nkoqZzmGMNVYNFtCzbjQlkivBL5UN+E4nvAwwPFCv6CFwsMXrjTz6K4sL9edgOMuP9ZDzXSvOdSg6yjgdeJiCAuidOUPXoaUBKGUtoO9oleY8KvzS3dBF6MLlX0NbWNNw8qUT24OPEKe/7FC++/YlyjaQCPy1ZcnqU2bFPBU7sKLsu/THYxwKCA9upG3FNHwtuAACOs/RJdhuhXIeyiX7UrdJ7wjyc8schCbJ4oKJazNy1V5TU0maomBR2fFmBpS1cVpxvgb2fqvjJafkxDj5KLNnXjihsIjpzEM+yeGu6M4HJyCEgZqAl9C1u9suiwQIBWq2l/uB0Pdahbd/b1WPkeFQg37+dJ/140VXGHNH4KLvp7Si4KyK5EFE1S7qT7ItXM7BYi5PFbvs8WahPUGNNiaDERWKNRl0/hDWMDSQU1vZEBIfRT60uAizyu71NFUKvI9+o5uhfhhk++LG4F+jLznsJIt6Muna3ZuAU3yv5abtUtAywmwRwOUti9tkAnYsbOSBfoY=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0VkO13PiTwUDE6EWiuSHAXjMIaPosUQRKdv1islFkVFbO5Y02TfDamubht5FUcfPUohH6/DX0vvwzDBCLfMUtjjdlYMrVQvYHqSEnp6Kf6w1GQK/dtKFYlByj5jzfgC009P5OvIzuLr053oX3/jMVZcFaW8KqGHWfHccgSmmKrYWCdc9BeB+fTCBAwYo5AM3A+Ca7Ing318a5c2MNpCEIHm0vtRf7fPYX6MQ40ko6hEPt9a6XqWrXG0kqyMD2mkyfacELmNdq7QN0DAQO8aUqoAHEqJP1j9hsi04QwUoFCnDQfjjaEf6i+v5RIg2nsjgpNh3c1TZ4HGWIB5hR3hktIgjU4wYo9gPKcNjOAHONhvBwWVVcF8gKU+WfoF39svqwQIluhz1D9PmQknZfJ2xPLKjrjz+2sRWOpo8NY5Jc4GWhC83Yhpf9JjRSSXwYG3GYCTA4xAyr3s2qrWNu8iYER/28eMHZuIUNydud5e6zKRQ+l1EWd3Xsu2j3aSOQ8Z+DlOKqvPA/u+gxyfCuZv0p+66PFqUmMo/KYYkJQ/cPfJpN1anYusIXcWu32QXuzuUS8Mnh9EUOWG7OGexmgiegwcjP1DcCSMsAFQ8ouJUPejftaU01rotGHeMtQ5kYkfQFgfM4dpbkrcGBjdk0QzisOALxLLv+r0w1rVry5cA1kBfqFLMKOkbFA7WFNfMx6LGb8tYlqYcVFA2m7RJlQOhtRM

Zamówienia Publiczne

27.11.2012 - aktualizacja: 18.12.2012
Postępowanie nr ZP-8/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie[pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
23.11.2012 - aktualizacja: 14.12.2012
Postępowanie nr ZP-7/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
26.10.2012 - aktualizacja: 30.11.2012
Postępowanie nr ZP-6/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie kalendarzy na rok 2013 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
25.10.2012 - aktualizacja: 22.11.2012
Postępowanie nr ZP-5/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
04.07.2012 - aktualizacja: 19.07.2012
Postępowanie nr ZP-4/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl