syT/oyMi2CA4h0kNPrt+aICLiyLZ3tkjd019nsFVALUuI7cREQ2oofh033mKsB1gueWAX/R8hOvPJFWCN+YDEDPVf9dUVMk0Hwj1fWRjBQvUCOoumwtLhk1ccdHq738yTA4SNI9eUFwrIIKHCOgueN/gIUfeMo2YMtOZpzTsXGq4xJof/PznKyG520ekW3xccF9ybFalU5xfHj6IAOfDqTC+mjyFRgBRG2+V6sMdvmkQ0/h3XrGg27Y20KymG6psxZ5onst91vU+bP5aeyW4UbDKjDHyrcb3AcUul82zxww76oi0n/3RT48AJ5Hv38uzIQPQncgYCcFXdz4RtiixAc0rPOO69+G5JsxqY0/MdcyFG/XlbeBs7TVYIy8EJyZibI7+bTZ6rEKrHo8YVqsVvEZAK+f3OFgeWZERB1XVfNk/fMQwtZAzuKaEpIKqPGamFNOQbzr0vD6e7htU4A9htnDtyv8rJ6/fda9x09UGKiTVbDoUU5K9MdsfBlKBeTyoirb485CcF0EbcUC4mub3No/xte+fsSNy2PpKt+ZJ0ev7q62EIzwQ+8i41lZ1n1dH7Gg47SkvP6/WNplcwapuPysaxEJQQjBz3fMJ0BTdIgpFt6719OCiAXfj4Ykiz8mv9aC8oTGMogmoeMa+cuYeZT0RQgq98quipfqcbL4CU0vEqpFKjpGXKQu2bR90pD4ycYhIlyL1Gy9B8ZwX/yOZFz+mNRNQ5uG8rzFEdx6me3ynEGy/v7FfWvpycJG1iy1C4wmBlckVLHQg2WVSS4XUlrQxVXLAuVhQopQ8cZQp259XAXvw0jFxCsCr5JrmZ4nG/X2PcyOq2EXOnHyjXuizcXs9fcUrlS+M2XIY+YD4tsg2U/Ln8vtxGLq6dLH6SmFX9UfSPSWQ6+IP8uY6X8/aYUr/aJnZ2J4+rjknUZn074kYHhD90QQBA2enx68QCkl6vYes7Sx3pGD9iH6dTvcmy9+tG3Y1/aAcxYu0pZeMZ8ZjogySCyrdtKFtqeUqfDz7+2MDzJ/DjHmOHG/ZulrRGeXRdxbiF24/WMUbj/YBqe81trz9Iis1XwdZk7qx0096nOKjBv+OJ0f8+XADUXZgvTeRKc/2iu9cVaTU5TFRYu6cUQ49XrvEqJVVPsSkZr+j2fxkUNOPN9I+Q9aZ3fa+NC47rQ+uFl9RGAevMcY0Hyypm+TmKQOJvjTI3ul4vIBZmsIAbQNgTHbideXUTaG85mnCiPAWenyN7RZpKTuHRiEuUB8whBFhKj6y0OniT2gsu8Dw5uAD6SSsEbQW0//TQS0wZNxI+HhqavTOWCGygs+nYje4ZKVh5luzT5KLmfhB7/2JsJ/OEkWywhUHk4Kk/Gb2UKumP8UgOYxZi8eu59vLyWk7T17jFfu2Es4PFAhhpPin+O8ApnYTOd6LJtMCBBXR5NEQYFfUROn8IiRlFu6EuaZufRZ43GZgBipnJrnKDvSul6UXdEfhVqM9ygcRmwsfZmucvCqQHv2Mg+UKcdjwvbLJUEJaulDHSArkluDWIalXvn9wtif+I8eFJdCoYMobwAnxMpcfbNI9Iv+Qqwukfsn4bTJxEpOkQf6gKmJ4g5O04RzfzISZXOWDdrE5/Jq8Iok52/eBr/qsp/BDbmE8IjCufSURXvyUy9JbyMBFHoprEw9YAbkoJDsG6lbCjN2D6Lvi1X4NILkMOXh9eKjJZKL9eLCUZbmK2EeI0xUIZfRGOv5al3u/3mtBDJuwSR4oIYmcna2nqOyWTYuFr4lFAzHwrpdizzjoLWyyJYoBvFoCbiT8iD044Vza8jfeNyMmoyVy4qLn3wxf1Ddk3FwgQQwzmTbLqaL1QUGSXO+/uyIP1UAh3ZUbsI4sxEorTHEtCSrlxXZO1QpIUMxj1xyJjzukCkcctijwwwbO5pWOZDbk9MUsMRfTNYbxFUdSxqLvulocLHtks+FFOUvFE8o=

Zamówienia Publiczne

04.05.2012 - aktualizacja: 19.06.2012
Postępowanie nr ZP-3/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 roku wraz z dostawą aparatów telefonicznych, akcesoriów i modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
22.03.2012 - aktualizacja: 22.03.2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Postępowanie nr ZP-2/2012 [pobierz]
07.03.2012 - aktualizacja: 22.03.2012
Postępowanie nr ZP-1/2012 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart płatniczych, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
12.01.2012 - aktualizacja: 24.01.2012
Postępowanie nr ZP-12/2011 zakończone
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 l.b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) na pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania do obsługi procesów WFOŚiGW w Warszawie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...
09.12.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl