+JTah4xCn3rZ0+ZyYUoZn0CkiSex87mbe4/OIzz0QakLaitwioQ0RvY6LHbNywsgIppUbWAjAuzsZKT9X4Id4gVgN580H9TOd1QeqBVPZfRBQkLGFqWZ4l7T1BAhcqMN0CNUBcw8RCLjR138F2h8ywuMgYJjBDiD+0FIYf3q3VJ0UF9NGjoIaYHwsBCVlJ84xtUtSue+9+FqpAoWba4TvQi/qyzQGdWYEiZbY3c1Si+twNU8BqlR1tw1n+sq0p3lmgQUFgetvkZF9vFTk/drujA58A7rtwqBKZzkv/w2qRi7+uGyGmr5PVqORVKuEYI6TZ9sFeNUaVogeQSCxMDUrAEM4Lm1acd1qug4MuJ3a2aQ6TEq9G60e9LsEUWFLzVxJerNzuAU1CwdDSY8Pm0KKgE3YqsWCf9F2ltEzIujGjhXTA4RsjPK0x2owjuypfoEh1uHMESVBBfIlacteXyoUbTwtPek2D56I5gKkqwxNwbE3w8ADtpJm9bJrMmzz5pB7fhF8omcgvjWjjgnCRGuKkhBMkNMhJSupWHrzyCWBc9ctWimKiJ+eQiuL9BnOfNlKIZYR/egP8WSBUvD0RBJbrn5urX4Fq2OduqinU7RP2Gs+EgBxu6UKjsgXE4MDN5DsrSJkJM016lSEUisdgD4I2OeiqEbOpgKZfFpdVxYevsXgCOkmYjBtMURdx3c6kvb4P+rVGSXpgZnW69FPl97Kg==pf3lsBTrUd2T3weyUF4PcoI5zVrpfZJN6TO9kSOjkTjhd0HfhCZrS3Gd73SRlE4tGFF5uPFkBOToim2gadShYAJ6rkFKI1fGIaP6NPGuLoD8y7NKUpwviHQWyHz6WaPBuALQ7rVIbmArX5Ju1mGNWEIpPEYzRBx3ZpoLAqlI/+5UlbiSLhsVZHrdKkYQdw0AMFM+tDN3BPdEpRF8ouhJuhiXk8woXMoLNFZlqbDP04pmLfh1rZ4BBuH9Fw5mrQRvvOrqk+b6t5V2eMbrqKZCW2zSYLCtS3eXuVMOttMSKXm6eeK4445hJIDKlZ1tpKOf70gZg0nSiD48/yZFkPoetR5CC8ObZ3Jy+ESwx9pE+/r0BidNeN2ZEzv1b+O3/MeH5F7u3FcY84WBGFvgf3vx6pofBEs/np9vvOpiLw4msN30fjWHFVHEpIpGMORt1gGjX6U/AKT9cDYk8vIvQ+xHCWxaLrpcM3WvMNmKMkI7TvO2jE80SYTG+mwsyGyzv6JC8fQmMi5t1zE1DKuhMPZkvsE6SABSUeKCI1GeEQeSOD3WJ3PPo1ujdM+gIe33rAOWIWCNhBkfUDMvCTJHXbgGS/o9J5tJyKdHCay16GbhhsaYMa26K32KnVGp3mOmlqcHJDHj+ilcmL1UL0khA0Y/qSnVF0oJKVDkQHecsjiSvw0=eber2OJ3Oe/kcF/UYQeNCTcZ+wM+fIaqXfKKKxPFxhvxs8V6jwjQzbTO5bcXFA5HJGlFPrMSV16f2duOuxYSDUuk8mHVDX3kbkxBD2A3Pt3Pd1loLTz2k/Jwd8phNVxhbujubfuTtVchqkTl6S3hRm5AC/MA1jwNslmfurLTq5g5sSwTtaS0iQY/4plwB2SXQTqoHZnAjhVg9e7faf0d0oinsXlTpZzPqF59nJ3HhX/+ad3opS7qVxOvGi+jq5bCQqyoRDgtz4eb2V8FtWNslA7nS0iezkTCE8Ih977oKmsqV+yRzIdTJ/KmY4ueQHhXfE/ME5rl077spKTaqrf7fnNTULO1K906JEyNBcfnkBkcYD65No2V2qrY/TjSJCc9xY5F8cU+d+KQkqwUV9k27P+a1068FjvNzuq9uuMbt1HZSQy82uWif0TLlXY23HuCpzMmzM5vRxf4FdDGMd3qINRD6+flsfl/RpabdWQB7WPizyfQl0NVhEyBvfhntXxw3ERQ6UzgEsMdXYVYyhE21oSeY0YSMxu2kZXMj+XWwyEpEJU/m7SQK06Gjf0e3XCSUbLKsvz6MrF8hnGD5hpjPR2pOzQ19J3J/TpfAIJZwGqAH4loNIT5dH9KNN7ZGpeWDcfp88o+h4p5jeeRqzqxAtOYR6uo+TKDxRbSpigvmpU=

Zamówienia Publiczne

02.12.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-10/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych, szerkopasmowego łącza transmisji danych (VPN) oraz dostępu do sieci Internet dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu...
05.10.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-9/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznej karty płatniczej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
03.10.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-8/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Wykonanie kalendarzy na rok 2012 oraz ich dostawa do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
05.07.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-7/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów biurowych i tonerów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
13.06.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-6/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliwa do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl