eNk9rok5dNy4po5VvfBOKXmCPYJRRlQXK3B11UQ5PX+d5DkiF4puOxZPUrOAXnjGzmxRFkV1JsyRgOUh3bwutfrbW18lSOh0avcfwck0bWOSjZoGdEIvPqMU7jdaI4/xMrIuYxJ/QEu5kE3KmANl7vLZ56aGDg50TKoc47QnYkQrPJf6x9mqW5Htt68hYPLQKfuvHQ+dqykbVyaC0vtP5GByBckSX308eZRDzrEQIaaD8hjXLd1zH224nV/0CyE46myrjFcLCg5yIaTJx9VMmPY396jKJKGvL74nyHM32D8mcZrcOXbgwki4oARjWkpf1admQyD831sbditIBh3EfLVQMAdy0MNcxLh3Yq3SiIge+ktBHvoK3AlQ1qHWT5Un7iKVd7hXDJTg5eGnUWpPKNtEd+BAgP5PYeQqpVJZvyeWRcf57MmhRwV/crGk6igdfMICiuAGir1Ecf6kQr4+lwaXSSgSmAN93tYG13fJ3UGeqBduukW+nXQMUx5dUAbhkyl8P46nXrXUkDr+/NKrfh+29jWen2x61wLRVhHvERXTO2H6B0dnuqjbh+3PwAR8CjZ9zxA7l+fcTOiLkGUxFrlYeDJcqwrxCOXS+5DSBitkUmCM17Uuot2ZC56CCsWKzBsWpeJpzGTRdEruKyInnb2ok882lKUFxx7y6Dn7gjIQGm3WG6iPThBU0qNPkuIrEe04B3PI40AHKCzummhZHXc7t8ylGq7aMuBEZLKH3JKP+8xxgesqNMONiupJEpRgo9JlqDyl4LRlybHtkfPda8vFpShh7DoTIc/+37JDUX7qDE80cTTTysvo8hV9fNauDVo3tXOL56dl+0IplvXCMcFs5XvwLA2gLdEKvv9Xd6hwjqibfbhCVv1kDl6CXle/7ORbwK0oXU7hW4Xss2bfLrBv2gQ02sdpD4my9Aml6Lff77uvxEf+Pa7mEFeuJ2iOM61FC15RnW/wp7/ioeYbuSnEk/xqR+2LegTTQYGeLLeo+DbmqUYHS/o7C2PMPch1geezmqF5Wa75oQUDvV4hGfriUGSL0+omVgVcWraHp35SJA1Co4jHGD1tZvk774vZQYdX/g9yx6I1ROfwKXzUqk3HCMtg9Z1lHHbne3KudPv7efRhA+oVhjdo/nQoL6AzwvNeyzaxCRYmvrG5Jpfhh3QlhYcOKaA0tVzBuqKBoaQToicG9hWMhFaLQ20Y9p30wXlzAVAlmTua0tB0Yr+n9sMpUCnj7+X/d7d4BcrhL/qhHGhSvwiC6Wi/itJubHANP1diHQCSAsO+zPKRRovE1UFmEMCyRdO8bVHfnxOmofY=DvN7fhWVOmTZPjCPbU/biBLis5kAdQnLlcOapumXd2nijaOTPIiKBos3HBduyAGdSYPIOWQUfqA9cVBjhUlLueu8u6F6cyzEkh32oZXGPYcyUbZinL6QWE9QCo1jwweVnpTi3VwVaC5qH6FI4HQ4ngeY++04J4/VQSVpfmx5Odx2qPMF3pC59b6c1bkDnoqBBh5entPF4F+T7+Vdv5f1iaC9dHiFjxA9ixsxp+PoVQueiIEKi88dU3/vICSWwlZo2zktr9zIXqTljY3x6H8nPFyFV4Itd8q5bMVeG330Ypi/o2vFA3nQa7BXnbWRZNfgMn/caByhuZe/s81mYh2361ggtKUfe6Fb3wFzBBhnPLmBTgozEbPlXHUR+mJV75/5ALF2imoIJa/WbtkOMkUzUWIIAc93tlDHab2FiID+gVuCgB33sOxOcZFsMKOcMouMtNsU8Ecelr2YcQyWm0aY2nrjK6cS64pYjymzwWO6ubxKMnZH0x5iRbwSoWUvyI2belIBHcF1vVmGUqoPQ0WBixbgyvRYUinStxMxKzPjYwpY0R0ekw+I1E1fNn0j6eXFXvqvsUUdHsjDXtw0roB7Eb7AbdOYy+J5j3ZGWkENjjwAsViT2sCbRsPl/W5hBVB2kLkzk1CPxc/ToxFmxHc9GFh27PZLPBRRhPkHRckrCvQq7X2W1jGRzForAEsELnjuVsV27AoJVDJMlPbk/mKFBA6BzDMBC/52+ztypHm2X0XApHt9lEFngY5dU1fZKlJU

Zamówienia Publiczne

30.03.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-5/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
16.03.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Ogłosznie o zamówieniu nr ZP-4/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Archiwizacja dokumentacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgromadzonej w Wydziałach Zamiejscowych wraz z dostawą narzędzia informatycznego do zarządzania dokumentacją oraz zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej [pobierz]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)[pobierz]
22.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-3/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Dostawa bonów towarowych w formie papierowej lub elektronicznej karty płatniczej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
21.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-2/2011 zakończoneOgłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa komputerów, laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika multimedialnego, ekranu projekcyjnego, oraz innych akcesoriów i wyrobów do komputerów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [...
18.02.2011 - aktualizacja: 17.01.2012
Postępowanie nr ZP-1/2011 zakończone

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Pełnienie nadzoru serwisowego nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ogłoszenie o zawarciu umowy Postępowanie nr ZP-1/2011 [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl