OA-07 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 24.01.2017 r. godz. 15.30

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 24.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 24.01.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Terminy naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek P: [pobierz]

Wniosek D: [pobierz]

Lista załączników P: [pobierz]

Lista załączników D: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie - fotowoltaika: [pobierz]

Instrukcja rozliczania transz: [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu: [pobierz]

Informacje finansowe: [pobierz]

PIT 8C: [pobierz]

Kalkulator: [pobierz]

Rodzaj beneficjenta: 
Dziedziny_2014: 
Rok: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl