OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Terminy naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista załączników: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie o wysokości umorzenia: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia transz: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rodzaj beneficjenta: 
Dziedziny_2014: 
Rok: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl