OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.”

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z dzisiejszą decyzją Zarządu, z dniem 10.02.2017 r. o godz. 15.30 zamykamy nabór wniosków w ramach Programu dla JST  pn. „OA-8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, w formie dotacji.

.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista załączników: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Wykaz mieszkańców: [pobierz]

Wyliczenia: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia transz: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rodzaj beneficjenta: 
Dziedziny_2014: 
Rok: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl